Tải bản đầy đủ

giáo án mầm non chủ đề thế giới động vật

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com

Chủ đề: Thế giới động vật
Trọng tâm: LQVH – Thơ Ong nâu và bướm vàng
Tích hợp: MTXQ - Phân loại động vật theo nhóm
Lớp MG Lá
GV: Nguyễn Thị Kim Chung –
Trường MG Bình Minh TXGC Tiền Giang
I/- MỤC TIÊU:
Được quan sát mô hình, được nghe cô đọc diễn cảm và giải thích nội
dung bài thơ “Ong nâu và Bướm vàng”, được tham gia hoạt động nhóm, được
chơi trò chơi “Hãy chọn đúng hoa, Ong bay, Bướm lượn” và tích cực trả lời câu
hỏi đóng góp bài. Tất cả học sinh hiểu, đọc thuộc thơ khá diễn cảm kết hợp điệu
bộ phù hợp, nhẹ nhàng. Trẻ biết nhồi giấy, xé giấy làm thành con bướm, ong ...
Giáo dục trẻ siêng năng, chăm chỉ.
II/- CHUẨN BỊ:
Mô hình có: tổ ong, con ong, con bướm, cây xanh, hoa.
4 bông hoa to (4 màu khác nhau).
4 tranh vẽ ong, bướm kiểu dáng khác nhau.
Bài thơ viết chữ in thường.
5 Mũ ong, 5 mũ bướm. 2 que có chiều dài không bằng nhau.
Máy casstter, băng nhạc.

III/- PHƯƠNG PHÁP:
Đọc diễn cảm, dùng lời, trực quan, đàm thoại, luyện tập.
IV/- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP.
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG
1./ Mở bài
Hoạt động 1:
- Ổn định tổ chức

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ

- Chơi trò chơi “Ong bay”

--> Giáo viên cho trẻ di chuyển
đến mô hình vườn hoa.
- Giới thiệu bài.
- Cho trẻ quan sát mô hình và nêu
những gì trẻ thấy.
- Hoạt động tạo - Cho trẻ về 4 tổ thực hiện xé
hình cắt xé dán giấy, tạo thành con bướm, con
con ong, con bướm ong để trang trí mô hình.
- Giáo viên mở nhạc bài “Ong và

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

- Trẻ hưởng ứng chơi cùng
côsôi nổi.
- Trẻ vừa chơi vừa chuyển
đến mô hình.
- Trẻ xem mô hình và phát

biểu tự do.
- Trẻ nghe nhạc và thực hiện
theo yêu cầu của cô.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
bướm”
- Cho trẻ gọi tên ong, bướm trên - Trẻ ngồi tự do.
mô hình.
Chuyển ý giới thiệu bài thơ
“Ong nâu và bướm vàng”.
2./ Phát triển bài
Hoạt động 2
- Cho trẻ làm quen
với tác phẩm
Giáo viên đọc thơ
diễn cảm qua mô
hình.

- Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ
kết hợp minh họa qua mô hình.
- Trong bài thơ nói ong, bướm
như thế nào?
- Con biết gì về con ong, bướm.

- Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc
thơ.
- Siêng năng, chăm chỉ ...

- Trẻ kể tự do về đặc điểm
của chúng.
 Chuyển tiếp: TC “Bướm bay, - Trẻ làm theo cô.
bướm lượn”
--> Yêu cầu trẻ chia làm 2 đội - Trẻ chia làm 2 đội:
chơi thi đua.
+ Ong nâu.
+ Bướm vàng

Hoạt động 3
- Giúp trẻ hiểu nội - Giới thiệu trò chơi: Hãy chọn
dung bài thơ.
đúng hoa”
 Giải thích: Phía trước có những
bông hoa dưới bông hoa có 1 bức
tranh, con sẽ lên chọn bông hoa
mà con thích khi mở nhụy ra,
trong bông hoa sẽ có 1 con vật,
nếu tranh ở dưới và con vật trong
bông hoa giống nhau thì được
quyền trả lời câu hỏi và được
điểm thưởng còn ngược lại thì đội
bạn sẽ giành quyền trả lời câu hỏi.
- Cho 2 đội lên rút que xem đội
nào trả lời trước.
- Câu hỏi tọa đàm:
+ Trong bài thơ nói ong nâu như
thế nào?
+ Khi trời mưa tại sao Ong nâu
không rách cánh mà bướm lại
rách cánh ?
+ Ong và bướm con thích con vật
nào? tại sao thích? tại sao không

- Trẻ biết tên trò chơi.

