Tải bản đầy đủ

khái quát chung về hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên đề

“ Tổng cục Dạy nghề - GDVT”

kh¸I qu¸t chung vÒ
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ
Thực hiện: Vũ Xuân Hùng - TCDN

GDVT


NỘI DUNG
Khái quát chung
Giới thiệu một số tổ chức quốc tế
Quá trình hội nhập của Việt Nam
Những cam kết khi gia nhập WTO
Cơ hội và thách thức


I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ


1. Hội nhập và toàn cầu hóa
Khái niệm về Toàn cầu hóa(TCH)
 TCH là sự gia tăng mạnh mẽ
các mối liên kết, tác động phụ
thuộc lẫn nhau giữa các quốc
gia, dân tộc trên phạm vi toàn
cầu. TCH là xu hướng bao gồm
nhiều phương diện: Kinh tế,
Chính trị và Văn hóa - Xã hội

 Khái niệm về Hội nhập Kinh tế
quốc tế(KTQT)

 HNKTQT là sự chủ động của
mỗi quốc gia tham gia vào quá
trình toàn cầu hoá


I.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
2. Các phương thức hội nhập KTQT
 Hội nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTOWorld Trade Organization)
 Tham gia vào Khu vực mậu dịch tự do (FTA-Free
trade Arrangement )
 Tham gia các Liên minh thuế quan,
 Tham gia vào khối Thị trường chung,
 Tham gia các Liên minh kinh tế,
 Tham gia các Diễn đàn hợp tác kinh tế,
 Ký kết các Hiệp định thương mại song phương… /


3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEANAssociation of South – East Asian Nations)

 ASEAN thành lập 8/8/1967 với 5 thành viên sáng lập
là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và
Philippine.
 Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày 28/7/1995 và
đến nay ASEAN có 10 thành viên được chia thành 2
nhóm nước theo lộ trình thực hiện các cam kết là

ASEAN 6 (gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia,
Singapore, Philippine và Brunei) và ASEAN 4 (gồm
Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia).
 Mục tiêu cơ bản mà các thành viên ASEAN đặt ra là
đến 2020 hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN
(gọi tắt là AFTA).


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEANAssociation of South – East Asian Nations)

 ASEAN đưa ra chương trình nhằm thực hiện
mục tiêu cao hơn thành lập khu vực đồng tiền
chung ASEAN vào năm 2035
 Về mặt chính trị, ngoại giao vị thế của ASEAN
đang trở nên ngày càng quan trọng trên
trường quốc tế.


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
 ASEAN có diện tích hơn 4.5 triệu km2, dân số khoảng
575 triệu người; GDP khoảng 1281 tỷ USD và tổng kim
ngạch xuất khẩu 750 tỷ USD.
 ASEAN đứng đầu thế giới về cung cấp một số nguyên
liệu: cao su (90% sản lượng TG); thiếc và dầu thực vật
(90%), gỗ xẻ (60%), gỗ súc (50%), gạo, đường dầu
thô,...
 Công nghiệp của ASEAN cũng phát triển, đặc biệt trong
các lĩnh vực: dệt, hàng điện tử, dầu khí, các loại hàng
tiêu dùng.
 ASEAN là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so
với các khu vực khác trên thế giới.


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Quốc kỳ
của các
nước thành
viên
ASEAN


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Hội nghị
cấp cao
ASEAN lần
thứ nhất tại
Bali tháng
2/1976


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Hội nghị
cấp cao
ASEAN lần
thứ 6 tại Hà
Nội tháng
12/1998


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Hội nghị
cấp cao
ASEAN lần
thứ 9 tại
Bali tháng
10/2003


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Hội nghị
cấp cao
ASEAN lần
thứ 10 tại
Vientiane
tháng
11/2004


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Diễn đàn HTKT Châu Á - Thái Bình Dương

