Tải bản đầy đủ

TimLuongGiaThongTin BV binh dan

Tìm & lượng giá thông tin

DS. Nguyễn Thế Sơn
BV. Bình Dân
1
09.2009


Nội Dung
Lựa chọn nguồn tài liệu, công cụ để có thông tin
nhanh, chính xác và tin cậy.

2


Các nguồn dữ liệu
Online: internet
(Nhiều, cập nhật, tra cứu
nhanh, nhưng quá hỗn độn &
không tin cậy)


Offline: ebook, CD-ROM,
software…

(Tra cứu nhanh, tương đối cập nhật)

?

Offline: chuyên gia
(Nhanh, cập nhật, không chính
thống)

Offline: Sách, tạp chí
chuyên ngành…
3

(Tra cứu quá chậm, không cập nhật)


Phân loại thông tin


Cấp 01: Báo

cáo, nghiên cứu… trên tạp
Cập nhật nhất
chí chuyên ngành.
thông tin được cập nhật, xem được chi tiết số liệu của
nghiên cứu…Cấp 02: Tập

hợp thông tin không chi
tiết của nguồn cấp 1.
Chỉ bao gồm phần tóm tắt, tổng quan.Cấp 03: Sách giáo khoa, tác phẩm kinh điển…

(+ nguồn tin internet)
Dược thư, AHFS, Martindale…

Tin cậy nhất
4


Một số nguồn tin cấp 03Dược thư Việt Nam (2002+2007)
Drug Facts and Comparisons (F&C)
American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information
USP Dispensing Information (USP DI)
Martindale


5


Website có nguồn thông tin cấp 03
Micromedex
Clinical Pharmacology
Lexi-Comp Online
Tất cả phải đăng ký và có thu phí

6


Các tiêu chí để đánh giá chất
lượng nguồn tin cấp 1, 2

7


1

Đã được đánh giá chất lượng
chưa ?

8
Các báo cáo, ghi nhận, nghiên cứu chưa qua đánh giá
www.pubmed.com, www.medscap.comĐã được đánh giá chất lượng thông tin bởi các chuyên
gia
- Các guideline
- Thư viện Coahrane (http://www.cochrane.org/ )

/kɒkrən/

9


2

Độ mạnh của thiết kế nghiên
cứu?

10


Kết hợp kết quả của n/c về
cùng một chủ đề, thành một
n/c lớn hơn.
Các n/c được xem xét, đánh
giá, hệ thống hóa lại theo
một chủ đề

Cochrane
Collaboration

n/c áp dụng các biện pháp
giảm thiểu sự đánh giá chủ
quan (ngẫu nhiên, mù…) có
nhóm chứng
/´kouhɔ:t/

n/c đoàn hệ, kết quả được
so sánh với 1 nhóm chứng


http://www.hsl.unc.edu/Servic
11
es/Tutorials/ebm/Supplements/
QuestionSupplement.htm


Bắt đầu tìm kiếm từ đâu?
- Nên khởi đầu việc tìm kiếm từ nguồn cấp 03 (tốt
nhất dạng eBook, CD-ROM…)
- Nếu cần thì truy cập nguồn khác để kiểm tra lại.
- Ưu tiên nguồn thông tin độc lập, không mang
tính thương mại.
- Luôn cập nhật thông tin mới để bổ sung nguồn
cấp 03.

12


Quy trình tìm kiếm
Tìm kiếm

- Dược thư VN
- Martindale
- AHFS…

Phân tích

Củng cố từ các nguồn khác

Tổng hợp & hoàn thiện

- Tham khảo ý kiến các
chuyên gia
- Google scholar
- Website có nguồn cấp 3
- Các nguồn khác…

Đánh giá và kết luận

13


Chất lượng thông tin
-

Độc lập, khách quan.
Có trích dẫn rõ ràng, thuyết phục.
Được cập nhật mới nhất.

14


CD-ROM

eBook

eBook

15
?

Chọn lựa trình duyệt để tra cứu trực tuyến
(online)

Firefox

hay là

IE

- Hỗ trợ dịch từng đoạn văn bản
(dịch ngay một đoạn theo yêu cầu)

http://tratu.baamboo.com/plugin/tratu_addon_0.9.5.xpi

16


Cài đặt Firefox
1. Tải & cài đặt Firefox phiên bản mới nhất từ:
http://www.mozilla.com/en-US/

17


Tích hợp công cụ dịch văn bản vào firefox


Mở Firefox, nhập địa chỉ sau vào trình duyệt

http://tratu.baamboo.com/plugin/tratu_addon_0.9.5.xpi

18


Click chọn
Install now

19


Click vào biểu tượng này
sau khi cài đặt
20


Chọn phần này
để dịch được
cả đoạn văn
bản

21


Click chuột
phải

Quét chọn
phần văn
bản

Ra lệnh dịch
đoạn văn bản
đã chọn

22


Đoạn văn bản gốc

Đoạn văn bản
được dịch
23


24


Nhận xét
Công cụ dịch văn bản mạnh, hỗ trợ đắc lực, giúp
tiết kiệm thời gian.
Đôi khi dịch quá “ngây ngô” (vì là máy)
Cho máy dịch qua một lần để nắm ý chính, so
sánh bản dịch bản gốc khi chưa rõ.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×