Tải bản đầy đủ

Bai 6

Bài 6 : Phương pháp phay Volume (tt)
I. Yêu cầu :
Biết cách tạo vùng gia công theo kiểu Volume > Trim > Offset
Biết cách thay đổi vị trí xuống dao khi gia công
Mô phỏng gia công bằng phần mềm Vericut
Biết cách lấy đối xứng một bước gia công qua 1 mặt phẳng

II. Thực hành
1. Chuẩn bị
Khởi động Pro/ENGINEER vào môi trường gia công (New > Manufacturing >
NC Assembly), đặt tên cho bài tập là Volume_3. Bỏ dấu check ở mục Use default
templete để chọn lại đơn vị là mm
Thiết lập thư mục làm việc là thư mục chứa file Volume_3.prt.
2. Import chi tiết cần gia công
Trên menu MANUFACTURING > Mfg Model > Assemble > Ref Model >
Volume_3.prt
Dùng các ràng buộc vị trí để cố định chi tiết như hình 1
Sau khi ràng buộc xong, hộp thoại Create Reference Model xuất hiện. Bạn chọn
Inherited, chấp nhận tên mặc định và click OK để đóng nó lại
3. Tạo phôi
Vẫn trong menu MFG MDL > Create > Workpiece > đặt tên > SOLID >

Protrusion > Extrude > Solid > Done
Đến đây bạn dùng lệnh Extrude để tạo phôi có kích thước như hình 2
Click Done/Return trong menu MFG MDL để hoàn tất quá trình tạo phôi

Hình 1
4. Thiết lập thông số về máy
MANUFACTURING > Mfg Setup > Xuất hiện
hộp thoại Operation Setup
Click vào icon phía bên phải của dòng NC
Manchine để chọn máy phay 3 trục
Click vào Icon hình mũi tên bên cạnh Machine
Zero để set chuẩn máy.Bạn chọn chuẩn là CoordSys có
trục Z hướng lên.
Tiếp theo bạn chọn mặt Retract song song trục Z,
cách CoordSys 50 (hình 3)
Sau cùng click OK để đóng hộp thoại Operation
Setup.

Hình 2

Hình 3


5. Tạo thể tích gia công
Trên thanh công cụ bên phải, click vào icon Mill Volume
Dùng lệnh Extrude và chọn mặt trên cùng của chi tiết làm mặt Sketch để vẽ một
khối có kích thước lớn hơn phần thể tích lõm xuống của chi tiết cần gia công.
Click vào icon Trim
sau đó chọn chi tiết cần gia công.
Khi bạn thực hiện thao tác trên, Pro/E sẽ thực hiện phép “giao” giữa chi tiết và
volume vừa vẽ để tìm ra thể tích cần gia công

Hình 3

Hình 4

Click icon
để kết thúc quá trình tạo Mill Volume
6. Phay hốc chữ nhật bằng phương pháp phay Volume
MANUFACTURING > Machining > NC Sequence > Volume > 3 Axis > Done


Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Parameter, Volume,
Appr Walls sau đó click Done
Pro/E sẽ đưa ra dòng nhắc yêu cầu nhập tên của bước gia công.
Enter NC Sequence name []: E16
Xuất hiện hộp thoại Tools Setup.Các bạn chọn dao BULL MILL ∅16-R3 với tên
là T0001 sau đó click OK để đóng hộp thoại này lại.
Hộp thoại Parameter sẽ hiện ra, yêu cầu ta nhập các thông số công nghệ của bước
gia công này.
Các bạn lần lượt nhập những thông số như sau
1
2
3
4
5
6
7
8

CUT_FEED
STEP_DEPTH
STEP_OVER
SCAN_TYPE
ROUGH_OPTION
CLEAR_DISTANCE
SPINDLE_SPEED
COOLANT_OPT

1000
0.25
4
TYPE_SPIRAL
ROUGH_ONLY
5
2000
ON

Click OK để đóng hộp thoại Edit Paramater lại
Tiếp theo Pro/E yêu cầu ta chọn volume để gia công, ta chọn Mill Volume vừa tạo
khi nãy
Xuất hiện menu SELECT SRFS > Select > Chon mặt như hình > Done/Return


Hình 5
Trên menu NC SEQUENCE, chọn Play Path > NC Check. Pro/E sẽ mở phần
mềm VeriCut để mô phỏng đường chạy dao như hình 6
Trên menu NC SEQUENCE, chọn Play Path > Screen Play.Pro/E sẽ mô phỏng
đường chạy dao như hình 7

Hình 7
Hình 6
Nhận xét
1. Dao ăn xuống phôi bằng mặt trụ ngay tại bề mặt ta đã chọn chứ không ăn
xuống bằng mặt đầu dao như các bài tập trước. Tuy nhiên dao lại ăn sát bề mặt rất dễ
gây ra va đập có thể làm gãy dao.
2. Dao không cắt hết phần vật liệu ở mép ngoài volume do mặc định dao chỉ chạy
trong phạm vi volume được tạo ra
Cả 2 lỗi trên đều được khắc phục bằng cách offset bề mặt ngoài của volume ra 1
đoạn 10mm
Trên Model Tree, click phải chuột vào phần tử Volume > Redefine Mill Volume
Vào menu Edit > Offset > Offset…
Click chọn mặt ngoài cùng và nhập vào khoảng Offset là 10

Click nút
Volume

Hình 8
để kết thúc lệnh Offset và

để kết thúc việc hiệu chỉnh Mill


MANUFACTURING > Machining > NC Sequence > 1 : E16 Operation > Sep
Setup
Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Appr Walls sau đó click Done
Chọn lại mặt vừa offset làm mặt để dao tiếp xúc khi tiến xuống gia công
Mô phỏng lại quá trình gia công lần nữa để thấy sự khác biệt
Click Done Seq để hoàn tất bước gia công
9. Mirror bước gia công trên để phay thể tích vật liệu
phía đối diện
MANUFACTURING > Machining > Utilities >
Mirror NC Seq
Xuất hiện hộp thoại NC Sequences Mirror
Chọn bước gia công E16 và mặt phẳng FRONT
làm mặt đối xứng
Đóng hộp thoại này lại
Trên Model Tree, click phải chuột vào phần tử
MIRROR_E16 và chọn Play Path để xem thử đường
chạy dao của bước gia công này
10. Xuất chương trình gia công ra file G Code
Hình 9
Tương tự các bài trướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×