Tải bản đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non hoa sen

Một số Kinh nghiệm trong việc


Ứng dụng Công Nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở
trƣờng Mầm Non hoa sen Năm học

: 2011 - 2012

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước Việt Nam ta đang hòa nhập và phát triển cùng với thế giới một nền
kinh tế tri thức và một xã hội thông tin đầy khó khăn và thách thức. Chính vì thế
việc đào tạo nguồn nhân lực về Công nghệ thông tin ( CNTT) là rất quan trọng
và cấp thiết. Trong quyết định số 81/2001/QĐ - TTg, thủ tướng chính phủ đã
1


giao nhiệm vụ trọng tâm cho Ngành giáo dục là đào tạo nguồn nhận lực CNTT
và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo.
Năm học 2011 - 2012, Phòng giáo dục và đào tạo Phổ Yên đã triển khai
nhiệm vụ năm học đến các cấp học là tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng Công

nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục Dạy và Học trong các Nhà trường.
- Sự cần thiết của ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non:
Xuất phát từ các văn bản chỉ đạo của Phòng GD - ĐT Phổ Yên về việc đẩy
mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý và tổ chức các
hoạt động chăm sóc Giáo dục trẻ. Hiện nay các trường Mầm non đều được trang
bị máy tính và nối mạng internet, mở trang Web thành viên. Tivi, đầu Video,
xây dựng phòng đa năng với hệ thống máy tính và máy chiếu, máy ảnh,…tạo
điều kiện cho giáo viên mầm non có thể ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Qua đó
người giáo viên mầm non không những phát huy được tối đa khả năng làm việc
của mình mà còn trở thành một người giáo viên năng động, sáng tạo và hiện đại,
phù hợp với sự phát triển của người giáo viên nhân dân trong thời đại CNTT.
Đây là điều kiện thuận lợi cho các Nhà trường trong việc đổi mới phương pháp
và hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ nhưng cũng là những
thách thức đối với đội ngũ cán bộ giáo viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ giáo viên

2


mầm non hiện nay. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ là nâng cao một bước cơ bản chất lượng học tập của trẻ, tạo ra một
môi trường giáo dục mang tính tương tác cao chứ không đơn thuần như kiểu
truyền thống. Trẻ được khuyến khích và tạo điều kiện chủ động để trải nghiệm
thể hiện khả năng và ý kiến của bản thân, được tạo mọi cơ hội để phát huy tính
chủ động, sáng tạo của mình.
Ứng dụng CNTT vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ là cho trẻ
được tiếp cận với môi trường đa phương tiện kết hợp hình ảnh vedeo, camera,
âm thanh, chữ cái…được trình bày qua máy tính theo kịch bản vạch sẵn nhằm
đạt hiệu quả tối đa qua một quá trình học đa giác quan. Kỹ thuật đồ họa cao có
thể mô phỏng nhiều quá trình, hiện tượng thiên nhiên, các hình ảnh sống động
mà theo phương pháp truyền thống thì khó mà thực hiện được.
Ứng dụng CNTT vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ vừa tiết
kiệm được thời gian cho người giáo viên mầm non, vừa tiết kiệm được chi phí
cho nhà trường mà vẫn nâng cao được tính sinh động, hiệu quả của giờ dạy. Nếu
trước đây giáo viên mầm non phải rất vất vả để có thể tìm kiếm những hình ảnh,
biểu tượng, đồ dùng phục vụ bài giảng thì hiện nay với ứng dụng CNTT giáo
viên có thể sử dụng Internet để chủ động khai thác tài nguyên giáo dục phong

3phú, chủ động quay phim, chụp ảnh làm tư liệu cho bài giảng điện tử. Chỉ cần
vài cái “nhấp chuột” là hình ảnh những con vật ngộ nghĩnh, những bông hoa đủ
màu sắc, những hàng chữ biết đi và những con số biết nhảy theo nhạc hiện ngay
ra với hiệu ứng của những âm thanh sống động ngay lập tức thu hút được sự chú
ý và kích thích hứng thú của trẻ. Trẻ được chủ động hoạt động nhiều hơn để
khám phá nội dung bài giảng. Đây có thể coi là một phương pháp ưu việt vừa
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, vừa thực hiện được nguyên lý giáo
dục của Vưgotxki “ Dạy học lấy học sinh làm trung tâm” một cách dễ dàng.
Có thể thấy ứng dụng của công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non đã
tạo ra một biến đổi về chất trong hiệu quả giảng dạy của ngành giáo dục mầm
non, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giữa cô giáo và trẻ.
Chính vì vậy tôi mạnh dạn chọn Sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2011 2012 là: "Một số kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm Non xã Nam Tiến "
2. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm:
Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực trạng, khó khăn, thách thức
của việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của trường
Mầm non xã Nam Tiến - Phổ Yên, đề xuất một số kinh nghiệm, biện pháp thực

