Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 8 trường THCS Yên Hòa, Hưng Yên năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Trường:THCS Yên Hòa

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: GDCD LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (2,5 điểm).
a) Tình bạn là gì? Hãy nêu các đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh.
b) Tìm 2 câu ca dao, tục ngữ hoặc danh ngôn nói về tình bạn.
Câu 2 (2,0 điểm).
a) Thế nào là tôn trọng người khác?
b) Có ý kiến cho rằng: “Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình”, em có đồng tình với ý
kiến đó không? Vì sao?
Câu 3 (3,5 điểm).
a) So sánh sự khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật? Học sinh có cần tôn trọng pháp luật và
kỉ luật không? Vì sao?
b) Hãy nêu 3 biểu hiện của người học sinh thể hiện tính kỉ luật trong nhà trường.
Câu 4 (2,0 điểm).
Cho tình huống: Tuấn sinh ra trong một gia đình khá giả, được cha mẹ hết lòng yêu

thương. Nhưng gần đây, Tuấn thường xuyên trốn học đi đánh điện tử. Bố mẹ đã nhiều lần
nhắc nhở, Tuấn không những không nghe mà còn cãi lại khiến bố mẹ rất buồn phiền và lo
lắng.
a) Em có đồng tình với hành vi của Tuấn không? Vì sao?
b) Từ tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 8
Câu

Đáp án

Điểm

* Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người trên cơ sở hợp

1,0

nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng
lí tưởng sống,…
* Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh:
1

- Phù hợp với nhau về quan niệm sống

0,25

- Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau

0,25

- Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau

0,25

- Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau

0,25


* Tìm đúng, đủ 2 câu ca dao, tục ngữ, hoặc danh ngôn nói về tình bạn.

0,5

* Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự,

0,75

phẩm chất và lợi ích của người khác; thể hiện lối sống có văn hóa của
mỗi người.
2

* Không đồng tình với ý kiến đó. Vì:

0,25

- Có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người

0,5

khác đối với mình.
- Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để quan hệ xã hội trở nên lành

0,5

mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.
* So sánh sự khác nhau giữa pháp luật và kỉ luật:
Pháp luật

Kỉ luật

- Là các quy tắc xử sự - Quy định, quy ước của một cộng
chung

đồng, tập thể

- Có tính bắt buộc

- Do cơ quan, tập thể, tổ chức đề ra

- Đảm bảo thực hiện bằng - Đảm bảo hành động thống nhất, chặt
3

0,5
0,5
0,5

biện pháp giáo dục, thuyết chẽ.
phục, cưỡng chế.
* Học sinh cần có tính kỉ luật và tôn trọng pháp luật. Vì:

0,25


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Mỗi cá nhân học sinh biết thực hiện tốt kỉ luật thì nội quy nhà trường
sẽ được thực hiện tốt, nề nếp học tập sẽ đạt được kết quả

0,5

tốt, có chất

lượng.
- Học sinh biết tôn trọng pháp luật sẽ góp phần làm cho xã hội bình

0,5

yên, có trật tự, kỉ cương.
* Nêu đúng 3 biểu hiện của người học sinh thể hiện tính kỉ luật trong

0,75

trường.

4

* Hành vi của Tuấn là sai, đáng phê phán. Vì:

0,25

- Tuấn không thực hiện tốt quyền được giáo dục của trẻ em.

0,25

- Không yêu quý, kính trọng cha mẹ, lễ phép với người lớn.

0,5

- Không chăm chỉ học tập.

0,5

* Bài học: Cần chăm chỉ, tích cực học tập; yêu quý, vâng lời cha mẹ;

0,5

biết nhận lỗi sai và sửa chữa,…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×