Tải bản đầy đủ

BÀI 6 TRÍ NHỚ

Bài 06

TRÍ NHỚ


• Trình bày khái niệm trí nhớ
• Phân loại trí nhớ
• Trình bày các quá trình trí nhớ


KHÁI NIỆM
# quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm
đã qua dưới dạng biểu tượng

Biểu tượng là hình ảnh của SVHT còn lưu lại trên
vỏ não khi các SVHT ấy không còn tác động vào ta
nữa
Nhờ trí nhớ, con người lưu giữ và tích lũy hình ảnh
các SVHT, làm kinh nghiệm riêng cho bản thân.PHÂN LOẠI
Theo mục đích

Theo hoạt động

Trí nhớ không chủ định: giữ gìn, tái
hiện không theo mục đích từ trước,
không đòi hỏi nỗ lực của ý chí
Trí nhớ có chủ định giữ gìn, tái hiện
theo mục đích từ trước, đòi hỏi các biện
pháp có tính chất kỹ thuật
Trí nhớ dài hạn: lâu, cơ sở thực hành
kỹ năng thao tác, kỹ xảo

Trí nhớ ngắn hạn: trong chốc lát


Theo nội dung

Trí nhớ vận động: lưu giữ, tái hiện quá
trình vận động (kỹ năng thao tác, kỹ
xảo)
Trí nhớ cảm xúc: nhắc nhở chúng ta
kìm hãm những hành động trước đây đã
gây những xúc cảm, tình cảm
Trí nhớ hình ảnh: nhớ về những biểu
tượng thị giác, thính giác, khứu giác, vị
giác của SVHT (phong cảnh đẹp, gương
mặt đẹp, thức ăn ngon ….)
Trí nhớ logic-từ: chỉ có ở con người,
giữ vai trò chính trong lĩnh hội tri
thức, phản ánh tư tưởng con người


CÁC QUÁ TRÌNH TRÍ NHỚ
Quá trình ghi nhớ: lưu giữ trên vỏ não những hình
ảnh, biểu tượng, rung động mà ta vừa cảm giác, tri
giác …
Quá trình gìn giữ: củng cố hình ảnh đã hình thành
trên vỏ não


Quá trình nhận lại: nảy sinh lại hình ảnh, cảm giác
quen thuộc khi gặp lại SVHT

Nhớ lại: tái hiện hình ảnh SVHT đã ghi nhớ
trong vỏ não khi SVHT không còn tác động nữa
Quên: không thể nhận lại, nhớ lạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×