Tải bản đầy đủ

BÀI TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN :địa lí 6 thời tiết,khí hậu và nhiệt độ không khí

1


BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP KẾN THỨC LIÊN MÔN
1.Tên hồ sơ dạy học: MÔN Địa lí LỚP 6
(lĩnh vực : các hiện tượng tự nhiên)
Tiết 23 Bài 18: Thời tiết,khí hậu và nhiệt độ không khí
Tình huống cần giải quyết là xung quanh chúng ta có các hiện tượng
nắng,mưa,gió,bão,vì sao có các hiện tượng đó,chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài
“thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí”
2 Mục tiêu dạy học :
* Kiến thức
- Biết nhiệt độ của không khí,nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi của
nhiệt độ không khí.
- Nêu được sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.
- Vật lí : giải thích hiện tượng nóng,lạnh của không khí
- Toán học: vận dụng để tính nhiệt độ trung bình ngày,tháng,năm
- Tích hợp giáo đục kĩ năng sống cơ bản cho học sinh ; sống thân thiện với
môi trường.
* Kĩ năng:
- Giáo dục kĩ năng sống.

- Kĩ năng nhận xét mô tả tình hình thời tiết.
- Quan sát ghi chép một số yếu tố thời tiết đơn giản ở địa phương(nhiệt
độ,gió,mưa(trong một ngày hoặc vài ngày qua quan sát thực tế hoặc qua bản tin dự
báo thời tiết của tỉnh,thành phố.
- Dựa vào bảng số liệu tính nhiệt độ trung bình ngày trong tháng,trong năm
của một địa phương.
* Thái độ:
- Có ý thức rèn kĩ năng sống,trân trọng lao động( Không phá rừng để bảo vệ
môi trường)
-Vận dụng kiến thức môn địa lí,toán học,vật lí vào học tập và thực tế cuộc
sống.
- Có tình yêu quê hương đất nước.
có ý thức tôn trọng văn hóa và giữ gìn bảo vệ tài nguyên môi trường.
3 Đối tượng dạy học của bài học:
+ Đối tượng học sinh.
+ Số lượng : 73
+ Lớp 6C,6D
4 Ý nghĩa của bài học :
- Vận dụng phương pháp dạy tích hợp nhằm phát huy tính tích cực,tự
giác,sáng tạo học tập;tình hình và phát triển năng lực của học sinh.
- Vận dụng kiến thức lien môn để mở rộng và giải quyết bài học,ở một số
lĩnh vực,tron các môn học và thực tiễn cuộc sống.
5 thiết bị dạy học,học liệu:
-Máy chiếu,bảng phụ,bảng nhóm.
6 Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học:
2


Tiết 23–Bài 18
THỜI TIẾT, KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức.
- Nắm được khái niệm thời tiết và khí hậu.
- Hiểu nhiệt độ không khí và nguyên nhân có yếu tố này.
2. Kĩ năng.
- Đo, tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm.
- Ghi chép 1 số yếu tố thời tiết.
- Làm quen với dự báo thời tiết
3. Thái độ.
- Giáo dục các em có ý thức bảo vệ bầu không khí.

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài :
-Tư duy: Thu thập và xử lí thông tin, so sánh
- Giao tiếp: Trình bày suy nghĩ/ý tưởng/ lắng nghe/phản hồi tích cực giao
tiếp khi làm việc cặp nhóm.
- Làm chủ bản thân.
III. Chuẩn bị:
1 Các phương pháp dạy học tích cực:
-Thảo luận nhóm nhỏ; đàm thoại, gợi mở; thuyết giảng tích cực; trình bày 1
phút.
2 Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
A. Giáo viên: - Giáo án, sgk, Bảng thống kê về thời tiết, H48, H49 phóng
to.Tranh ảnh , tài liệu về thời tiết.
B. Học sinh: - Vở ghi, sgk, tranh ảnh.
VI. Hoạt động dạy học :
a. Kiểm tra bài cũ:(không kiểm tra)
b. Bài mới:
* Giới thiệu bài:( 1’)
- Thời tiết và khí hậu có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của con
người từ ăn, mặc, ở, cho đến các hoạt động sản xuất.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về thời tiết và khí hậu ( 10’)
- Y/C hs đọc mục 1sgk/55 :
- Đọc mục 1
1.Thời tiết và khí hậu:
? Thời tiết là gì ? Nguyên
- Trả lời
a.Thời tiết:
nhân nào làm cho thời tiết
- Nhận xét
- Là sự biểu hiện các hiện tượng
luôn thay đổi ?
khí tượng ở một địa phương
trong một thời gian ngắn nhất
? Khí hậu là gì ?
- Dựa sgk
định.
- Trả lời
b. Khí hậu:
? Thời tiết khác khí hậu
- Nhận xét
- Là sự lặp đi lặp lại của tình
như thế nào ?
hình thời tiết ở một địa phương
-GV- Chuẩn xác
- Suy nghĩ
trong thời gian dài và trở thành
3


