Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 7 trường THCS Tân Đông, Long An năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHÒNG GD&ĐT THẠNH HOÁ

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

TRƯỜNG THCS TÂN ĐÔNG

MÔN: GDCD LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2,0 điểm) Nêu các biểu hiện của đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống? Ý nghĩa?
Câu 2: (3,0 điểm) Em hãy nhận xét về đời sống vật chất và tinh thần của các loại gia đình
sau: Gia đình đông con, gia đình giàu có nhưng con cái ăn chơi đua đòi, gia đình có 2 con
đều ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm.
Câu 3: (3,0 điểm) Trong dòng họ của Hòa chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan
trọng. Hòa xấu hổ, tự ti về dòng họ và không bao giờ giới thiệu dòng họ của mình với bạn
bè.
a) Em có đồng tình với suy nghĩ của Hoàng không? Vì sao?
b) Em sẽ góp ý gì cho Hòa?
Câu 4: (2,0 điểm) Tình huống: Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thủy. Trung bị ốm

phải nghỉ học nhiều ngày. Nếu em là Thủy em sẽ giúp Trung việc gì?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7
Câu 1:
- Các biểu hiện: Nhân dân ta đoàn kết chống giặc Pháp, Mĩ xâm lược; Học sinh khá giúp
bạn học yếu hơn mình; ... (0,5 điểm)
- Ý nghĩa:
+ Giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người và được mọi người yêu quý.
(0,5 điểm)
+ Giúp ta có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, thực hiện được mục đích của mình. (0,5
điểm)
+ Đoàn kết tương trợ là truyền thống quý báu của dân tộc ta. (0,5 điểm)
Câu 2
- Nhận xét :
+ Gia đình đông con: Nghèo túng, vất vả, bất hạnh không thể hạnh phúc được. (1,0 điểm)
+ Gia đình giàu có nhưng con cái ăn chơi đua đòi: Đời sống vật chất có thể đầy đủ nhưng
đời sống tinh thần không lành mạnh, con cái ăn chơi dễ sa vào tệ nạn xã hội, danh dự gia
đình bị tổn hại. (1,0 điểm)
+ Gia đình có 2 con đều ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm: Đây là gia đình văn hóa, có
thể đời sống vật chất đầy đủ hay còn khó khăn, nhưng con cái của gia đình có trách nhiệm
và bổn phận với gia đình. (1,0 điểm)
Câu 3
a) Không đồng ý với suy nghĩ của Hòa. (0,5 điểm)
Vì:
- Dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp như cần cù lao động, hiếu thảo, hiếu học,
truyền thống về nghề, … (0,5 điểm)
- Ai cũng có quyền tự hào về dòng họ của mình. (0,5 điểm)
b) Góp ý cho Hòa:
- Cần tìm hiểu về truyền thống, dòng họ của mình để biết rõ những truyền thống tốt đẹp
của dòng họ và học tập, phát huy. (0,5 điểm)
- Không xấu hổ, tự ti mà hãy tự hào giới thiệu về dòng họ với bạn bè. (0,5 điểm)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để làm vẻ vang cho dòng họ. (0,5 điểm)
Câu 4


- Nếu em là Thủy em sẽ thăm hỏi sức khỏe của bạn. (1,0 điểm)
- Giúp Trung ghi chép bài, giảng bài cho bạn, động viên bạn để bạn mau chóng lành bệnh.
(1,0 điểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×