* Giới thiệu chung
 Thành lập tháng 11/1989 gồm 12 nước thuộc khu
vực Châu Á - Thái Bình Dương là Australia, Hoa Kỳ,
Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Indonexia,
Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Newzealand
 Tháng 11/1991, APEC kết nạp thêm Trung Quốc,
Hồng Kông, Đài Loan, tháng 11/1994 kết nạp thêm
Chilê, Mêxico và Papua New Ghinê.
 Tháng 11/1998, kết nạp Việt Nam, Nga và Peru
 Tổng số thành viên là 21


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Diễn đàn HTKT Châu Á - Thái Bình Dương
* Nguyên tắc hoạt động của APEC
 Bình đăng tôn trọng lẫn nhau;
 Hỗ trợ đôi bên cùng có lợi;
 Quan hệ đối tác chân thành và theo tinh thần xây dựng
 Mọi quyết định được đưa ra trên cơ sở nhất trí chung.
 Nó được cụ thể bằng 9 nguyên tắc cơ bản sau : Toàn
diện; Phối hợp với WTO; Đảm bảo mối tương đồng;
Không phân biệt đối xử; Đảm bảo công khai,minh bạch;
Lấy mức bảo hộ hiện tại làm mốc; Tự do hóa, thuận lợi
hóa thương mại và đầu tư; Đảm bảo tính linh hoạt; Tăng
cường hợp tác


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Diễn đàn HTKT Châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị APEC tại Busan Hàn Quốc tháng 11/2005


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Diễn đàn HTKT Châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị
APEC lần
thứ 10 tại
Hà Nội
tháng
10/2006


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Diễn đàn HTKT Châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị APEC tại Hà Nội tháng 10/2006


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Diễn đàn HTKT Châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị APEC tại Singapor tháng 7/2009


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM)
 Tháng 3/1996 Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ nhất
(ASEM 1) đã được tổ chức tại Băng cốc đánh dấu sự
ra đời của Tiến trình hợp tác Á - Âu (Asia Europe
Summit Meeting - ASEM).
 ASEM có 26 thành viên sáng lập gồm 15 nước thành
viên EU (Anh, Ai-len, áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch,
Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Italia, Lúc-xăm-bua, Pháp,
Phần Lan, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển) và Uỷ ban Châu
Âu (EC), 7 nước thành viên ASEAN (Brunei,
Indonexia, Malayxia, Philippin, Thái Lan, Singapo,
Việt Nam) và 3 nước Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật
Bản, Trung Quốc).


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM)

Hội nghị
ASEM lần
thứ 7 tại
Bắc Kinh
tháng
10/2008


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM)


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
 Tổ chức Thương mại Thế giới, tiền
thân là Hiệp định chung về thuế quan
và thương mại (GATT- 11/1947),
được thành lập và chính thức đi vào
hoạt động ngày 1/1/1995
 Số thành viên của WTO (tính đến
tháng 7/2008) là 153 quốc gia và
vùng lãnh thổ (trong đó Việt Nam là
thành viên thứ 150) và hiện đang có
gần 30 quốc gia là quan sát viên,
đang đàm phán để trở thành thành
viên của tổ chức này.


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Tổ chức thương mại thế giới (WTO)


2. GIỚI THIỆU MỘT SỐ TỔ CHỨC VÀ LIÊN KẾT KT

 Tổ chức thương mại thế giới (WTO)
 Nhiệm vụ: bảo đảm tự do hóa thương mại, không áp
dụng chính sách phân biệt đối xử và loại bỏ các hàng
rào phi thuế quan trong quan hệ thương mại giữa các
nước
 Nguyên tắc chính của WTO là không phân biệt đối xử
trong quan hệ thương mại giữa các nước; thực hiện
bảo hộ sản xuất bằng thuế quan, giảm bớt và tiến tới
bãi bỏ các biện pháp bảo hộ phi thuế quan không có
lợi cho người lao động, người sản xuất, kinh doanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×