Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của internet đến việc học tập, nghiên cứu của sinh viên

MỤC LỤC


1. CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Internet đang là kênh thông tin không thể thiếu đối với mọi người. Sự phát triển nhanh
chóng của Internet đã mang lại những thay đổi lớn cho nhân loại. Giới trẻ ngày nay sử
dụng Internet như một công cụ hữu ích trong việc nắm bắt thông tin, mở mang tầm hiểu
biết, giao lưu, kết bạn, và quan trọng nhất là trong việc học tập, nghiên cứu. Sinh viên
Học viện Ngoại giao không phải là ngoại lệ. Với bất kì đề tài nghiên cứu hay đơn giản là
một bài tập cá nhân nhỏ nào, cần tìm kiếm thông tin và tài liệu tham khảo, Internet luôn
được các bạn sinh viên lựa chọn làm nguồn tìm kiếm đầu tiên. Internet với số lượng thông
tin dồi dào, từ các nguồn, các trang vô cùng phong phú, Internet sẽ là một kho tàng tài
liệu trực tuyến lớn cho các bạn sinh viên. Nhờ có Internet, các bạn có thể tham khảo được
cách viết bài, làm bài, có thể đúc rút ra nhiều thông tin quan trọng phục vụ cho quá trình
nghiên cứu, học tập của bản thân. Tuy nhiên, chính vì lượng thông tin quá đồ sộ nên
không thể tránh khỏi việc thông tin bị bão hòa. Đứng trước quá nhiều thông tin, thậm chí
có những thông tin trái ngược nhau, chúng ta sẽ rất khó khăn để lựa chọn đâu là thông tin
chính xác mà mình đang tìm kiếm. Nếu chọn thông tin sai có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ
đến kết quả nghiên cứu mà chúng ta đang thực hiện
Vì vậy, nhằm chỉ ra cho các bạn sinh viên những cách thức đúng đắn khi sử dụng Internet

và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất, biến Internet thành công cụ đắc lực cho việc
nghiên cứu, cũng như một số kiến nghị sử dụng hiệu quả Internet trong việc giao lưu, mở
rộng hiểu biết xã hội. Nhóm tác giả đã lựa chọn đề tài: “Ảnh hưởng của Internet đến
việc học tập, nghiên cứu của sinh viên Học viện Ngoại giao” làm đề tài nghiên cứu.
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Đưa ra những nét khái quát về Internet và các vấn đề liên quan.
- Chỉ ra thực trạng sử dụng Internet của sinh viên trường Học viện Ngoại giao,
những lợi ích và tác hại khi sử dụng mạng Internet phục vụ cho việc học tập,
-

nghiên cứu.
Đề xuất một số giải pháp khi sử dụng mạng Internet trong việc học tập, nghiên cứu

để đạt được hiệu quả cao nhất.
1.3. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu
1.3.1. Mục đích
2


Tìm ra những tác động tích cực và tiêu cực của Internet đến hoạt động học tập và nghiên
cứu của sinh viên Học viện Ngoại giao. Từ đó đề ra những phương án nâng cao những lợi
ích và giảm thiểu hạn chế của Internet, đưa Internet trở thành công cụ hữu ích trong quá
trình học tập của sinh viên.
1.3.2. Mục tiêu
Thứ nhất, thông qua các phương pháp nghiên cứu để biết được các bạn sinh viên sử dụng
Internet trong học tập và nghiên cứu như thế nào, thông qua các trang web nào.
Thứ hai, từ kết quả nghiên cứu, phân tích những lợi ích mà Internet mang lại, đồng thời
chỉ ra những mặt tiêu cực ảnh hưởng đến việc học tập, nghiên cứu.
Cuối cùng, rút ra những bài học, kinh nghiệm để sử dụng Internet hiệu quả, phục vụ tối đa
cho học tập và nghiên cứu.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
- Không gian nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu tại trường Học viện Ngoại giao.
- Đối tượng nghiên cứu là: Ảnh hưởng của Internet đến việc học tập, nghiên cứu của
sinh viên Học viện Ngoại giao.
1.5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như:
- Nghiên cứu tài liệu
- Bảng hỏi An – ket
- Quan sát
- Phỏng vấn sâu


