Tải bản đầy đủ

SBT dinh vi ban than dinh huong cuoc doi

Hanoi 2016
Thien An JSC

Mr. Vo Hong Son

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ
ĐỊNH VỊ BẢN THÂN – ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI


CHUỖI THÁP SBT
5 lựa chọn

Hạnh phúc

Mục tiêu

Maslow

Tam tin

Kiến thức


Tam nghiệm

Kỹ năng

Ý Thông Hành

Tam định

Thành Công

Tam cấp

Tam giới, bát điều
Thien An JSC


NHU CẦU CỦA CON NGƯỜI

Thien An JSC


MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Giá trị nền tảng
Core values
Năng lực cốt lõi
Core Competences

Chiến lược cuộc đời
Life Strategy
Giá trị nền tảng
Core Values

Chiến lược cuộc đời
Life Strategy

Hoài bão và lẽ sống
Life Vision & Mission


Hoài bão và lẽ sống
Life Vision & Mission

Thấu hiểu bản thân
Finding yourself

Thấu hiểu bản thân

(Năng lực cốt lõi

Finding yourself

Core Competences)

(VIỆN IRED – TRƯỜNG PACE)

(MÔ HÌNH SBT)
Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

Tôi là ai?
1. Tôi đang ở đâu?
2. Tôi đang sống vì điều gì?
3. Ai làm chủ cuộc đời tôi?
4. Tôi muốn trở thành người như thế nào?
5. Sinh nhật năm 60 tuổi của tôi như thế nào?
6. Đám tang của tôi như thế nào?
7. Làm thế nào để đạt được cuộc đời như tôi muốn?
8. Thế mạnh, sở trường của tôi là gì?
9. Đâu là sở đoản, điểm yếu khó khắc phục của tôi?
10. Tôi thuộc “dạng” người nào?
11. Thời điểm nào tôi làm việc tốt nhất hoặc tập trung nhất?
12. Cách học nhanh nhất của tôi là như thế nào?
13. Công việc nào phù hợp với tôi nhất?
14. Cách mà tôi có thể làm việc tốt nhất với người khác?
15. Niềm tin của tôi là gì?...
Thien An JSC


LIFE MANAGEMENT - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI

Làm sao có thể chỉ đường cho một người
không hề biết mình là ai, mình đang đứng ở chỗ
nào, đích đến của mình là nơi đâu?

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF
Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì,
anh sẽ trở thành cái đó.

3 CÂU HỎI QUAN TRỌNG NHẤT
1. Ý nghĩa cuộc đời mình nằm ở đâu?
2. Cái căn của mình là gì?
3. Cái cốt của mình đến cỡ nào?

A man is but the product of his thoughts what he thinks, he
becomes.

Mahatma Gandhi
Có hai ngày trọng đại nhất trong đời một con người – ngày ta được
sinh ra, và ngày ta nhận ra lý do tại sao mình được sinh ra.

There are two great days in a person’s life – the day we are born
and the day we discover why.
William Barclay
Tư chất
(Trí thông
minh / Viễn
kiến)

Kỹ năng

Kiến thức

Hào khí

Thái độ

CĂN
Năng lực

Chí khí =
Chí hướng+
Khí chất

CỐT

Bản lĩnh

Tính
cách /
Tố chất

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

NĂNG LỰC

“90% sinh viên mới ra
trường thiếu kỹ năng và
ngộ nhận kiến thức”

MÔ HÌNH ASK (ANH)

- Attitude (Thái độ)
- Skills (Kỹ năng)
- Knowledge (Kiến thức)

THÀNH QUẢ = NĂNG LỰC + ĐỘNG LỰC

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

NĂNG LỰC

Phân loại 42 năng lực theo Đại học Havard (Mỹ):
1. Khả năng thích ứng (Adaptability)

11. Không ngừng học tập (Continuous Learning)

2. Xếp đặt hiệu suất để thành công (Aligning Performance for
Success)

12. Góp phần vào đội/ nhóm thành công(Contributing to
Team Success)

3. Học ứng dụng (Applied Learning)

13. Hướng đến khách hàng (Customer Focus)

4. Xây dựng một đội/nhóm thành công (Building a Successful
Team )

14. Ra quyết định (Decision Making)

5. Xây dựng khách hàng trung thành (Building Customer
Loyalty)
6. Xây dựng mối quan hệ đối tác (Building Partnerships)

7. Xây dựng mối quan hệ tích cực làm việc – Làm việc nhóm/
hợp tác Building Positive Working RelationshipsTeamwork/Collaboration)
8. Tạo dựng lòng tin (Building Trust)
9. Huấn luyện (Coaching)

15. Uỷ thác hay phân quyền (Delegation)
16. Phát triển người khác (Developing Others)
17. Nhiệt tình (Energy)
18. Tạo điều kiện thay đổi (Facilitating Change)
19. Giám sát, theo dõi (Follow-Up)
20. Trình bày chính thức (Formal Presentation)
21. Đạt được sự cam kết (Gaining Commitment)

