Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm học 2015 - 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa

PHÒNG GD&ĐT VẠN NINH

KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG THCS HOA LƯ

MÔN VẬT LÝ. KHỐI LỚP 7
THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
--------------------------

Đề đề nghị:
Câu 1. (2 điểm)
Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng, vẽ hình minh họa và cho một ví
dụ thực tế về hiện tượng phản xạ ánh sáng
Câu 2. (2 điểm)
Một người lái xe ô tô muốn đặt một cái gương ở trước mặt để quan sát hành
khách ngồi ở phía sau lưng. Tại sao người đó dùng gương cầu lồi mà không
dùng gương cầu lõm hay gương phẳng?
Câu 3. (2 điểm)
a) Âm có thể truyền được qua môi trường nào
b) So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường đó

Bài 4. (2 điểm)
Một điểm sáng S đặt trước mặt phản xạ của một gương phẳng như hình vẽ sau
A

Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật sáng AB qua gương G và
nêu đặc điểm của ảnh A’B’ đó
B
G

Bài 5: (2 điểm)
Một chiếc tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó sau 2 giây. Tính
độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500 m/s .
----------------------------------------


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN VẬT LÍ . KHỐI LỚP 7

----------------Câu

Đáp án

1

Định luật phản xạ ánh sáng:
Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến
của gương ở điểm tới
Góc phản xạ bằng góc tới
Vẽ đúng hình minh họa
Cho được ví dụ

2

3

4

Người lái xe dùng gương cầu lồi để quan sát hành khách ngồi sau
lưng.

- Người đó không dùng gương cầu lõm vì gương cầu lõm chỉ cho ta
nhìn thấy ảnh ảo của các vật ở gần sát gương, có một số vị trí của
vật người lái xe không quan sát được ảnh trong gương
- Người đó không dùng gương phẳng mà dùng gương cầu lồi vì
gương cầu lồi quan sát được một vùng rộng hơn ở phía sau

Điểm
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

(1 điểm)

(1 điểm)

a. Chất rắn, chất lỏng, chất khí là những môi trường có thể truyền (1 điểm )
được âm .
(0,5 điểm)
(Chỉ nêu được 1 môi trường cho 0,5đ; 2 môi trường cho 0,75 đ)
b) Vận tốc truyền âm của thép lớn hơn vận tốc truyền âm của nước, (0,5 điểm)
Vận tốc truyền âm của nước lớn hơn vận tốc truyền âm của không
khí
Vẽ được ảnh A’B’ Của vật sáng AB qua gương
A
A’

B

B’

G

(1 điểm)


5

A’B’ là ảnh ảo, có kích thước bằng AB, khoảng cách từ ảnh
A’B’đến gương bằng khoảng cách từ AB đến gương.

(1 điểm)

Quảng đường truyền âm: Ta có : S = v.t = 1500.2 = 3000 (m)
Độ sâu của đáy biển:
h = 3000: 2 = 1500 (m)

(1 điểm)
(1 điểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×