Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 trường tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm 2016 - 2017

Phòng GDĐT-TIỀN HẢI
Trường: Tiểu học Tây Giang

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT CN - KHỐI 1
NĂM HỌC: 2016 – 2017
THỜI GIAN: 40 PHÚT
Họ và tên:.…………………………….......................... Lớp: ……….
PHẦN I: ĐỌC.
1. Đọc thành tiếng: (8 điểm).
Đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc giáo viên chọn SGK
2. Đưa tiếng vào mô hình (2 điểm).
Em đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình:
Câu 1:

qua

Câu 2:

nghe


Câu 3:

chai

Câu 4:

toán

PHẦN II: VIẾT.
1. Chính tả: (8 điểm) Hoa mai vàng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


2. Bài tập: (2 điểm).
Điền vào chỗ trống:
a. (c/ k/q ): … ây đa; .....uả cà
b. (ng/ ngh ): ngộ.... ĩnh; ngân ...a
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
MÔN: TIẾNG VIẾT CGD – KHỐI I
NĂM HỌC 2016 - 2017
PHẦN 1: ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: ( 8 điểm)
Giáo viên cho học sinh đọc bài đọc. Sau đó ghi lại thời gian đọc và những
lưu ý của từng học sinh: Đọc 1 đoạn trong trong các bài giáo viên chọn SGK
*Cách tính điểm:
- Điểm 9-10 (Xuất sắc ): Đọc trơn, đọc đúng, đọc to, rõ ràng.
- Điểm 7-8 (Khá ): Đọc đúng, rõ ràng.
- Điểm 5-6 (Trung bình ): Đọc chậm, còn đánh vần.
- Dưới 5 điểm (Yếu ): Tuỳ vào việc đọc chậm, đọc sai,... của học sinh.
Lưu ý: Trong trường hợp HS đọc chưa đúng, hoặc không đọc được tiếng
nào, có thể cho HS phân tích lại tiếng đó.
2. Đưa tiếng vào mô hình: (2 điểm)
*Cách tính điểm: mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.
Câu 1:

q

u


a

Câu 2:

ngh

e

Câu 3:

ch

a

Câu 4:

t

o

a

i
n

PHẦN II: VIẾT (10 điểm).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


1.Nghe – Viết: (8 điểm) Hoa mai vàng (đoạn 1)
*Cách tính điểm:
1.Nghe – Viết: 8 điểm
Mỗi tiếng viết sai hoặc không viết trừ 0,25 điểm.
2. Điền vào chỗ trống: (2 điểm)
Mỗi đáp án đúng được cộng 0,5 điểm.
a. (c/ k/q): cây đa; quả cà.
b. (ng/ ngh): ngộ nghĩnh; ngân nga.
*Thời gian thực hiện là : 40 phút.
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I môn Tiếng Việt công nghệ lớp 1

Đọc thành tiếng

Số
câu
1

Phân tích tiếng

1

2

Chính tả

1

8

Bài tập

1

2

Mạch kiến thức, kĩ năng
1. Đọc

2. Viết

Điểm

Nội dung

8

Đoạn văn dài khoảng 30 tiếng
Nhận diện các kiểu vần và đưa tiếng
vào mô hình (4 tiếng)
Nghe - viết: Đoạn văn dài khoảng 20
chữ.
Điền vào chỗ trống (4 chỗ)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×