22. Tác động, gây ảnh hưởng (Impact)

10. Truyền đạt thông tin/ giao tiếp (Communication)

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

NĂNG LỰC

Phân loại 42 năng lực theo Đại học Havard:
23. Theo dõi, giám sát thông tin (Information Monitoring)

33. Định hướng chất lượng (Quality Orientation)

24. Hành động sáng tạo (Sáng kiến)- Initiating Action
(Initiative)

34. Chấp nhận rủi ro (Risk Taking)

25. Đổi mới (Innovation)
26. Tầm nhìn và giá trị dẫn đầu/ sống động (Leading/Living
The Vision And Values)
27. Quản lý xung đột (Managing Conflict)
28. Quản lý công việc (bao gồm quản lý thời gian)- Managing
Work (Includes Time Management)
29. Lãnh đạo hội họp (Meeting Leadership)
30. Tham dự hội nghị (Meeting Participation)
31. Đàm phán (Negotiation)

35. Nhận thức về an toàn (Safety Awareness)

36. Kỹ năng bán hàng/ thuyết phục (Sales
Ability/Persuasiveness)
37. Ra quyết định chiến lược (Strategic Decision Making)
38. Chịu đựng sự căng thẳng (Stress Tolerance)

39. Kiến thức và kỹ năng chuyên môn/ kỹ thuật
(Technical/Professional Knowledge and Skills)
40. Kiên định (Tenacity)
41. Xác định giá trị đa dạng (Valuing Diversity)

42. Tiêu chuẩn công việc (Work Standards)

32. Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện (Planning and
Organizing)

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

NĂNG LỰC

KIẾN THỨC

Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải
là sự ngu dốt mà là sự ảo tưởng về
kiến thức.
Stephen Hawking
Edgar Dale

Tự học

Trải nghiệm

Học trong
Cuộc đời

Học trong
Trường học

Chứng nghiệm

Chiêm
Học từ

Nghiệm

Cuộc sống

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF
1. Thầy
• Khai sáng trí tuệ
• Nuôi dưỡng tâm hồn
• Định hướng cuộc đời

2. Chính mình
• Bản lĩnh
• Kinh nghiệm = Trải nghiệm + Chiêm nghiệm + Chứng nghiệm

3. Thần tượng / Nhân vật
• Tinh thần, Ý chí, không phải giải trí
• Triết lý, kinh nghiệm sống

4. Bạn bè, đồng nghiệp, người xung quanh

NĂNG LỰC

KIẾN THỨC

Người thầy trung bình chỉ biết nói,
Người thầy giỏi biết giải thích,
Người thầy xuất chúng biết minh họa,
Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng .
WILLIAM A. WARRD
Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ
phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc
trong một căn phòng.
You can get help from teachers, but you are going to
haveto learn a lot by yourself, sitting alone in a room.
Dr Seuss
Phải có năng lực thẩm định, biết mình là ai, biết ai là
ai, cái gì là cái gì, nếu không thì sẽ vô cùng nguy
hiểm, người đáng khinh thì lại trọng, người đáng trọng
lại khinh
“Một người thầy tốt bảo vệ học trò ông ta khỏi ảnh
hưởng của chính ông.” Bruce Lee

5. Sách, Internet…
• Kiến thức
• Kỹ năng

Đọc sách mà tin tưởng tuyệt đối vào sách thì khỏi đọc
còn hơn.

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

NĂNG LỰC

KỸ NĂNG

5 cấp độ của Kỹ năng (Dave, 1975):

Bắt chước

Thao tác

Imitation

Manipulation

Làm chuẩn
xác
Precision

Sự liên kết
Articulation

Tự nhiên
hóa
Naturalization

Đánh thức TIỀM NĂNG thành KHẢ NĂNG
Rèn luyện KHẢ NĂNG thành KỸ NĂNG
Đưa thêm yếu tố ĐAM MÊ & ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CÓ

của mình thành TÀI

NĂNG

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

NĂNG LỰC

KỸ NĂNG

“Tôi không sợ những kẻ tập một
lần 10.000 cú đá, tôi sợ những kẻ
tập một cú đá 10.000 lần.”
(Lý Tiểu Long)

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

NĂNG LỰC

KỸ NĂNG

Tham khảo thêm tài liệu Khung năng lực Quản lý dự án
Anh Nguyễn Tuấn Dũng

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

TỐ CHẤT

TƯ CHẤT

Dr. Howard Gardner
Theory of Multiple Intelligences

Thomas Armstrong
Theory of Multiple Intelligences

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

Compliance
(Tuân thủ)

TÍNH CÁCH

THUYẾT DISC
ominance
(Thống trị),

Steadiness
(Kiên định)

TỐ CHẤT

nfluence
(Ảnh hưởng)

