Tải bản đầy đủ

LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ
THỜI GIAN HIỆU QUẢ
PGS.TS.Đinh Việt Hòa
Điện thoại: 0908611105
Email: hoadv@vinen.vn


Đinh Việt Hòa
• Giảng viên Đinh Việt Hòa là giảng viên Đại
học Quốc Gia Hà Nội và là thỉnh giảng một số
trường đại học trong nước và quốc tế.

• Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia
(Vinen)

• Chủ tịch Học viện Quản lí và Lãnh đạo Châu
Á-Thái bình dương

• Nguyên Phó Giám đốc Nhà Xuất bản

ĐHQGHN

ĐINH VIỆT HÒA
Cel: 0908 611 105
• Phó Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp Capitol
dvhoa@pailema.edu.vn
(Philippines)

• Tác giả và dịch giả hàng chục đầu sách


Quy tắc lớp học

CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC!


NỘI DUNG KHÓA HỌC
 Tổng quan về Quản lý thời gian
 Các mẹo tránh lãng phí thời gian
 Công cụ cá nhân để quản lý thời gian
 Biện pháp hệ thống để quản lý thời gian
 Các thói quen quản lý thời gian hiệu quả


Bill Gates thấy tờ 100$ trên phố.
Cúi nhặt sẽ mất 1 giây.
NHẶT hay KHÔNG NHẶT?

Thu nhập
của Bill Gates:
14M$/năm
 6600$/giờ
 110$/ giây

4


Thời gian của bạn rất quý báu, vì
thế đừng lãng phí nó để sống
cuộc sống của người khác.
- Steve Jobs -


5


Ngày bận rộn nhất
Tại một công ty,
Mỹ Thanh,
nhân viên trực
điện thoại, tự
hứa
với mình sẽ đi
học thêm Tiếng
Anh. Tuy nhiên,
đã gần nửa
năm, Thanh
vẫn chưa đăng
ký khóa học
nào.

Anh Thư, nhân viên kế
toán, muốn tham dự
một chương trình đào
tạo nâng cao nghiệp vụ
kế toán của nước ngoài
để phát triển sự nghiệp.
Thế mà đã hơn hai
tháng, Thư vẫn chưa
nộp đơn đăng ký thi vì
mỗi ngày cô đều tự
nhủ: “Thôi, để mai nộp”.

Ở tầng bên dưới, Ngọc
Hoa có nhiệm vụ nộp bản
báo cáo cho cấp trên trong
tuần này, nhưng cô cứ lần
lữa: “Mới đầu tuần mà”.
Thế là cô dành thời gian
lên Facebook, đọc tin tức.
Đến chiều thứ Năm, Hoa
mới hì hụi làm báo cáo để
gửi cấp trên. Cô không
dành thời gian để đầu tư
cho chất lượng bản báo
cáo.
6


TRÌ HOÃN …..
► Mất năng lượng bản thân
► Tạo hình ảnh cá nhân tiêu cực
► Đánh mất cơ hội
7


Tôi nghĩquản lý thời gian không có tác
dụng gì.
Tôi sẽ làm việc tốt nhất khi chịu áp lực cao.
Tôi chỉ cần sử dụng “lịch ghi cuộc hẹn” và
làm các việc trong đó là đủ.
Tôi không thích sự gò bó, quản lý thời
gian sẽ lấy hết niềm vui trong cuộc sống.

Tôi không có thời gian học làm cách nào
để làm việc đó.


Có thể ngăn chặn được áp lực

Stress

công việc mà bạn có thể gặp phải

Balance

Productivity

Cân bằng cuộc sống với đầy đủ
thời gian cho công việc, gia đình,
và bản thân.

Quản lý thời gian tốt sẽ tự động
gia tăng hiệu quả làm việc.

Goals

Giúp bạn đạt được mục tiêu của
mình. “Không thể làm gì nếu ta
thiếu thời gian”.Thiết lập mục tiêu
Thiết lập độ ưu tiên
Xem xét cách bạn sử dụng
thời gian
Quản lý sự gián đoạn & trì hoãn
Lên lịch trình


Clarity - Rõ ràng
Challenge - Thử thách
Commitment - Cam kết
Feedback - Phản hồi
Task complexity
- Nhiệm vụ phức tạp

Lý thuyết thiết lập mục tiêu của Locke and Latham


1. TỔNG QUAN VỀ QLTG
 Định nghĩa Quản lý thời gian
 Vai trò của Quản lý thời gian
 Các loại bẫy thời gian phổ biến


MỤC TIÊU

• Diễn đạt khái niệm Quản lý thời gian
• Nhận thức được vai trò của Quản lý thời gian
• Xác định các yếu tố gây lãng phí thời gian
• Có ý thức khắc phục việc lãng phí thời gian


1. Khái niệm Quản lý thời gian

60s x 60m x 24h


1.1. Định nghĩa Quản lý thời gian
Rối bù với công việc

Không có đủ thời gian

12


1.1. Định nghĩa Quản lý thời gian
Tại sao họ thành công ?
Steve Jobs, khởi đầu với chiếc máy tính cổ lỗ sỹ
Macintosh trong gara ô tô ở nhà, có thể tạo ra
những sản phẩm mang tính cách mạng với thế
giới như Iphone và Ipad.
Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, xuất thân là một ca sỹ
phong trào, có thể trở thành một nghệ sỹ thành
danh trong làng âm nhạc Việt Nam.
Vì họ luôn dành thời gian để làm tốt nhất những việc cần thiết cho bản thân.


1.1. Định nghĩa Quản lý thời gian
Tại sao họ thành công ?
- Cùng xuất thân
- Cùng giáo dục
- Cùng làm việc

Sử dụng và quản lý thời gian
hợp lý

Miệt mài làm tốt nhất những
việc mang đến sự thành
công và tiền bạc

Quyết định chất lượng
công việc


QUẢN LÝ THỜI GIAN là hành động hoặc
quá trình lập kế hoạch, triển khai và kiểm
soát có ý thức lượng thời gian dành cho
các hoạt động cụ thể, đặc biệt là nhằm
nâng cao hiệu quả hay năng suất.
- Wikipedia -

15


‘Quản lý thời gian’ bao gồm:
• Lập kế hoạch
• Triển khai
• Kiểm soát

Nâng cao
hiệu quả + năng suất

16


Định nghĩa (rộng)
QUẢN LÝ THỜI GIAN là sự tiếp cận có hệ
thống đối với phương cách bạn tổ chức
mọi việc sao cho bạn làm chủ được việc sử
dụng thời gian.
- Jan Yager 17


1.1. Định nghĩa Quản lý thời gian
TỰ SUY NGẪM
 Kể 1 việc mà bạn biết rằng nếu làm tốt và thường xuyên sẽ
mang lại lợi ích lâu dài cho cuộc sống của bạn?
 Nêu 1 mục tiêu mà bạn muốn mà chưa đạt được?
 Liệt kê các thói xấu khiến bạn chưa thể làm việc đó và chưa
đạt mục đích đó.


1.1. Định nghĩa Quản lý thời gian

NHẬN THỨC không đi đôi với HÀNH ĐỘNG

TẦM QUAN TRỌNG không đi đôi với TÍNH CẤP THIẾT


Quản lý thời gian không chỉ dựa trên tính
khẩn cấp mà nó còn được thực hiện dựa
trên tầm quan trọng của sự việc.
- Stephen R. Covey -

20


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×