Tải bản đầy đủ

Báo cáo thành tích giữ vững danh hiệu làng văn hóa 3 năm lần đầu giai đoàn 2014 2016

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Báo cáo thành tích
Giữ vững danh hiệu làng văn hóa 3 năm lần đầu
Giai đoạn 2014 - 2016
Thôn: Đồng Tâm, xã Tam Đa, huyện Sơn Dơng
I.
Tình hình chung
Thôn Đồng Tâm nằm ở Phía Đông Bắc của xã Tam Đa, huyện Sơn Dơng,
tỉnh Tuyên Quang. Phía đông giáp thôn Phú Lơng , phía tây giáp thôn Hào Phú;
phía bắc giáp thôn Đông Lợi; phía nam giáp thôn Nho Quan
Tổng số hộ trong thôn là 117 hộ với 03 dân tộc Kinh và dân tộc Cao lan,
Tày cùng chung sống, trong đó dân tộc kinh chiếm phần đa số.
1. Thuận lợi
Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, nhiệt tình tham gia ủng hộ các phong
trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp tổ chức phát động, chấp hành tốt mọi
Chủ trơng của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nớc và các quy định của địa
phơng.
Hoạt động của hệ thống chính trị trong thôn: Chi bộ, thôn cùng các ban
ngành, chi hội đều nhiệt tình tham gia hoạt động và luôn đợc kiện toàn nên hoạt
động đảm bảo chất lợng.

Là khu dân c hàng năm đều đạt khu dân c văn hóa trong cuộc vận động
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân c. Các thế hệ ông, bà,
cha mẹ luôn gơng mẫu, chăm lo tới việc học tập của con cháu nên trong thôn
không có con, em bỏ học ở các bậc học.
2. Khó khăn
3. Nhân dân trong thôn chủ yếu làm nông nghiệp, đất canh tác ít, đờng
giao thông không thuận lợi, việc tăng gia sản xuất còn gặp không ít khó
khăn, đời sống nhân dân còn gặp khó khăn.
II.
Những thành tích đã đạt đợc
Trong những năm qua, từ năm 2014 - 2016 dới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp, của chi bộ đảng cùng với sự hăng hái thi đua lao đọng sản xuất của nhân dân
theo các nội dung cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân c. Khu dân c thôn Đồng Tâm đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Cụ thể nhân dân trong thôn luôn cố gắng vơn lên làm giàu chính đáng, tích
cực học tập, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào lao động sản xuất, tăng hệ số sử
dụng đất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi từ đó nâng cao giá trị sản xuất,
tăng năng suất lao động. Trong thôn đã có nhiều điển hình về làm kinh tế giỏi,
qua đánh giá theo tiêu chí mới hàng năm hộ khá, hộ giàu đã tăng lên so với cùng
kỳ năm trớc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đợc nâng lên rõ rệt.
Mức thu nhập bình quân đầu ngời tăng, bình quân là 1.500.000đ./ngời/năm; nhiều
hộ gia đình xây dựng đợc nhà kiên cố, mua sắm đợc các dụng cụ sinh hoạt, sản
xuất có giá trị nh: Máy cày bừa, Ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh.Trong các cuộc vận
động ủng hộ nh Quỹ vì ngời nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến
học và các cuộc vận động khác, Ban công tác mặt trận luôn phối hợp với thôn,
các đoàn thể trong thôn triển khai đầy đủ có hiệu quả các cuộc vận động và đợc
nhân dân đồng tình ủng hộ. Tổng các cuộc vận động đợc 20.000.000 đồng.