- Đại diện 2 đội lên rút thâm
và trả lời câu hỏi.
+ Siêng năng, chăm chỉ ...
+ Vì bướm rong chơi, lười
biếng, không xây tổ ...
+ Trẻ trả lời theo suy nghĩ

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
thích?
+ Hằng ngày để không bị chê như
bướm vàng con phải làm sao để
được mọi người khen.
- Giáo viên giải thích từ khó:
+ Chuyên cần: Siêng năng làm
việc, làm nhiều hơn nghỉ.
+ Hàng trăm ô cửa: tổ ong có
nhiều lổ nhỏ, mỗi lổ nhỏ người ta
ví như 1 ô cửa.
 Tóm nội dung giáo dục
- Ong nâu rất chăm chỉ siêng năng
làm việc, bướm vàng thì mãi rong
chơi, lười biếng bị mọi người chê
cười. Giáo dục trẻ siêng năng làm
những việc vừa sức để giúp đỡ
mọi người.
- Yêu cầu trẻ đưa hoa về vườn
hoa.
Hoạt động 4
- Giúp trẻ thể hiện
nội dung tác phẩm.
- Trẻ đọc thơ diễn
cảm với nhiều hình
thức khác nhau.
Giáo viên chú ý
sửa sai.

+ Trẻ trả lời tự do
- Trẻ hiểu được từ: Chuyên
cần – hàng trăm ô cửa.

- Trẻ lắng nghe và hiểu nội
dung bài thơ.

- 4 bé xung phong đem 4
hoa vào mô hình.

- Chuyển đội hình đến mô hình - Trẻ đọc thơ vừa chuyển
vườn hoa giáo viên giới thiệu trẻ đội hình
đọc thơ.
- Từng tổ nhóm đọc thơ theo
yêu cầu của cô, đọc diễn
cảm kết hợp làm cử điệu.
-Cả lớp
- 2 tổ
- 2 tổ
- 8 bé chia 2 nhóm đọc theo đoạn
trong bài thơ.
- Nhóm 5 bé đọc
- 2 bé đọc thơ nối tiếp
- 1 bé đọc thơ với mô hình.
- Chơi “Bắt bướm” chuyển đội
hình đến bài thơ có chữ.
+ Giáo viên cho trẻ đọc thơ, cô
gắn tranh vào chỗ trống.
+ Giáo viên chỉ chữ trẻ đọc.
+ 1 bé chỉ chữ cả lớp đọc.

3./ Kết thúc bài:
- Làm cử điệu theo
bài hát “Chị ong - Nhạc chị ong nâu và em bé
nâu và em bé”

- Trẻ chuyển đội hình theo
cô.
+ Cả lớp cùng đọc.
+ Trẻ đọc theo tay cô.
+ 1 bé chỉ cả lớp đọc.
- Trẻ làm cử điệu theo cô.

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai


Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Nhận xét, Tuyên
dương

- Trẻ chú ý lắng nghe
_ Giáo viên nhận xét khen ngợi
THƠ: ONG NÂU VÀ BƯỚM VÀNG
Ong nâu xây tổ chuyên cần.
Hàng trăm ô cửa trong ngần đẹp tươi.
Bướm vàng chỉ mãi rong chơi.
Đua nhau bay lượn lã lơi tối ngày.
Ong nâu chăm chỉ mê say.
Tìm hoa hút mật xa bay khắp vùng.
Bướm vàng năm tháng ung dung
Nhỡn nhơ nhảy múa vui cùng cỏ cây.
Một hôm gió giật mưa bay.
Ong về tổ trú cả bầy bình yên.
Bướm vàng núp vội ngoài hiên.
Mưa to rã cánh nằm rên hừ hừ
Thì ra chú bướm vàng hư
Ong nâu chăm chỉ hiền từ lại ngoan
Báo Họa Mi

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày maiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×