Tải bản đầy đủ

noi dung tap huan DLS hoan chinh

NỘI DUNG TẬP HUẤN DƯỢC LÂM SÀNG*
(Khóa 1/2009)
BUỔI
1
19/03/2009
2
25/03/2009
3
01/04/2009

4
08/04/2009
5
15/04/2009
6
22/04/2009
7
29/04/2009
8
06/05/2009


ĐỀ TÀI
- Khai giảng
- Đánh giá, lựa chọn thuốc để
xây dựng danh mục thuốc.
Các hình thức tương đương
dược phẩm
- Phân tích thuốc điều trị nội
trú tại BVND 115: sử dụng,
phân loại ATC/DDD năm
2008
- Quản lý giá thuốc
- Giới thiệu thuốc
- Vi khuẩn Helicobacter
pylory: chẩn đoán, thuốc điều
trị
- Áp dụng bước đầu quy trình
theo dõi trị liệu Vancomycin
và Gentamycin tại BVND Gia
Định
- Nội dung hoạt động Dược
bệnh viện trong thời kỳ hội
nhập
- Công tác Dược lâm sàng tại
Bệnh viện Cấp cứu Trưng
Vương
- Đái tháo đường: cơ chế bệnh
sinh, thuốc sử dụng
- Tìm thông tin thuốc trên
mạng, lượng giá thông tin
- Đề kháng kháng sinh của các
vi khuẩn gây bệnh thường gặp
- Giới thiệu thuốc
- Sử dụng thuốc cho người bị
suy gan, suy thận
- Đánh giá sự tuân thủ phác đồ
điều trị
- Tương tác thuốc: kháng
sinh/kháng sinh, kháng sinh và
thuốc khác
- Bình đơn thuốc


- Giới thiệu thuốc

GIẢNG VIÊN
- PGS. TS. Phạm Khánh
Phong Lan
- PGS. TS. Trương Văn Tuấn

ĐƠN VỊ
- Sở Y tế TP. HCM

- ThS. Hùynh Hiền Trung

- BVND 115

- DS. Tăng Nữ
- TS. BS. Bùi Huy Hoàng

- BV Hùng Vương
- Công ty Dược
- ĐHYD TP. HCM

- ThS. DS. Nguyễn Thị
Thanh Nhàn

- BV Nhân dân Gia
Định

- PGS. TS. Trương Văn Tuấn

- Hội DSBV

- DS. Nguyễn Thị Phương
Trang
- ThS. Diệp Thị Thanh Bình

- Hội DSBV

- BV Cấp cứu Trưng
Vương
- ĐHYD TP. HCM

- DS. Nguyễn Thị Lan Hương - MIMS
- TS. BS. Võ Thị Chi Mai

- ĐHYD TP. HCM

- BS. Bạch Văn Cam

- Công ty Dược
- BV Nhi đồng 1

- DS. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

- BV Hùng Vương

- ThS. DS. Trần Thị Thu
Hằng

- ĐH Phạm Ngọc
Thạch

- Huỳnh Phương Thảo

- BV Bệnh nhiệt đới
- Công ty Dược

1


9

- Hoạt động Dược lâm sàng,
thông tin thuốc tại BV Từ Dũ
13/05/2009 - Bình đơn thuốc
- Bình đơn thuốc
10
- Bệnh tim mạch: cập nhật
việc sử dụng thuốc
20/05/2009 - Bình đơn thuốc
- Giới thiệu thuốc
11
- Tham gia NCKH: Đơn vị
nghiên cứu lâm sàng (CRU)
27/05/2009 tại BV
- Tình hình sử dụng thuốc tại
Khoa khám bệnh BVND 115
12
- Kiểm tra cuối khóa
- Đánh giá hiệu quả công tác
03/06/2009 Dược lâm sàng
- Bế giảng lớp học – Cấp Giấy
chứng nhận
* Lịch giảng này có thể thay đổi.

- DS. Nguyện Thị Thúy Anh

- BV Từ Dũ

- DS. Vũ Thị Na
- DS. Nguyễn Thế Sơn
- PGS. TS. Trương Quang
Bình
- DS. Đoàn Vân Tuyền

- BV TMH
- BV Bình Dân
- ĐHYD TP. HCM

- PGS. TS. Trương Văn Tuấn

- BV Nhi đồng 2
- Công ty Dược
- Hội DSBV

- DS. Nguyễn Thị Thúy Hà

- BV Nhân dân 115

- Ban Điều hành
- DS. Tăng Nữ

- SYT + Hội DSBV
- BV Hùng Vương

- PGS. TS. Phạm Khánh
Phong Lan

- Sở Y tế TP. HCM

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2009
TM. HỘI DƯỢC SĨ BỆNH VIỆN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PGS. TS. Trương Văn Tuấn
Phê duyệt nội dung
P. GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP. HCM
(Đã ký)

PGS. TS. PHẠM KHÁNH PHONG LAN

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×