Tải bản đầy đủ

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 12/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 12/2016
Cuối tháng 12 này (từ ngày 21 - 31/12/2016), có một số chính sách nổi bật bắt đầu có
hiệu lực sau đây:
1. Công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước

Từ ngày 23/12/2016, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện công
khai thông tin tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư 182/2016/TT-BQP với các nội dung
sau:
- Thực hiện công khai Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính năm (đã được kiểm
toán);
Trường hợp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thì phải công khai Báo cáo
tài chính năm của công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm hợp nhất khi công khai Báo cáo
tài chính năm.
- Công khai Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cùng với kiến nghị của kiểm toán, ý kiến
của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính về báo cáo tài chính và tình hình tài
chính của doanh nghiệp.
- Công khai thông tin về thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động; tình hình
tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập hàng tháng năm trước liền kề của từng viên
chức quản lý doanh nghiệp.
- Công khai tình hình chấp hành các nghĩa vụ đối với người lao động về bảo hiểm y tế,bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (nếu có).
Thời hạn gửi báo cáo công khai theo Thông tư 182/2016/TT-BQP là trước ngày 30/7
của năm báo cáo đối với Báo cáo tài chính 06 tháng; trước ngày 15/5 của năm tiếp
theo đối với Báo cáo tài chính năm.
2. Phương tiện và trang phục của lực lượng quản lý thị trường

Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường sẽ bắt đầu có hiệu
lực từ ngày 25/12/2016.
Theo đó, quy định phương tiện và trang phục làm việc của lực lượng quản lý thị trường
như sau:
- Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) sẽ được trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ phục vụ
công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính.
- Phù hiệu QLTT có mặt phía ngoài nền màu xanh, giữa có ngôi sao vàng 5 cánh nổi trên
nền đỏ hình tròn, sát mép phù hiệu có đường viền bằng 2 bông lúa màu vàng;
Cuống 2 bông lúa gắn với "bánh xe lịch sử" màu vàng, trên mặt bánh xe có hàng chữ viết
tắt là "QLTT" màu đỏ, xếp cong theo chiều cong của vành bánh xe lịch sử.
- Cờ hiệu QLTT được làm bằng vải màu xanh thẫm, hình tam giác cân theo tỷ lệ cạnh bên
so với cạnh đáy là 5/3; hai cạnh bên có đường viền gắn các sợi tua màu vàng và ở trung
tâm có phù hiệu QLTT.
Ngoài ra, Nghị định 148/2016/NĐ-CP cũng quy định cụ thể Cấp hiệu QLTT gắn trên
vai áo và trang phục cấp cho lực lượng làm việc tại các cấp.


3. Chính sách đối với NLĐ dôi dư Công ty TNHH thuộc Bộ Quốc phòng
Từ ngày 28/12/2016, Thông tư 154/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách đối
với người lao động (NLĐ) dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV thuộc Bộ Quốc
phòng sẽ bắt đầu có hiệu lực.
Theo đó, NLĐ dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21/4/1998 hoặc từ ngày
26/04/2002 trở về sau khi thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động sẽ được hưởng chế độ
sau:
- Trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động nếu công ty thực
hiện Cổ phần hóa, bán; Chuyển thành Công ty TNHH 02 thành viên trở lên; Chuyển
thành đơn vị sự nghiệp; Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách.
- Trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động nếu công ty bị giải thể,
phá sản.
4. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

Từ ngày 29/12/2016, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục sẽ thực
hiện theo chương trình ban hành kèm theo Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT .


Theo đó, chương trình bồi dưỡng có thời lượng 75 tiết, trong đó có: 25 tiết Lý thuyết;
25 tiết Thảo luận - Thực hành và 25 tiết Viết tiểu luận và tìm hiểu thực tế.
Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×