Tải bản đầy đủ

Tính từ thông dụng trong tiếng Anh

Tính từ
thông
dụng


Tính từ

Nghĩa

1

different

khác nhau

2

used

được sử dụng


3

important

quan trọng

4

every

mỗi

5

large

lớn

6

available

có sẵn

7

popular

phổ biến

8

able

thể

9

basic


cơ bản

10

known

được biết đến

11

various

khác nhau

12

difficult

khó khăn

13

several

nhiều

14

united

thống nhất

15

historical

lịch sử

16

hot

nóng

17

useful

hữu ích

18

mental

tinh thần

19

scared

sợ hãi

20

additional

thêm

21

emotional

cảm xúc

22

old23

political

chính trị

24

similar

tương tự

25

healthy

khỏe mạnh

26

financial

tài chính

27

medical

y tế

28

traditional

truyền thống

29

federal

liên bang

30

entire

toàn bộ

31

strong

mạnh mẽ

32

actual

thực tế

33

significant

đáng kể

34

successful

thành công

35

electrical

điện

36

expensive

đắtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×