4


hiện việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ nhằm tăng
cường cho việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
trong nhà trường để giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, giữ vững lòng
tin với các cấp lãnh đạo và nhân dân địa phương.
3. Đối tƣợng của sáng kiến kinh nghiệm:
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác ứng dụng CNTT vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của
trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên tác động đến quá trình chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục của nhà trường
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Một số kinh nghiệm, biện pháp trong thực hiện đẩy mạnh việc ứng dụng
CNTT vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm Non Nam Tiến Phổ Yên về việc thực hiện phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân
thiện - Học sinh tích cực" – “ Nuôi cháu khỏe- Dạy cháu ngoan – Bảo vệ
cháu an toàn”.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
4.1. Nghiên cứu lý luận về công tác Ứng dụng công nghệ thông tin.

5


4.2. Nội dung thực hiện Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động
chăm sóc, giáo dục trẻ của trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên.
4.3. Đề xuất một số biện pháp, kinh nghiệm trong việc thực hiện ứng dụng
CNTT trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ để không ngừng nâng cao chát
lượng giáo dục của trường Mầm non Nam Tiến - Phổ Yên.
5. Các phƣơng pháp nghiên cứu:
5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Nghiên cứu các văn bản pháp quy, những quy định của ngành có liên quan
đến việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của nhà
trường, xây dựng cơ sở nghiên cứu lý luận cho việc nghiên cứu đề tài.
5.2. Phương pháp thực tiễn:
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp điều tra - Kiểm tra.
- Phương pháp tổng kết, đúc kết kinh nghiệm thông qua hoạt động của bản
thân và đồng nghiệp.
6. Phạm vi của sáng kiến kinh nghiệm:
Do điều kiện về thời gian và khả năng của bản thân còn hạn chế nên tôi chỉ
nghiên cứu một số biện pháp, kinh nghiệm trong việc thực hiện ứng dụng CNTT

6


vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non nhằm tăng cường
cơ sở vật chất nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của trường Mầm non
xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên.
Sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện áp dụng trong năm học 2011 - 2012
tại trường Mầm non xã Nam Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên.
7.Tài liệu tham khảo:
1 Văn kiện đại hội Đảng
2. Tạp trí giáo dục mầm non
3. Điều lệ trường mầm non
4. Qui chế nuôi dạy trẻ
5. Tài liệu hướng dẫn về công tác ứng dụng CNTT của Phòng GD –
ĐT Phổ Yên.
6. Tài liệu quản lý về giáo dục đào tạo giành cho cán bộ quản lý bậc
học mầm non.

7


PHẦN II: NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Việc đầu tiên ta nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong
giảng dạy trong ngành mầm non hoàn toàn có ích và mang lại không ít những
hiệu quả thiết thực trong việc phát triển tư duy, kỹ năng sống và nhiều mặt khác
ở trẻ mầm non. Một giáo án tích hợp công nghệ thông tin (sử dụng máy chiếu,
các chương trình hỗ trợ như power point, flash, ...). có thể cho trẻ có cái nhìn
trực quan, sinh động hơn về bài học.
VD: Trẻ có thể xem hình vẽ, đoạn phim mô tả hiện tượng, hay có thể xem
các website nói về chủ đề đang học...(điều này một giáo án thông thường không
thể có)
8


Tuy nhiên, soạn một giáo án điện tử cũng đòi hỏi những quy tắc nhất định
nhằm tạo nên hiệu quả khi soạn giáo án điện tử. Nên thận trọng trong việc sử
dụng các kỹ xảo, hiệu ứng. Vì nếu dùng không hợp lý sẽ gây phản tác dụng. Nên
dùng kỹ xảo, hiệu ứng vừa phải, phù hợp, làm nổi bật nội dung cần chuyển tải.
Nếu dùng nhiều hiệu ứng, kỹ xảo không cần thiết sẽ gây mất tập trung, trẻ sẽ
chẳng quan tâm tới nội dung mà cô cần chuyển tải nữa. Các phông nền cũng
nên chọn đơn giản, phù hợp nội dung bài giảng; tránh dùng nhiều màu sắc, hình
ảnh loè loẹt, không cần thiết. Ngoài ra khi sọan thảo cũng cần lưu ý việc chọn
size chữ, màu chữ cho phù hợp. Size chữ không nên to và màu chữ nên nổi bậc,
tránh chọn nhiều màu chữ trong cùng một Slide trình diễn sẽ gây ra việc khó
theo kịp nội dung cần tải và rối mắt đối với trẻ
II.NỘI DUNG THỰC HIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÁC
HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ Ở TRƢỜNG MẦM NON XÃ NAM
TIẾN - PHỔ YÊN :

