Tải bản đầy đủ

4 bước xây dựng Blog chuyên nghiệp phát triển mạnh mẽ

4 bước xây dựng Blog chuyên
nghiệp phát triển mạnh mẽ
BLOGBy
next

Ninh Đôn / 30/03/2016
Use ← → Keys To Navigate

A+ A4.08 13 votes

Ni ềm đam mê vi ết Blog tr ỗi d ậy, b ạn mu ốn chia s ẻ nh ững ki ến th ức c ủa mình hay th ỏa
mãn b ản thân b ằng vi ệc t ạo d ựng m ột Blog, tuy nhiên ở nh ững bài vi ết tr ướ c tr ước
trong Serie viết Blog chuyên nghi ệp , bạn cũng đã bi ết đến nh ững khó khăn trong việc
xây d ựng và phát tri ển Blog nh ư thế nào? N ếu b ạn coi vi ệc vi ết Blog là m ột ngh ề th ật
s ự thì 4 b ướ c này b ạn c ần ph ải l ưu ý và m ỗi khi b ạn b ắt đầu hãy xem t ừng b ước 1 có
gi ống nh ư Blog của bạn không nhé.
S ườ n n ội dung
1 B ướ c 1: Xác định2 B ướ c 2: Xây d ựng3 B ướ c 3: Quy ết định4 B ướ c 4: Phát tri ển, phát tri ển và phát tri ển

B ướ c 1: Xác đị nh
Bây gi ờ chúng ta b ắt đầu sáng t ạo trang blog trong tâm trí, b ước này b ạn hãy chu ẩn b ị
giấy bút ho ặc đơn gi ản là m ở ph ần m ềm Microsoft Words lên và trả l ời nh ững câu
hỏi bên d ướ i mà mình đưa đến cho b ạn nhé:
B ạn có thích vi ết Blog? Có nên t ạo Blog bây gi ờ không?B ạn mu ốn blog c ủa mình vi ết v ề đề tài gì?B ạn mu ốn phát tri ển Blog c ủa b ạn bao nhiêu ng ười dùng/ tháng ?B ạn mu ốn trang web c ủa mình nh ư th ế nào (màu n ền gì? b ố c ục? ..)
Đối t ượng mà b ạn h ướng đến là ai? (H ọc sinh, n ội tr ợ,dân v ăn phòng,game
thủ…)Tên mi ền b ạn đặt cho trang blog là gì?Mục đích b ạn vi ết Blog là gì?B ạn có mu ốn ki ếm ti ền t ừ vi ệc vi ết Blog? Xác định s ản ph ẩm và ngu ồn thu nh ập
của bạnB ạn có th ể ch ăm sóc độc gi ả c ủa mình?

Chú ý về tên miền: Bạn nên chọn tên miền d ễ nh ớ d ễ liên t ưởng t ới đề tài mà b ạn
đang vi ết và b ạn hãy nên đặt tên mi ền ng ắn g ọn s ẽ t ốt h ơn vì m ọi ng ười th ường l ười
gõ nhi ều kí t ự và đôi khi gõ sai gây b ực b ội và không vào trang c ủa b ạn.Và cu ối cùng
b ạn nên gõ vào thanh địa chỉ xem có ai s ở h ữu tên mi ền đó ch ưa n ếu r ồi thì b ạn có th ể
g ửi Email cho ch ủ c ủa tên mi ền đó để th ương l ượng mua l ại còn không thì b ạn ph ải
ch ọn tên mi ền khác thôi. Ho ặc đơn gi ản nh ất là nh ư Ninh Đôn l ấy luôn tên cá nhân làm

tên mi ền cho Blog
N ếu bạn tr ả l ời h ết t ất cả các câu h ỏi trên r ồi thì chúng ta chuy ển qua b ước 2.

B ước 2: Xây d ựng


Hôm nay là ngày bạn sinh ra Blogcủa mình(bạn đã đăng kí tên miền, Hosting để tạo
dựng một trang web cá nhân để chia sẻ thông tinđã mua 1 mẫu trang web hay thuê lập
trình viên làm cho bạn một trang web theo ý muốn ..hay đơn giản là đăng kí một trang
web miễn phí bằng dịch vụ tạo Blog của Google với các mẫu có sẵn mà họ cung
cấp. Hiện tại sự lựa chọn số 1 cho việc tạo Blog/ viết Blog đó chính là WordPress, nếu
bạn chưa biết WordPress là gì hay sử dụng nó vào công việc nh ư thế nào thì có thể
đọc tới Serie học WordPress c ơ bản từ Blog, rất hữu ích dành cho bạn.
Tiếp đó, khi website của bạn được sinh ra, bắt đầu triển khai các ý t ưởng của bạn lên
website thôi! Viết và viết.
Lúc này bạn hừng hực khí thế sẵn sàng đạp đổ tất cả mang biết bao nhiêu hoài bão
khát vọng rằng tên trang web của mình, thủa đầu h ừng h ực khí thế ngay cả việc thức
trắng đêm vì đứa con này là điều dễ dàng nhận thấy nếu bạn tâm huyết thật s ự. Tuy
bạn không cần phải cho ăn hay thay tã như nh ững đứa trẻ m ới chào đời nhưng nó cần
bạn chăm sóc như những ông bố bà mẹ khác buộc bạn phải bỏ nh ững bộ phim yêu
thích hay từ chối những chầu cà phê v ới bạn bè để làm nh ững công việc nhàm chán
như trả lời Comment, viết bài m ới mỗi ngày. Và ti tỉ th ứ lỗi khác phát sinh ra khi bạn vận
hành.