Nhóm D: xông xáo, mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh,
chủ động, quyết tâm, tập trung, năng động,
hướng tới kết quả công việc.
Nhóm I: Nhiệt tình, thuyết phục, cởi mở, vui vẻ,
hoạt bát, hòa nhã, lạc quan, thích cái mới, dễ
thích nghi, hướng tới con người.
Nhóm S: Điềm đạm, từ tốn, ổn định, trung
thành, chín chắn, kiên định, nồng ấm, sâu sắc,
lắng nghe có kế hoạch, đáng tin cậy, tận tâm,
trách nhiệm, quan tâm tới con người.
Nhóm C: Chuẩn xác, bình tĩnh, cầu toàn,
nghiêm túc, cẩn trọng, lịch lãm, trật tự, đúng
đắn, tập trung, công bằng, rõ ràng, thận trọng,
kỷ luật, logic, hướng tới kỹ thuật.

Thien An JSC


THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH – FINDING YOURSELF

Bạn thuộc dạng tính cách nào

?

TỐ CHẤT

TÍNH CÁCH

Hoạt bát

Mạnh mẽ

Ôn hòa

Cầu toàn

Thien An JSC


NĂNG LỰC CỐT LÕI - CORE COMPETENCIES

Gồm các năng lực cần thiết cho tất
cả các vị trí như kỹ năng giao tiếp, kỹ
năng ra quyết định và giải quyết vấn
đề….

KHẢ NĂNG MINH ĐỊNH?

Con người thì phải “vô hại” và “hữu ích”,
tức là không làm hại người khác và có ích
với con người. Đây là những giá trị căn
bản nhất về con người mà dân tộc nào,
thời đại nào cũng phải dạy.
Các phần

Thức ăn

Thể xác
Body

Thực phẩm (canh, cơm, thịt, cá…)

Tâm hồn
Soul

Tình thương và được yêu thương

Tinh thần
Spirit

Sự cống hiến: biết cống hiến và được ghi nhận

Trí tuệ
Intelligence

Tri thức: chịu học, được học và biết học

Thien An JSC


NĂNG LỰC CỐT LÕI - CORE COMPETENCIES

Thien An JSC


GIÁ TRỊ NỀN TẢNG / VĂN HÓA CÁ NHÂN - CORE VALUES
VĂN HÓA là gì?

…“là những gì còn lại khi người ta đã quên đi tất cả,
…là những gì còn thiếu khi người ta đã học tất cả”
La culture c' est ce qui rest quand on a tout oublié,
c' est ce qui manque quand on a tout appris
(Nghị trưởng Pháp Edouard Herriot)
“Trời không tạo ra người đứng trên
người, cũng không tạo ra người đứng
dưới người, nếu có khác biệt là do trình
độ học vấn”
Trích Vô Thường
Fukuzawa Yukichi

Thien An JSC


GIÁ TRỊ NỀN TẢNG / TRIẾT LÝ SỐNG - CORE VALUES
Thế nào là NGƯỜI CÓ VĂN HÓA?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biết nhận lỗi
Biết ơn
Biết vị tha
Biết xấu hổ
Tôn trọng người khác
Có trách nhiệm
Có khả năng minh định
Có tư duy độc lập….

Thien An JSC


HOÀI BÃO VÀ LẼ SỐNG – LIFE VISION & MISSION
Nơi đây yên nghỉ
MỘT NGƯỜI
CHÔN năm 39 tuổi
BẤT TỬ

Nơi đây yên nghỉ
MỘT NGƯỜI
CHẾT năm 60 tuổi
CHÔN năm 60 tuổi

Nơi đây yên nghỉ
MỘT NGƯỜI
CHẾT năm 20 tuổi
CHÔN năm 60 tuổi

Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi
phải xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài,
sống phí…

Thien An JSC


HOÀI BÃO VÀ LẼ SỐNG – LIFE VISION & MISSION

• Hoài bão: Điều lớn lao và tốt đẹp được ấp ủ trong lòng dự định muốn làm (muốn,
thích làm luật sư, doanh nhân, nhạc sỹ, chính khách…)
• Lẽ sống: Giá trị sống, ý nghĩa cuộc đời ta hướng tới (thực thi sứ mạng cao đẹp để
thỏa chí, thỏa lòng, chứ không phải để đầu cơ, trục lợi làm giàu…)

Vision => Muốn (cái gì đó cho mình) => Thành đạt (Living)
Mission => Mang (cái gì đó cho người) => Thành công (Life)

Thien An JSC


HOÀI BÃO VÀ LẼ SỐNG – LIFE VISION & MISSION

Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có

danh gì với núi sông…
(Nguyễn Công Trứ)

Muốn biết người đó là ai thì không chỉ nghe
người ta nói, mà hãy nhìn vào những gì người
ta làm và khi chết đi thì nhìn vào những cái
người ta để lại..

Thien An JSC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×