1- Ƣu điểm, khó khăn và thách thức:
a. Ƣu điểm:

9


Phương pháp dạy học bằng CNTT trong giáo dục mầm non tạo ra một môi
trường dạy học tương tác cao, sống động, hứng thú và đạt hiệu quả cao của quá
trình dạy học đa giác quan cho trẻ.
Nội dung, tư liệu bài giảng giới thiệu cho trẻ mang tính chân thực, phong
phú. Trong bài giảng điện tử trẻ có thể làm quen với những hiện tượng tự nhiên,
hiện tượng xã hội mà trẻ khó có thể tự bắt gặp trong thực tế.
Giáo viên mầm non có thể chủ động khai thác tìm kiếm nguồn tài nguyên
giáo dục qua mạng thông tin truyền thông, Internet,…Nguồn tài nguyên vô cùng
phong phú với hình ảnh, âm thanh, văn bản, phim…sống động tự nhiên tác động
tích cực đến sự phát triển trí tuệ của trẻ mầm non cũng như ảnh hưởng đến quá
trình hình thành nhân cách toàn diện ở trẻ.
Tiết kiệm được thời gian cho giáo viên và chi phí cho trường mầm non.
b. Khó khăn và thách thức:
Kinh phí đầu tư các thiết bị CNTT nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy
ứng dụng CNTT trong trường mầm non là rất lớn. Vì thế không phải trường
mầm non nào cũng đủ kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho
giáo viên mầm non.

10


Tuy máy tính điện tử mang lại nhiều tiện ích cho việc giảng dạy của giáo
viên mầm non nhưng công cụ hiện đại này không thể hỗ trợ và thay thế hoàn
toàn cho các phương pháp trực quan khác của người giáo viên. Đôi lúc vì là máy
móc nên nó có thể gây ra một số tình huống bất lợi cho tiến trình bài giảng như
là mất điện, máy bị treo, bị virus…và mỗi khi có sự cố như vậy người giáo viên
khó có thể hoàn toàn chủ động điều khiển tiến trình bài giảng theo như ý muốn.
Kiến thức kỹ năng về CNTT ở một số giáo viên vẫn còn hạn chế, chưa đủ
vượt ngưỡng để đam mê và sáng tạo, thậm chí còn né tránh không dám mạnh
dạn khai thác, mặt khác phương pháp dạy học cũ vẫn còn như một lối mòn khó
thay đổi, sự uy quyền, áp đặt vẫn chưa thể xóa được.
Việc sử dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy học chưa được nghiên
cứu kỹ, dẫn đến việc ứng dụng không đúng chỗ, không đúng lúc, nhiều khi lạm
dụng, vì vậy vẫn chưa phát huy được hiệu quả tối đa của nó.
Việc đánh giá tiết dạy có ứng dụng CNTT còn lúng túng, chưa xác định
hướng ứng dụng, chưa tạo được sự đồng bộ trong thực hiện. Các phương tiện,
thiết bị phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học bằng phương tiện máy
chiếu projecter, máy ảnh …còn thiếu chưa đồng bộ và chưa hướng dẫn sử dụng

11


một cách bài bản chi tiết nên chưa được triển khai rộng và hiệu quả chưa được
cao.
Việc kết nối và sử dụng Internet, trang Web thành viên chưa được thực hiện
triệt để, chưa sử dụng thường xuyên do thiếu kinh phí, công tác tự bồi dưỡng
của đội ngũ giáo viên còn nhiều hạn chế nên chưa đủ kiến thức, mất nhiều thời
gian và công sức để sử dụng CNTT và sử dụng trang Web có chiều sâu và hiệu
quả.
c.Biện pháp khắc phục:
- Giáo viên cần mạnh dạn không dấu dốt tự học hỏi các bậc học trên và học
qua đồng nghiệp, không ngại khó tự thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử, tập
viết bài đưa tin để rèn luyện được nhiều kỹ năng và phối hợp tốt các phương
pháp dạy học tích cực khác.
- Thường xuyên truy cập vào các trang Web thành viên của Ngành của các
trường để trao đổi và rút kinh nghiệm, tiếp thu những cái mới, trao đổi những
nội dung, những bài viết hay.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo chương
trình với các chủ điểm phù hợp với điều kiện của trường, ghi lại hình ảnh bằng