B ướ c 3: Quy ết đị nh
Bạn đã đi cùng đứa còn của mình, cùng nhau v ượt qua khó khăn khoảng 2 tháng rồi và
nó đã bắt đầu có những lượ t truy cập từ đầu tiên cho t ới hàng ngàn độc giả trung
thanh, bạn có thể đã bán được một số mặt hàng hay có một số đơn vị thuê quảng cáo
và bắt đầu có một chút kinh nghiệm về quản trị Web, Content Writing cũng như có
thêm nhiều những kiến thức chuyên ngành mà bạn đang tập trung phát triển trên Blog.


Giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu chập ch ững tập đi nh ưng tập đi thì phải có vấp ngã
và vấp ngã là cần phải đứng lên, khó khăn ập đến, th ời gian không có, bạn gái giận
hay không biết viết cái gì nữa? Quan trọng nhất theo mình có thể quyết định đó chính là
nguồn thu nhập mà công việc viết Blog mang lại.
Có ti tỉ thứ lý do trên đời khác, vấn đề đến bạn cần phải giải quyết ch ứ không thể cho
qua và mặc kệ nó được. Bạnđiên lên vì phải trả l ời đi trả l ời lại một câu hỏi hay câu hỏi
dễ quá, bạn ngại? bị tấn công, …bạn đã bỏ ra hàng tháng trời ngày đêm miệt mài
nhưng thành quả gần như bằng không khoảng 20 ->100 l ượt truy cập một ngày. chẳng
hạn. Vấn đề này có thể là do bạn Marketing kém hay kỹ năng khác của bạn kém?
Không sao cả, dần dần kinh nghiệm sẽ lên.
Xem bài này để giúp bạn vượ t qua: Vượ t qua khó khăn khi viết Blog chuyên nghiệp
Đây là giai đoạn khó khăn nhất bạn phải đấu tranh tâm lí t ừ bỏ hay tiếp tục nh ưng ai
cũng có lúc như vậy và những ngườ i không đủ đam mê họ sẽ bỏ ngang (khai t ử nó)
những ngườ i còn lại họ sẽ tiếp tục nhưng làm sao để lấy lại cảm hứng bây gi ờ? D ướ i
đây là một số cách hay bạn có thể áp dụng:


Đi đến những trang web của những người thành công trong lĩnh v ực của bạn?Gặp gỡ những ngườ i có kinh nghiệm đi trướ c?Đọc một số quyển sách về tư duy và thành công?Xem Video động lực để giải quyết vấn đề bạn gặp phải?Đi bộ hoặc tập thể dục thể thao


B ướ c 4: Phát tri ển, phát tri ển và phát
tri ển
Khi bạn vượ t qua được giai đoạn 3, mình tin chắc rằng trang web của bạn đã đủ l ớn để
tạo dựng cho bạn những nguồn thu nhập và những khó khăn dình dập bên cạnh bản
bây giờ chỉ là c ơn gió, khó khăn đó giúp bạn mạnh mẽ h ơn. Mục tiêu mà bạn đang
hướ ng tới đó chính là hàng nghìn l ượt view 1 ngày, nh ững h ợp đồng quảng cáo, khoản
tiền kha khá từ những hình thức kiếm tiền hiệu quả t ừ Blog của bạn mang lại.
Thời gian thấm thoát trôi qua theo năm tháng bây giờ trang web của bạn đã l ớn bây gi ờ
đã có những thành viên hay nh ững độc giả trung thành hàng ngày ghé thăm trang web
của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn vẫn cần có chiến lượ c phát triển cho Blog đến
một tầm cao mới. Có thể trong giai đoạn này, nó quá lớn so với sức của bạn, chúng ta
lại gặp nhiều vấn đề xảy ra, có thể:


Bạn cần phải thuê thêm cộng tác viên để quản trị Blog/ viết bài.Bạn cần phải tuyển thêm ngườ i hỗ trợ độc giả?.Bạn cần phải nâng cấp máy chủ của mình để tăng sức chứa.Bạn cần phải thuê một công ty thiết kế riêng cho bạn một phong cách.Bạn cần phải nâng cao tính bảo mật của trang web.

Rất nhiều công việc cần phải làm đúng không ạ? Theo thống kê thì 10 ng ười ra kh ởi
nghiệp thì những người chỉ còn 2 ng ườ i trụ lại ở b ước này và bạn có là 1 trong 2 ng ười
đó là tùy thuộc vào bạn. Công việc viết Blog hãy coi là một công việc thật s ự, là một d ự
án StartUp của bạn thật sự, gặp khó khăn rồi vượ t qua, mình tin chắc chắn rằng kinh
nghiệm/ đam mê + khả năng + v ới sự cố gắng bền bỉ của bạn thành công chỉ là điều
xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×