Tải bản đầy đủ

Vaccin VÀ HUYẾT THANH

VACCIN

HUYẾT THANH


NỘI DUNG
1.Vaccin
Nguyên lý
Phân loại
Tiêu chuẩn vaccin
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiêêu lực vaccin
Nguyên tắc sử dụng
Một số vaccin đang sử dụng


NỘI DUNG
2.Huyết thanh
Nguyên lý
Nguồn kháng thê
Nguyên tắc sử dụng
Phản ứng do tiêm huyết thanhVACCIN
Nguyên lý
Vaccin phòng bệnh : chủ động đưa vào cơ
thê kháng nguyên của vi sinh vật gây bệnh
đã mất hoặc giảm khả năng gây bệnh đê
kích thích cơ thê tạo miễn dịch


VACCIN
Phân loại theo nguồn gốc
 Vaccin vi sinh vật chết
 Vaccin vi sinh vật sống
 Vaccin giải độc tố
 Vaccin chiết tách
 Vaccin tái tổ hợp


VACCIN
Phân loại theo hiệu lực miễn dịch
 Vaccin đơn giá
 Vaccin đa giá
 Vaccin hấp phụ


VACCIN
Tiêu chuẩn vaccin
 An tòan
 Hiệu quả


VACCIN
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của vaccin
 Bản chất vaccin
 Liều lượng
 Đường đưa vào cơ thê
 Chất phụ gia MD
 KT do mẹ truyền
 Tình trạng dinh dưỡng
VACCIN
Nguyên tắc sử dụng
1.Dùng rộng rãi
2.Thời gian tạo miễn dịch
3.Đối tượng dùng vaccin
4.Điều kiện sức khỏe
5.Phương pháp


VACCIN
Phương pháp dùng vaccin
 Đường tiêm :
Tiêm dưới da (vaccin sởi)
Tiêm trong da ( BCG )
Tiêm bắp ( VAT, DTC )
 Đường uống ( vaccin Sabin)
 Đường chủng ( vaccin Đậu mùa )

VACCIN
Nguyên tắc sử dụng
1.Dùng rộng rãi
2.Thời gian tạo miễn dịch
3.Đối tượng dùng vaccin
4.Điều kiện sức khỏe
5.Phương pháp
6.Khoảng cách


VACCIN
Nguyên tắc sử dụng
7.Thời gian miễn dịch, tiêm nhắc
8.Đánh giá kết quả.
9.Phối hợp vaccin
10.Phản ứng phụ
11.Thận trọng và chống chỉ định
12.Bảo quản và thời hạn sử dụng.
Dây chuyền lạnh

VACCIN
Một số vaccin đang được sử dụng


Vaccin vi khuẩn:
Vaccin Phế cầu (Pneumo 23)
Vaccin Não mô cầu ( Meningo A+C )
Vaccin H. influenzae ( Act-Hib, PedvaxHib…)
Vaccin Bạch hầu
Vaccin Uốn ván ( VAT, Tetavax…)


VACCIN
Một số vaccin đang được sử dụng


Vaccin vi khuẩn :
Vaccin Ho gà ( PPT)
Vaccin phòng bệnh Than
Vaccin Thương hàn ( Typhim Vi…)
Vaccin Tả
Vaccin Dịch hạch
Vaccin Lao (BCG)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×