12


máy chụp ảnh lấy thông tin và hình ảnh để áp bài đưa tin rèn luyện kỹ năng cho
người phụ trách trang Web.
- Không lạm dụng máy tính và CNTT khi chúng không tác động tích cực
đến quá trình hoạt động của trẻ.
2. Quá trình thực hiện, công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động ứng
dụng CNTT để đổi mới phƣơng pháp chăm sóc giáo dục trẻ của trƣờng
mầm non Nam Tiến - Phổ Yên:
Trường Mầm non xã Nam Tiến trang bị cho đội ngũ giáo viên những kiến
thức cơ bản về công nghệ thông tin, xây dựng giáo án điện tử và những ứng
dụng của nó trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ . Trong năm học 2011 2012 Trường Mầm non Nam Tiến trang bị 7 máy vi tính ( 02 máy dùng cho cán
bộ quản lý và kế toán, 05 máy dùng cho cô giáo và trẻ MG 3 -> 5 Tuổi.) trong
đó có 06 máy được nối nạng internet.
Số giáo viên biết sử dụng máy tính : 20/26 đc
Số giáo viên biết sử internet:

13/26 đc

Số giáo viên biết sử dụng bài giảng điện tử và trình chiếu : 13/26 đc
Phần mềm được thực hiện trong trường :05(Nutrikids, PM dinh dưỡng, Misa
Kirtsmard, Happykids,)

13


Số trẻ được tiếp cận với CNTT: 303/358 trẻ.
Phần lớn giáo viên đã có thể tự xây dựng những bộ giáo án điện tử và các
bài giảng có sử dụng công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ có những ưu việt lớn so với cách giảng
dạy truyền thống.
Trẻ em hào hứng, chủ động và sáng tạo trong giờ học, phù hợp với đặc điểm
tâm sinh lý của trẻ em.

Ảnh minh hoạ: Giờ văn học của trẻ Mg 5 tuổi

14


Giờ tạo hình của trẻ MG 5 Tuổi

15


Con Vật Bé yêu Trong Giờ NBTN Của trẻ Nhà Trẻ.
Nếu trước đây giáo viên mầm non phải rất vất vả để có thể tìm kiếm những
hình ảnh, biểu tượng, đồ dùng phục vụ bài giảng thì hiện nay với ứng dụng
CNTT giáo viên có thể sử dụng Internet để chủ động khai thác tài nguyên giáo
dục phong phú, chủ động quay phim, chụp ảnh làm tư liệu cho bài giảng điện tử.
Chỉ cần vài cái “nhấp chuột” là hình ảnh những con vật ngộ nghĩnh, những
bông hoa đủ màu sắc, những hàng chữ biết đi và những con số biết nhảy theo
nhạc hiện ngay ra với hiệu ứng của những âm thanh sống động ngay lập tức thu
hút được sự chú ý và kích thích hứng thú của trẻ vì trẻ được chủ động hoạt động
nhiều hơn để khám phá nội dung bài giảng .Hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong
việc chuẩn bị bài giảng và tổ chức các hoạt đônhgj chăm sóc giáo dục trẻ.
Thông qua những giờ học có áp dụng công nghệ thông tin và sử dụng các bài
giảng điện tử, những hình ảnh đẹp, hành vi đẹp, những kỹ năng sống được
chuyển tới trẻ một cách nhẹ nhàng và sống động, góp phần hình thành ở trẻ khả
năng nhận thức về cái đẹp, biết yêu cái đẹp, mong muốn tạo ra cái đẹp trong
cuộc sống và những kỹ năng sống cần thiết đối với lứa tuổi mầm non. Không
những thế, năng lực và lòng yêu nghề của các cô giáo viên Trường Mầm non xã

