Tải bản đầy đủ

TIM HIEU DIA LY DAN CU VA CAC NGANH KINH TE

KHOA: SƯ PHẠM TIỂU HỌC – MẦM NON
------

TÌM HIỂU ĐỊA LÍ DÂN CƯ
VÀ CÁC NGÀNH KINH TẾ


1. Dân cư
 Việt Nam là một nước đông dân, dân số tăng nhanh
 Dân số nước ta năm 2016 là hơn 93 triệu người


• Nước ta có 54 dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm, Khơ-me,
Tày,… phần lớn sống ở đồng bằng còn các dân tộc
ít người khác chủ yếu sống ở trung du và miền núi


• Mật độ dân số nước ta cao
231 người/
(1999).
So với thế giới, nước

ta có mật độ dân số
cao ( mật độ dân số
trung bình của thế
giới là 46người/)


• Dân số phân bố không đều
Sự phân bố có sự chênh lệch lớn giữa đồng bằng
và miền núi, giữa thành thị và nông thôn.


2. Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam
a. Nông nghiệp
Nông nghiệp là ngành kinh tế lâu đời và giữ vị trí
quan trọng trong nền kinh tế nước ta
-. Nông nghiệp bao gồm hai ngành chính:
+ Trồng trọt
+ Chăn nuôi
+ Ngoài ra còn: nuôi trồng và đánh bắt hải sản,
trồng rừng.


 Trồng trọt
- Lúa là cây trồng chính được trồng chủ yếu được
trồng ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu
Long


- Cây công nghiệp lâu năm được trồng chủ yếu ở trung du và
miền núi


- Cây công nghiệp hằng năm : lạc, ngô, đậu,…
được trồng ở trung du và đồng bằng.


- Cây ăn quả, rau: cam, bưởi, bí, cải … được
trồng nhiều ở các đồng bằng và một số cao
nguyên ở vùng núi. Chăn nuôi

Chủ yếu được nuôi nhiều ở trung du và miền núi


b. Công nghiệp
Công nghiệp là ngành có tốc độ tăng trưởng cao và
đang có những chuyển biến rõ rệt theo hướng công
nghiệp hóa hiện đại hóa


Nền công nghiệp nước ta hiện nay gồm 4 nhóm
ngành chính:
+ nhóm công nghiệp nguyên liệu năng lượng:


+ nhóm ngành công nghiệp sản xuất công cụ lao
động


+ nhóm ngành công nghiệp sản xuất vật liệu
công nghiệp:


+ nhóm ngành côg nghiệp chế biến
 công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản


 sản xuất hàng tiêu dùng


Cả nước đã hình thành nhiều vùng công nghiệp
trọng điểm, các trung tâm công nghiệp, khu chế
xuất,…


Phân bố công nghiệp nước ta


c. Một số ngành dịch vụ
 Ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
- Mạng lưới giao thông


- Thông tin liên lạc
Thông tin liên lạc của nước ta đang được chú
trọng đầu tư phát triển với tốc độ cao với nhiều
mạng thông tin hiện đại phân bố rộng khắp


 Thương nghiệp
Đã có những chuyển biến mạnh mẽ nhất là ngành ngoại
thương. Các hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh thị
trường mở rộng… góp phần quan trọng cho sự tăng
trưởng kinh tế nhanh của đất nước( tổng giá trị xuất
nhập khẩu năm 2002 là 36438,8 triệu USD)


 Ngành du lịch
Ngành du lịch đang thực sự bùng nổ, số lượng
khách du lịch trong và ngoài nước tăng mạnh.
Doanh thu ngành du lịch không ngừng tăng qua
các năm


Một số điểm du lịch của nước ta:


LỜI CẢM ƠN
Cảm ơn giảng viên trong thời gian qua đã
nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn
thành tốt này báo cáo này. Trong bài báo
cáo này còn có nhiều thiếu sót mong thầy
thông cảm. Em xin chân thành cảm ơn
thầy!

Thank you!


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×