Tải bản đầy đủ

Bai 27mot so cach lam sach nuoc
Môn: KHOA HỌC
Lớp: 4B

Người thực hiện: Trần Công ThànhĐơn vị: Trường TH&THCS Hướng Việt


Hoạt động 1: Tìm hiểu một số cách làm
sạch nước
Kể tên một số cách làm sạch nước mà
gia đình hoặc địa phương em áp dụng?

- Lọc nước
- Khử trùng
- Đun sôia. Lọc nước
Phểu: Giấy lọc, bông lót
Bể lọc: Than, cát, sỏi…
Mục đích
Tách các chất không tan trong nước


b. Khử trùng
Pha trong nước những chất khử
trùng như nước Gia – ven…
Mục đích
Tiêu diệt vi khuẩn trong nước.


c. Đun sôi
Đun sôi nước, để thêm khoảng 10 phút
Mục đích
+ Tiêu diệt phần lớn vi khuẩn.
+ Khử hết mùi thuốc khử trùng


Hoạt động 2: Thực hành lọc nước


Hoạt động 3: Quy trình sản xuất nước sạch


Giai đoạn / sản
xuất
1.Trạm bơm đợt
1.
2. Dàn khử sắt –
bể lắng.
3. Bể lọc.

Thông tin
Lấy nước từ nguồn.


Loại sắt và những chất không tan
trong nước.
Tiếp tục loại những chất không
tan trong nước.
4. Sát trùng.
Khử trùng.
5. Bể chứa.
Nước đã khử sắt, sát trùng và
những chất không tan.
6. Trạm bơm Phân phối nước sạch cho người
đợt 2.
dùng.


Hoạt động 4: Sự cần thiết phải đun sôi
nước uống

Thảo luận nhóm đôi
Nước đã làm sạch theo các cách trên
đã uống ngay được chưa ? Tại sao ?
Muốn có nước uống được chúng ta
phải làm gì ? Tại sao ?


Kết luận
Nước được sản xuất từ nhà máy đảm bảo
được 3 tiêu chuẩn: Khử sắt, loại bỏ các
chất không tan và sát trùng. Trong khi đó,
nước thu được bằng cách lọc thì chỉ loại
bỏ được một số chất không tan trong
nước. Tuy nhiên, dù là nước máy hay
nước thu được bằng cách lọc thì đều phải
đun sôi nước trước khi uống để diệt hết
các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn
tồn tại trong nước.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×