16


Nam Tiến không ngừng được trau dồi và phát triển. Góp phần tích cực trong
việc giáo dục cái đẹp, kỹ năng sống cho trẻ.
Năm học 2011 - 2012, Nhà trường đã phổ biến cho giáo viên toàn trường
thực hiện tốt nhiệm vụ năm học trong đó có nội dung “ Tiếp tục đẩy mạnh việc
ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ” của Phòng
GD – ĐT Phổ yên. Tập thể giáo viên trong nhà trường đã hưởng ứng rất tích
cực. Nhà trường đã quản lý tốt trang Web, sử dụng tốt hộp thư của trường. BGH
tổ chức cho giáo viên thi đua soạn và dạy giáo án điện tử ở tất cả các khối lớp.
Mỗi tuần mỗi lớp có ít nhất 2 hoạt động giáo dục trẻ có ứng dụng CNTT. Giáo
viên giảng dạy bằng giáo án điện tử trên bảng tương tác được BGH và các bạn
đồng nghiệp trong toàn trường dự giờ và rút kinh nghiệm.
Bên cạnh đó nhà trường cũng đã triển khai cho trẻ ở khối các lớp mẫu giáo
làm quen với máy vi tính thông qua các phần mềm phát triển trí tuệ như Kismas,
Kispix, Bút chì thông minh, Happy Kids nhằm hình thành cho trẻ thói quen và
kỹ năng sử dụng máy tính đơn giản cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt
động tương tác giữa trẻ và cô trong giờ học bằng giáo án điện tử.
(Ảnh minh hoạ góc cho trẻ làm quen với máy vi tính)

17


Trẻ Mg 4 tuổi làm quen với máy vi tính qua phần mềm Kirtsmas.

18


Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin mà chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở
Trường Mầm non xã Nam Tiến ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng
trong việc tạo ra giá trị thương hiệu của nhà trường và thực sự là địa chỉ tin cậy
của các bậc phụ huynh vì trẻ đến trường được chăm sóc, giáo dục một cách khoa
học, chuyên nghiệp, hiện đại, xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp của giáo
viên với một mục tiêu duy nhất “Tất cả vì học sinh thân yêu” và “Mỗi ngày đến
trường là một ngày vui”, " Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích
cực" – “ Nuôi cháu khỏe- Dạy cháu ngoan – Bảo vệ cháu an toàn”.
II.BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:
Qua quá trình ứng dụng và trải nghiệm ở trường , tôi có một số bài học kinh
nghiệm muốn chia sẻ như sau:
- Giáo viên mầm non cần mạnh dạn, tự tin, không ngại khó và không ngừng
sáng tạo. Hãy chủ động tự thiết kế cho mình những bài giảng điện tử qua đó giáo
viên có thể tự mình tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm quý báu nhờ quá trình
tự học hỏi say mê, tự mày mò của mình.
Ví dụ:
1. Làm quen với phần mềm Window Movie Maker:

19


Khi tôi tự mình học và nghiên cứu trên máy tính, tôi đã phát hiện ra một
công cụ soạn giáo án điện tử khá tiện ích với giáo viên mầm non đó là Phần
mềm Window Movie Maker. Phần mềm này có sẵn trong chương trình Window
nhưng không phải ai cũng chú ý tới nó. Các bạn chỉ cần nhấp chuột vào Start/
Program/Window Movie Maker, biểu tượng là một cuộn phim. Phần mềm này
cho phép các bạn làm giáo án như những đoạn phim. Các bạn có thể đưa tranh
ảnh, video, âm thanh, chữ viết vào bài giảng của mình và làm hiệu ứng cho
chúng thật sống động. Các bạn muốn tự ghi âm giọng kể truyện ngọt ngào của
mình để lồng vào đoạn phim? Thật đơn giản, các bạn chỉ cần kích vào biểu
tượng cái Micro và làm theo chỉ dẫn mà thôi. Không những thế các bạn còn có
thể dễ dàng in sao giáo án của mình ra đĩa VCD để dạy trên tivi mà không cần
phải ra hiệu Converter đâu. Các bạn hãy thử làm quen đi, các bạn sẽ thấy rất bất
ngờ vì tính ứng dụng đơn giản của Window Movie Maker.
2. Làm thế nào để in bài giảng điện tử từ Power Point sang đĩa VCD:
Bạn đã soạn xong một giáo án điện tử trên Power Point? Bạn muốn in chúng
ra đĩa VCD nhưng Power Point chỉ trình chiếu chứ không phải một đoạn phim,
làm sao mà in ra đĩa được? Tôi đã nghĩ ngay đến vấn đề là phải đổi đuôi. Nhưng
khi tôi làm thử trên phần mềm đổi đuôi thông thường thì không được. Câu hỏi

