Tải bản đầy đủ

Giáo án tích hợp môn lắp ráp và cài đặt máy tính

1


2


3


C

D

E

4


BÀI 3: PHÂN VÙNG Ổ ĐĨA CỨNG

1. Phân vùng ổ đĩa

1.1. Sử dụng phần mềm PARTITION MAGIC

5


6


- Kin thc: + Xỏc nh c a cng cn phõn vựng
+ Trỡnh by c cỏc bc phõn vựng
a cng

- K nng: + Phõn vựng c a cng theo yờu cu, m
bo a cng hot ng bỡnh thng
+ Gii quyt c cỏc s c trong quỏ trỡnh phõn
vựng a cng

- Thỏi : + Rèn luyện tính cẩn thận, phát huy tính sáng tạo và
kích thích say mê môn học.
+ ảm bảo an toàn cho ngi và thiết bị.

7


8


a. Lý thuyết liên quan
+ Có thể cài đặt hệ điều hành
+ Sử dụng dữ liệu trên ổ cứng hiệu quả hơn
+ Dữ liệu được tách biệt, dễ tìm kiếm và sao lưu
+ Khi cài đặt hệ điều hành sẽ không ảnh hưởng tới
dữ liệu hiên có.

9


- Hai chương trình được sử dụng rỗng rãi và dễ sử
dụng nhất là:
+ Partition Magic


+ Fdisk
- Tính năng chương trình PQ – Magic
+ Tạo phân vùng mới
+ Thêm phân vùng
+ Xóa phân vùng
+ Thay đổi kích thước phân vùng
+ Định dạng phân vùng

10


b. Trình tự thực hiện
BƯỚC 1
Khởi động phần mềm

BƯỚC 2
Tạo phân vùng chính

BƯỚC 3:
Tạo phân vùng Logical

BƯỚC 4
Hoàn tất phân vùng

11


b. Trình tự thực hiện
BƯỚC 1
Khởi động phần mềm

BƯỚC 2
Tạo phân vùng chính

BƯỚC 3:
Tạo phân vùng Logical

BƯỚC 4
Hoàn tất phân vùng

12


b. Trình tự thực hiện
BƯỚC 1
Khởi động phần mềm

BƯỚC 2
Tạo phân vùng chính

BƯỚC 3:
Tạo phân vùng Logical

BƯỚC 4
Hoàn tất phân vùng

13


BƯỚC 1
Khởi động phần mềm

BƯỚC 2
Tạo phân vùng chính

BƯỚC 3:
Tạo phân vùng Logical

BƯỚC 4
Hoàn tất phân vùng

14


b. Trình tự thực hiện
Bước 1: Khởi động đĩa Boot-CD
Vào CMOS thiết lập ổ đĩa CD-ROM khởi động thứ nhất
Khởi động máy tính. Chọn Start BootCD để khởi động máy từ đĩa
Boot - CD

15


Chọn phần mềm phân vùng ổ đĩa cứng
- Disk Partition Tools: Các công cụ phân vùng ổ cứng.

16


Khởi động phần mềm ứng dụng phân vùng ổ đĩa Partition Magic.
Giao diện của Partition Magic xuất
hiên:

17


18


Bước 2: Tạo phân vùng chính
(Phân vùng chứa bộ cài hệ điều hành)

-Create as: Chọn Primary Partition
-Partition Type: Chọn định dạng NTFS
- Size: Nhập dung lượng
-Label: Nhập tên phân vùng

19


Kích hoạt phân vùng chính

20


21


Bước 3: Tạo phân vùng logic.

+ Create as: Chọn Logical Partition
+ Partition Type: Chọn định dạng FAT 32
+ Size: Nhập dung lượng
22
+ Label: Nhập tên phân vùng


Tạo phân vùng logic khác

23


Tạo các phân vùng logic (Phân vùng chứa dữ liệu)

Trong mục:
+ Create as: Chọn Logical Partition
+ Partition Type:
FAT32 hoặc NTFS
+ Size: Nhập kích thước (dung lượng) cho phân vùng;
24


Bước 4: Hoàn tất phân vùng ổ đĩa cứng
Tạo xong các phân vùng.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×