Tải bản đầy đủ

Yersinia pestis

Yersinia pestis


MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
1. Mô tả hình dạng của Y. Pestis trên
kính hiển vi quang học.
2. Nêu 3 yếu tố kháng nguyên giúp
phân biệt dòng độc lực và dòng
không độc lực.
3. Nêu 4 phương pháp xét nghiệm
chẩn đoán vi sinh học Y. pestis.
4. Nêu 3 biện pháp phòng bệnh chính
áp dụng ở Việt nam.


MỞ ĐẦU
 VK DH mang tên nhà VK học đầu tiên

phân lập được VK : Alexnder Yersin
(1894)


MỞ ĐẦU
 VK DH mang tên nhà VK học đầu tiên

phân lập được VK : Alexnder Yersin
(1894)
 DH là căn bệnh truyền nhiễm gây nhiều
nỗi khủng khiếp nhất trong lịch sử lòai
người


MỞ ĐẦU
 TK 14 bệnh DH đã làm chết 25 triệu

người ở châu Âu
 VN : bệnh được phát hiện lần đầu tiên
vào năm 1898 tại Nha Trang


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Hình dạng
 Hình que ngắn dạng trực cầu khuẩn
 Gram âm
 Có khuynh hướng bắt màu đậm ở 2 đầu
 Có lớp nhớt trên bề mặt
 Canh cấy già : VK hình cầu hoặc phồng to


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Hình dạng
 Trên thạch dinh dưỡng
Khúm nhỏ, lấm tấm hạt
Trung tâm tròn

Bờ mỏng, không đều
 Trên thạch máu
Khúm có màu nâu sậm


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Hình dạng
 Dòng VK độc lực từ bệnh phẩm
Khúm nhày
Xám
 Cấy truyền nhiều lần
Khúm không đều, thô ráp
Bờ khúm nhăn nheo
Trung tâm ghồ cao
 Giống hình trứng chiên


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Tính chất tăng trưởng
 Kỵ khí tùy nghi
 Không di động
 Không sinh nha bào
 Nhiệt độ thích hợp : 25 – 32 0C
(-2 - +450C)TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Tính chất tăng trưởng
 VK cần có máu, heme, chất khử
 Canh cấy : VK mọc thành dạng thạch
nhũ
 Tính chất sinh hóa : Oxidase (-)
Catalase (+)
Glucose (+)
H2S (-)
gas (-)


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Sức đề kháng
 Trong phenol 0,5% hay ở 550C : chết
trong vòng 15 phút
 Ánh sáng MT : sống vài giờ
 Không khí khô : sống 2 - 3 ngày
 Trong đàm : 8 – 14 ngày


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Cấu tạo kháng nguyên
 1 týp HT
 Cấu trúc KN rất phức tạp
 Hơn 16 lọai KN


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Cấu tạo kháng nguyên
Yếu tố phân đọan F1
• Polysaccharide-lipid
• Nằm ở vỏ hay nang
• Tác dụng kháng thực bào và
họat hóa BT


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Cấu tạo kháng nguyên
Kháng nguyên V
Là 1 protein
TLPT 90.000
Kháng nguyên W :
Là 1 lipoprotein
TLPT 140.000


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Cấu tạo kháng nguyên
 KN V và W xuất hiện đồng thời, có
tác dụng chống thực bào
 Gen mã hóa tổng hợp V và W nằm
trên plasmid
 F1, V và W chỉ hiện diện ở dòng VK
độc lực


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Độc tố và enzym
LPS
 Có họat tính nội độc tố
 Có tính KN
 Gây sốt, chết, phản ứng Shwartzman
tại chỗ và tòan thân


TÍNH CHẤT VI SINH HỌC
Độc tố và enzym
Độc tố DH
 Là 1 protein
 Nằm ở vách tế bào VK
 Gồm 2 phần A và B
 Tác dụng phong bế β  cô máu, shock
 Tạo antitoxin đặc hiệu
LPS và độc tố DH có ở dòng VK
độc
lực lẫn không độc lực


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×