20


này tôi đã trả lời được khi tôi gõ một dòng chữ đơn giản vào Google là
“Converter Power Point to video”. Tôi đã được chỉ dẫn tải phần mềm đổi đuôi
từ file Power Point sang Video. Các bạn thấy đấy, nếu các bạn thực sự say mê
và nhiệt huyết với nghề, bạn sẽ có thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào bạn muốn
chỉ cần một cái “Nhấp chuột”.
- Khi sử dụng các phần mềm giáo dục, bạn hãy chú ý, đừng nên quá lạm
dụng vì nếu không sẽ làm mất đi tính thẩm mỹ của bài giảng. Ví dụ như lựa
chọn phông chữ, màu chữ, hiệu ứng hình ảnh…bạn nên chọn màu chữ và màu
nền không qua tương phản, hiệu ứng hình ảnh không quá rối nếu không trẻ của
bạn sẽ nhức mắt và không thể chú ý vào bài giảng được sẽ gây tác dụng ngược.
- Khi sắp xếp các Slide hãy sắp xếp đơn giản, hợp lý và luôn lưu ý đến mối
liên kết giữa chúng vì đôi khi một trục trặc nhỏ trong quá trình tiến hành bài
giảng cũng có thể làm cho bạn lúng túng, mất bình tĩnh. Quan trọng là bạn hãy
tự tin.
- Các bạn hãy thường xuyên tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng kiến thức
về CNTT. Một số trang web hỗ trợ đắc lực cho giáo viên mầm non trong việc
thiết kế các bài giảng điện tử là giaovien.net, dayhocintel.org, mammon.edu.vn.
Một số trang Web cho phép bạn tìm kiếm nguồn tài nguyên khổng lồ để khai

21


thác như Google.com.vn, Download.com.vn…Bạn có thể tìm thấy vô số hình
ảnh, video, âm thanh,…thậm chí cả những phần mềm tin học hỗ trợ rất tuyệt vời
cho việc thiết kế giáo án điện tử của bạn.
*.Đề xuất:
- Giáo viên cần được tập huấn về cách soạn, giảng bài giảng điện tử.
- Các nhà trường nên trang bị các thiết bị CNTT đồng bộ giữa máy tính,
máy chiếu, máy quay, máy chụp, nối mạng lan trong toàn trường, bảng tương
tác hay các phần mềm và hướng dẫn chi tiết cho giáo viên cách sử dụng, tạo
điều kiện cho giáo viên học hỏi và khai thác tài nguyên trên internet.
- Các chuyên gia ,các nhà quản lý cấp trên cần đưa ra tiêu chí đánh giá tiết
dạy có sử dụng CNTT,chuẩn bài giảng điện tử để có cơ sở đánh giá một cách
chính xác tránh lạm dụng CNTT một cách tràn lan và hời hợt. tạo ra thư viện các
bài giảng điện tử có chất lượng giúp giáo viên mầm non có cơ hội để học hỏi và
tham khảo.
Thay mặt cho các cô giáo trường MN Nam Tiến nói riêng và các cô giáo
MN huyện phổ yên nói chung tha thiết mong rằng các cấp lãnh đạo quan tâm và
tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất, tài chính và năng lực của đội ngũ giáo

22


viên để đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong các hoạt động của
trường mầm non hiệu quả cao hơn nữa.

PHẦN III: KẾT LUẬN
Đổi mới phương pháp dạy học trong Ngành giáo dục nói chung và giáo
dục mầm non nói riêng bằng ứng dụng CNTT là cả một quá trình lâu dài và đầy
khó khăn thách thức. Nó không chỉ đòi hỏi sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất
của Nhà nước, Ngành giáo dục đào tạo và các trường mầm non mà còn đỏi hỏi
sự say mê nhiệt huyết với nghề của đội ngũ giáo viên mầm non. Để làm được
điều này cần có sự chỉ đạo thống nhất và đoàn kết từ Nhà nước đến các ban
ngành và các trường mầm non, góp phần làm đổi mới nội dung, phương pháp,
hình thức giáo dục và quản lý giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, các cấp ngành,
trường học cần quan tâm đến cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho giáo
viên mầm non để giúp họ có thể yên tâm phát huy năng lực, trau dồi lòng yêu
nghề và thực hiện tốt được yêu cầu của nhiệm vụ “ Ứng dụng CNTT trong đổi
mới phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.” Tôi thiết nghĩ
sáng kiến này có thể thực hiện rộng rãi ở tất cả các trường mầm non tùy theo đặc
điểm của từng địa phương để áp dụng cho phù hợp.
daklak, ngày 05 tháng 0 4 năm 2012.
23


NGƢỜI VIẾT

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×