Tải bản đầy đủ

REGISTRATION PROCEDURE1

Nhập www.mims.com vào trình duyệt
Click vào nút “Register”hoặc “Đăng ký miễn phí” để tạo tài khoản truy cập


Điền vào các thông tin như họ tên, nghề nghiệp,…
đia chỉ email và tự tạo một password. Địa chỉ email
và password này sẽ được dùng để đăng nhập
website mims.com

5


Một thư điện tử sẽ được gửi đến hộp thư email đã khai báo. Trong
thư chứa thông tin về mã kích hoạt tài khoản (activation code) và
đường dẫn để kích hoat tài khoản (activation link) . Click vào
đường dẫn để kích hoạt


Sau khi tài khoản đã được kích hoạt, click vào Login để đăng nhậpNhập email và password để đăng nhậpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×