Tải bản đầy đủ

Bai 7

Phương pháp phay Surface (tt)
I. Yêu cầu :
Tạo được bề mặt gia công kiểu Slope

Thiết lập đường chạy dao kiểu Cut line
Điều chỉnh đường chạy dao tránh để lại vết cắt trên chi tiết

II. Thực hành
1. Chuẩn bị
Lần lượt thực hiện các thao tác sau đây
- Đưa chi tiết cần gia công vào môi trường Pro/NC
- Tạo phôi (không bắt buộc)
- Chọn máy, điểm 0 và mặt retract
2. Tạo bề mặt gia công kiểu Slope
Slope angle là góc được tạo bởi vector song song trục Z và vector vuông góc với
bề mặt chi tiết tại điểm đang xét. Nó là góc mà người lập trình có thể tham khảo khi
quyết định dùng phương pháp phay Profile hay Surface Thông thường dùng phương
pháp Profile để gia công những bề mặt có slope angle nhỏ (bề mặt gần thẳng đứng), và
dủng phương pháp Surface để gia công những bề mặt có slope angle lớn (bề mặt gần
nằm ngang)
Trong bài tập này ta sẽ tạo bề mặt gia công bằng cách đưa ra trước giá trị của

slope angle. Những bề mặt có slope angle lớn hơn giá trị này sẽ được chọn để gia công
Click icon Mill Surface
trên thanh công cụ MFG Geometry Features
Vào menu Insert > Advanced > Sloped…
Click chọn bề mặt như hình 1 sau đó giữ phím Shift và chọn bề mặt như hình 2
Thả phím Shift và nút trái chuột, các bạn thấy tất cả những bề mặt bên trong đều
được chọn. Đây là cách chọn bề mặt theo kiểu Seed and Boundary Surfaces

Hình 1
Hình 2
Menu Manager > GEN SEL DIR >
NC_ASM_TOP
Theo mặc định vector chỉ hướng lên, bạn chỉ
click Okay trong Menu DIRECTION
Xuất hiện dòng nhắc
Enter draft angle : 30 ↵
Menu Manager > SHALLOW OR STEEP
SIDE > Keep Shallow Side > Done
Click Preview để xem trước bề mặt được tạo
thành và click OK để kết thúc

Hình 3

Hình 4


Click
để hoàn tất việc tạo bề mặt gia công
3. Gia công bề mặt vừa tạo bằng phương pháp Surface với kiểu chạy dao Cut line
MANUFACTURE > Machining > NC Sequence > Surface Mill > 3 Axis >
Done
Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Parameters, Surfaces,
Define Cut sau đó click Done
Đặt tên bước gia công là B10
Trong hộp thoại Tool, chọn dao phay cầu ∅10, và Apply > OK để đóng hộp thoại
này lại
Trong hộp thoại Parameter, chọn các thông số như sau
1
2
3

4
5
6

CUT_FEED
STEP_OVER
SCAN_TYPE
CLEAR_DIST
SPINDLE_SPEED
COOLANT_OPTION

1000
2
TYPE_3
5
2500
ON

Click OK để đóng hộp thoại này lại
Khi được hỏi bề mặt gia công, từ menu SURF
PICK > Mill Surface > Done
Chọn bề mặt vừa tạo khi nãy. Click Okay trong
menu DIRECTION để chấp nhận hướng mặc định hướng
lên của vector pháp
Menu SEL/SEL ALL > Select All > Done/Return
Trong hộp thoại Cut Definition, chọn kiểu chạy dao
Cut Line > Machine Surfaces > Closed Loops
Click
để thêm vào các đường giới hạn bề mặt
gia công
Trong menu CHOOSE, click Next cho đến khi
đường viền lớn nhất nằm phía trên bề mặt được chọn
(chuyển sang màu xanh lá cây) sau đó click Accept và click
Done trong menu CHAIN. Cuối cùng click OK trong hộp
thoại Add/redefine Cutline.
Tiếp tục click
sau đó thực hiện tượng tự thao tác
như trên nhưng lần này bạn chọn lấy đường viền nhỏ nhất
nằm dưới bề mặt cần gia công

Hình 6

Hình 5

Hình 7


Click OK để đóng hộp thoại Cut Definition
NC SEQUENCE > Play Path > Screen Play.
Kết quả được như hình 8

Hình 8

Hình 9

Nhận xét
Đường chuyển dao giữa 2 lần cắt là một đường thẳng (hình 9), điều này gây ra va
đập và có thể để lại vết dao trên bề mặt gia công. Ta có thể khắc phục hiện tượng này
bằng cách điều chỉnh thông số SCAN_TYPE
Click
để trở lại hộp thoại Parameter và điều chỉnh lại những thông số như
bảng sau
1
2
3
4
5
6

SCAN_TYPE
LEAD_RADIUS
ENTRY_ANGLE
EXIT_ANGLE
INITIAL_ENTRY_EXT
FINAL_ENTRY_EXT

TYPE_HELICAL
30
10
10
ARC_TANGENT
ARC_TANGENT

Mô phỏng lại quá trình chạy dao. Kết quả được như hình 10

Hình 11
Hình 10
Khi đường chạy dao đã hợp lí, bạn quay trở lại hộp thoại Parameter để điều chỉnh
2 thông số STEP_OVER và SCALLOP_HGT nhằm nâng cao chất lượng bề mặt gia
công
1
2

STEP_OVER
SCALLOP_HGT

Kiểm tra lại đường chạy dao lần cuối trước khi Post chương trình
Lưu bài tập của bạn lại

0.2
0.001Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×