Tải bản đầy đủ

KIỂM TRA môn NGỮ văn

Phần I. Trắc nghiệm : (2điểm)
Câu 1: Đặc điểm quan trọng nhất của truyền thuyết là gì ?
A. Là truyện dân gian

B. Có yếu tố kì ảo

C. Có cốt lõi là sự thật lịch sử

D. Thể hiện thái độ của nhân dân

Câu 2. Nhận xét sau đây đúng với thể loại Văn học dân gian nào?
“Truyện kể về những nhân vật bất hạnh với ước mơ hạnh phúc, công bằng”
A. Thần thoại.

B. Cổ tích.

C. Truyền thuyết.

D. Truyện cười.

Câu 3 . Chi tiết nào dưới đây trong truyện Thánh Gióng không liên quan đến hiện thực

lịch sử ?
A. Đời Hùng Vương thứ sáu ở làng Gióng
B. Bấy giờ có giặc Ân đến xâm lược.
C. Chú bé lớn nhanh như thổi .
D. Hiện nay vẫn còn đền thờ …
Câu 4 : Truyện cổ tích thường kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử. Đúng hay sai ?
A. Đúng

B.Sai

Câu 5. Nối tên văn bản ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp:
Cột A

Cột B

1. Bánh chưng, bánh giầy

a. Đề cao sự thông minh, trí khôn dân gian.

2. Sơn Tinh, Thủy Tinh

b. Giải thích hiện tượng mưa bão, lũ lụt.

3. Em bé thông minh

c. Giải thích tên gọi Hồ Gươm

4. Thạch Sanh

d. Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến


thắng của chính nghĩa.
e. Phản ánh thành tựu văn minh nông nghiêệp trong buổi
đầu dựng nước.
Phần II. Tự luận : (8 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Tại sao tác giả dân gian để cho tráng sĩ làng Gióng bay về trời
sau khi chiến thắng?
Câu 2 (5 điểm): Viết một đoạn văn nói về ý nghĩa của chi tiết “ Tiếng đàn và niêu cơm
thần” trong truyện Thạch Sanh.

——————Hết——————Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×