Đặc biệt là thực hiện chủ trơng lớn của Nhà nớc về chơng trình bê tông hóa
đờng giao thông nông thôn, tính từ đầu năm 2014 đến nay thôn đã vận động nhân
dân làm đợc 1000 mét đờng giao thông nông thôn đảm bảo chất lợng, không để
xảy ra việc lãng phí, thất thoát xi măng của nhà nớc.
Nhân dịp các ngày lễ, tết các đoàn thể trong thôn đã tổ chức đi chúc tết,
thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, chúc thọ các cụ cao tuổi, tổ chức vui
trung thu cho cấc cháu thiếu niên, nhi đồng đợc nhân dân ủng hộ tích cực. Trong
thôn nếu có ngời ốm đau, tai nạn đều đợc các tổ chức quan tâm thăm hỏi. Thôn đã
xây dựng đợc Quy ớc, hơng ớc của thôn trên tinh thần nhân dân tham gia đóng
góp xây dựng và trình cấp trên phê duyệt nên thôn không có ngời vi phạm Pháp
luật và các tệ nạn xã hội.

Tổ hòa giải hoạt động tích cực có hiệu quả, đã giải quyết kịp thời những
mâu thuẫn ngay tại thôn, không có đơn th khiếu kiện vợt cấp, tình hình chính trị
an ninh trật tự trong thôn đợc đảm bảo giữ vững và ổn định.
Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể đợc sự chỉ đạo của chi bộ đã
vận động tốt nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm, không tổ chức cới,
làm ma chay linh đình mà đều theo quy định của tỉnh và địa phơng.
Các gia đình ngay từ đầu năm đã ký cam kết thực hiện tốt hơng ớc, quy ớc
của thôn, Chủ trơng, Chính sách của Đảng, Nhà nớc, đăng ký xây dựng gia đình
văn hóa, thôn văn hóa.
Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm đều đạt, kết quả cụ thể
nh sau:
- Năm 2014 có 100 hộ đạt danh hiệu GĐVH = 86.2%
- Năm 2015 có 110 hộ đạt danh hiệu GĐVH = 100%
- Năm 2016 có 109 hộ đạt danh hiệu GĐVH = 94%
Trẻ em 5 tuổi đợc phổ cập đúng độ tuổi, trẻ dới 6 tuổi đợc cấp thẻ bảo hiểm
y tế theo quy định, trẻ em và bà mẹ mang thai đều đợc tiêm phòng đầy đủ các loại
vắc xin, thực hiện nghiêm công tác KHHGĐ, không có hộ gia đình sinh con thứ
3.
Mọi chủ trơng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nớc, các Nghị
quyết của cấp trên đều đợc phổ biến đến mọi ngời, mọi công việc đều đợc công
khai dân chủ. Ngoài ra các chi hội Cựu chiến binh, hội Phụ nữ, hội Ngời cao tuổi,
hội Nông dân đều có những buổi tuyên truyền riêng của tổ chức mình.
Vận động nhân dân thực hiện tốt các Chủ trơng chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nớc, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các chỉ
tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Đặc biệt là vận động nhân dân thực hiện
tốt Chơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20142016.
Chỉ đạo nhân dân thực hiện tôt Quy chế dân chủ ở cơ sở và hoạt động tự
quản ở cộng đồng khu dân c. Hàng năm nhân dân trong thôn đóng góp đầy đủ
các loại thuế, phí, các loại quỹ theo quy định của Nhà nớc và địa phơng.
Các khoản thu, chi và đóng góp của ngời dân đều đợc công khai minh bạch
tại các cuộc họp thôn, quy chế dân chủ đợc đảm bảo nên nhân dân rất phấn khởi
đoàn kết, tích cực tham gia lao động phát triển sản xuất vơn lên làm giàu chính
đáng.
Từ những thành quả đã đạt đợc, tập thể bà con khu dân c thôn Đồng Tâm
đề nghị ủy ban nhân dân huyện Sơn Dơng xét công nhận danh hiệu Thôn văn
hóa 3 năm lần đầu từ năm 2014 đến năm 2016./.
Xác nhận của ubnd xã

Đồng Tâm , ngày
tháng
năm 2016
Tm. Khu dân c thôn Đồng Tâm


P.Trëng ban

Lª Vò B»ngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×