*Tích hợp môn sinh học
- Trả lời
quy luật.
lớp 6:
Em cho biết do yếu tố khí
hậu ảnh hưởng rất lớn đến
sự sinh trưởng và phát
triển của cây trồng từ đó
con người sẽ lựa chọn cây
trồng và vật nuôi cho phù
hợp
*Tích hợp môn công nghệ
lớp 7:
“Bài chế biến và dự trữ
thức ăn” con người cũng
phải căn cứ vào mùa vụ và
khí hậu để chế biến và dự
trữ thức ăn
Hoạt động 2: tìm hiểu về nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí
( 15 ’)
- Yc hs đọc mục 2
đọc
2. Nhiệt độ không khí và cách
? Nhiệt độ không khí là gì - Trả lời
đo nhiệt độ không khí.
GVChuẩn xác
- Nhận xét
a. Nhiệt độ không khí.
? Muốn biết nhiệt độ không
khí ta phải làm như thế nào
*Tích hợp kiến thức môn
Vật lí: để giải thích việc
nóng lên hoặc lạnh đi của
nhiệt độ không khí :
GV Bức xạ mặt trời qua lớp
không khí.trong không khí
có chứa bụi và hơi nước
nên hấp thụ phần nhỏ nhiệt
và năng lượng mặt
trời.phần lớn được mặt đất
hấp thụ do đó đất nóng
lên,không khí nóng lên đó
chính là nhiệt độ không khí
*Tích hợp kiến thức toán
học : Vận dụng kiến thức
Toán học: để tính nhiệt độ
trung bình ngày,tháng,năm
? Tại sao khi đo nhiệt độ
không khí người ta phải để
nhiệt kế trong bóng dâm và

- Suy nghĩ
- Trả lời
- Nhận xét

- Là lượng nhiệt khi mặt đất hấp
thụ năng lượng MT rồi bức xạ
lại vào không khí và chính các
chất trong không khí hấp thụ.
b. Cách đo nhiệt độ không
khí.

- Suy nghĩ
- Trả lời

4

- Dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ
không khí.
- Khi đo nhiệt độ không khí
người ta phải để nhiệt kế trong
bóng dâm và cách mặt đất 2 m.
* Nhiệt độ trung bình ngày
Tổng nhiệt độ các lần đo chia
cho số lần đo.


cách mặt đất 2 m ?
Gv mở máy chiếu
? Tại sao tính nhiệt độ
HS quan sát
trung bình ngàycanf phải
do 3 lần vào lúc 6h, 13h,
21h ?
- Chuẩn xác kt.
Hoạt động3: Tìm hiểu về sự thay đổi nhiệt độ của không khí( 13’)
-Yc hs đọc nội dung mục 3
3. Sự thay đổi nhiệt độ của
? Tại sao vào những ngày
không khí.
hè người ta thường ra biển
tắm mát ?
a. Nhiệt độ không khí thay
Tích hợp môn địa lí 6: Ở
đổi tuỳ theo vị trí gần biển hay
bài 17 “Lớp vỏ khí” các
- Trả lời
xa biển:
em đã được học thì trong
- Nước biển có tác dụng điều hoà
tầng đối lưu trung bình cứ
nhịêt độ là không khí mùa hạ bớt
lên cao 100m thì nhiệt độ
nóng, mùa đông bớt lạnh.
lại giảm xuống 0,6 độ
- Quan sát máy b. Nhiệt độ không khí thay đổi
? Ảnh hưởng của biển đối
chiếu
theo độ cao:
với vùng ven bờ thể hiện
Càng lên cao nhiệt độ không khí
như thế nào?
càng giảm.
-GV- Chuẩn xác
c. Nhiệt độ không khhí thay
- Y/C hs quan sat H48 sgk :
đổi theo vĩ độ:
? Nhận xét sự thay đổi - Quan sát máy - Không khí ở vĩ độ thấp nóng
nhiệt độ theo độ cao?
chiếu
hơn không khí ở vĩ độ cao.
* Tích hợp kiến thức toán
học lớp 5(dạng toán tỉ lệ
nghịch)hãy tính sự chênh - Suy nghĩ
lệch về độ cao giữa hai - Trả lời
điểm SGK Tr 56
-GV- Chuẩn xác sự chênh
lệch về độ cao giữa hai
điểm là 250-190=60 độ
- Y/C hs quan sat H49 sgk : -Lắng nghe
-Tiếp thu
? Nhận xét sự thay đổi góc
chiếu của ánh sáng MT và
nhiệt độ từ xích đạo lên Có ý thức giữ
cực ?
gìn,bảo vệ môi
*Tích hợp kĩ năng sống
trường
bảo vệ môi trường cho học
sinh
-GV lồng ghép giáo dục
5


môi trường: nhiệt độ không
khí ngày càng tăng kiến
trái đất nóng lên
?vậy chúng ta cần làm gì để
bảo vệ bầu khí quyển của
chúng ta
-Yc hs đọc ghi nhớ
- Đọc
* Ghi nhớ(sgk)
c. Củng cố : (5’)
? Thời tiết khác khí hậu như thế nào?
? Tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm như thế nào?
? Em hiểu thế nào là hiện tượng Enninô và Laninô ?
d. Dặn dò: ( 1’ )
- Về nhà viết báo cáo về tình hình thời tiết ở địa phương em.
7 Kiểm tra ,đánh giá kết quả học tập :
-Thông qua hệ thống câu hỏi trong giờ học,kiểm tra việc trả lời câu hỏi của
học sinh trong phần củng cố ở cuối bài ,giáo viên uốn nắn .sửa sai,giáo viên chốt ý
kết luận.
8 Các sản phẩm của học sinh:
- Kết thúc bài học đa số học sinh hiểu bài nắm được kiến thức về thời tiết
khí hậu,nhiệt độ không khí.qua đó biết liên hệ với thực tiễn,biết giải thích các hiện
tượng tự nhiên bằng khoa học tri thức của bản thân
- Qua bài học tích hợp liên môn học sinh nhận biết hiểu và thấy bản thân có
những hành động thiết thực trong cuộc sống nhằm bảo vệ môi trường và thích ứng
với biến đổi khí hậu.

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×