Tải bản đầy đủ

Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử

Thế nào là hoàn thuế GTGT điện tử? Các trường hợp được
hoàn thuế GTGT điện tử và quy trình lập hồ sơ hoàn thuế
GTGT điện tử
Hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử là một hình thức hoàn thuế vô cùng mới nhưng đem lại
rất nhiều lợi ích cho Nhà nước và doanh nghiệp. Bạn đã biết gì về hình thức hoàn thuế
mới này chưa? VnDoc.com xin chia sẻ một vài thông tin về “Hoàn thuế giá trị gia tăng
điện tử” cho bạn đọc được biết.

1. Thế nào là hoàn thuế GTGT điện tử
- Hoàn thuế GTGT điện tử là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho các tổ chức, doanh
nghiệp, cá nhân đã mua hàng hóa số tiền thuế đã trả lúc mua hàng chưa được khấu trừ
trong kỳ tính thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo địa chỉ
http://www.gdt.gov.vn.
2. Các trường hợp được hoàn thuế GTGT điện tử
Các trường hợp được hoàn thuế GTGT điện tử là:
- Hoàn thuế GTGT điện tử hiện là hình thức hoàn toàn mới và mới chỉ được thí điểm ở
13 tỉnh thành cả nước trong đó có Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình
Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận,
Thái Nguyên. Dự kiến đến cuối quý I/2017 sẽ triển khai mở rộng trong phạm vi toàn
cả nước. Vì vậy hoàn thuế GTGT điện tử được áp dụng thí điểm thuộc các trường
hợp sau:+ Hoàn xuất khẩu
+ Hoàn dự án đầu tư có số thuế đủ điều kiện hoàn thuế thuộc 13 tỉnh thành đã nêu
+ Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng
- Các cơ quan thuế được chọn áp dụng thí điểm phải có trách nhiệm lựa chọn người nộp
thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế thuộc đáp ứng được các tiêu chí của Tổng cục Thuế đưa
ra và thuộc các trường hợp đã nếu phía trên.
- Người nộp thuế được cơ quan Thuế lựa chọn sẽ tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng
đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn
thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
3. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử bao gồm
- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu quy định
- Các tài liệu khác theo quy định tại các điều từ Điều 50 đến Điều 56 (trừ Điều 53) của
Thông tư số 156/2013/TT-BTC
- Văn bản giải trình, tài liệu bổ sung Văn bản huỷ đề nghị hoàn thuế (trong trường hợp bổ
sung hoặc hủy hoãn thuế)
4. Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế GTGT điện tử
* Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đối với người nộp thuế bao gồm 03 bước
- Bước 1: Người nộp thuế thực hiện lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua Cổng
thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
- Bước 2: Người nộp thuế nhận thông báo từ cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử
của Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử, việc xác nhận nộp và thời
gian trả lời kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử
- Bước 3: Người nộp thuế nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử (các Thông
báo, Quyết định trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế) từ Cổng thông tin điện tử của
Tổng cục Thuế.
* Lưu ý:
- Với trường hợp người nộp thuế muốn giải trình, bổ sung thêm các thông tin, tài liệu, thì
sẽ thực hiện các thao tác trên bằng cách gửi những văn bản giải trình, hồ sơ bổ sung
thông tin qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
- Trường hợp muốn huỷ hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử, người nộp thuế sẽ gửi văn bản


huỷ đề nghị hoàn thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
- Có 2 điều mà người nộp thuế nên lưu ý khi tiến hành làm thủ tục hoàn thuế:
+ Đối với hồ sơ khai thuế đã có đầy đủ các nội dung khai đề nghị hoàn thuế thì thực hiện
đồng thời hai việc lập và gửi hồ sơ khai thuế điện tử.
+ Còn đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế là giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN và các
tài liệu kèm theo thì người nộp thuế sẽ thiết lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế, ký điện tử và gửi

tiền đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
- Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế qua mạng, cơ quan thuế
sẽ gửi quyết định hoàn thuế, hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà
nước cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hoặc của tổ
chức cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu điện tử trung gian.
- Nhờ cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, người nộp thuế có thể biết được hồ sơ
hoàn thuế của mình đang được giải quyết chưa, có vướng mắc gì không, hoặc cần phải bổ
sung thêm hồ sơ, giấy tờ gì không thông qua mạng.
- Trong vòng 6 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế sẽ nhận
được câu trả lời có hay không được hoàn thuế từ cơ quan thuế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×