1.6. Lịch sử nghiên cứu
- Tài liệu NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG INTERNET ĐẾN
HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG. Đề tài
tìm hiểu thực trạng sử dụng internet của sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên
Đại học Kinh tế Đà Nẵng nói riêng. Đề xuất và đo lường mức độ quan trọng của
các nhân tố tác động đến hành vi sử dụng internet đồng thời đưa ra giải pháp nâng
-

cao hiệu quả sử dụng internet trong học tập.
Tài liệu XU HƯỚNG TIẾP NHẬN SẢN PHẨM BÁO CHÍ CỦA CÔNG CHÚNG
VIỆT NAM. Trong đề tài này, tác giả nghiên cứu để nắm bắt thực trạng tiếp nhận
3


các sản phẩm báo chí, cung cấp những dự báo về xu hướng, về sự phát triển của
-

báo chí để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của báo chí Việt Nam.
Tài liệu TÌM HIỂU NHU CẦU SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HIỆN
NAY - Nguyễn Thị Tuyết, sinh viên lớp 09XH01, khoa Xã hội học, Đại học Bình
Dương nêu lên thực tế rằng hiện nay sinh viên tại các trường Đại học phải tự
nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, thầy cô giáo chỉ đóng vai trò là người hướng
dẫn và định hướng. Do đó, nhu cầu sử dụng Internet phục vụ cho việc học tập của
đối tượng này ngày càng cao và đa dạng.

Cùng một số tài liệu liên quan khác:
-

Azim, D. H. B. F., Zam, N. A. B. M., & Rahman, W. R. A. (n.d.). Internet
addiction between Malaysian male and female undergraduate human sciences
students of the International Islamic University Malaysia. Retrieved March 11,

-

2011, from http://bsris.swu.ac.th/iprc/6th/6.pdf
Báo cáo tài nguyên internet Việt Nam (2012), Trung tâm internet Việt Nam.
Gujarati, D.N (1995), Basic Econometrics, USA McGraw – Hill, Inc.
Griffith, R, T (2002), History of the Internet, Internet for historians. Retrieved

-

November 3rd, 2003, from http://www.let.leidenuniv.nl/history/ivh/chap3.htm
Gisela W (2006), Problematic internet use, flow and procrastination in the

-

workplace, Master thesis, University of the Witwatersrand, Johannesburg.
Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu

-

với SPSS, NXB Thống kê.
Information system services (2004), Overview of the internet, University of

-

Leeds.
Mudasiru O. Y (2006), Using the internet for teaching, learning and research in

-

higher education, University of Ilorin, Ilorin.
Nguyễn Thị Mai Hương (2010), Báo cáo chuyên đề thanh thiếu niên Việt Nam với
việc tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, ADB và Quỹ

-

Dân Số Liên Hiệp Quốc.
Net
Index
2011Một

số

điểm

nổi

bật

Vietnam,

http://thankiu.com/wpcontent/uploads/downloads/2012/04/Net-Index-Vietnam2011.pdf

4


-

Philip Brey, Evaluating the social and cultural implications of the internet,

-

Department of Philosophy, University of Twente, Netherlands.
Prof Corcoran (2008), The internet’s impact on society, Management Information

-

Systems.
Timothy B. Rumbough (2001), Controversial uses of the internet by college

-

students, Bloomsburg University of Pennsylvania.
Young Shu Qin (2011), A study of internet addiction among students of Sekolah

-

Menengah Jenis Kebangsaan Peiyuan, Kampar.
Young. K. S (2004), Internet addiction, St. Bonaventure University.

5


2. CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Bảng hỏi An-két
Với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng của Internet đối với việc học tập và nghiên cứu của
sinh viên trong Học viện Ngoại giao, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành xây dựng
bảng hỏi anket với những câu hỏi xoay quanh đến đề tài nghiên cứu. Bảng hỏi được sử
dụng trong quá trình khảo sát online với đối tượng là sinh viên các khóa của Học viện
Ngoại giao: K40, K41, K42 và K43.
Tất cả các bạn đều trả lời theo mẫu khảo sát dưới đây:

BẢNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG INTERNET CỦA SINH VIÊN HỌC
VIỆN NGOẠI GIAO

Họ và tên *

Ngành *
Giới tính *
o

Nam

o

Nứ
Sinh viên khóa *

o

Khóa 40

o

Khóa 41

6


o

Khóa 42

o

Khóa 43
Câu 1: Thời gian bạn sử dụng Internet trong một ngày? *

o

< 1 tiếng

o

1-3 tiếng

o

3-5 tiếng

o

> 5 tiếng
Câu 2: Việc đầu tiên khi bạn truy cập vào internet là gì? *
*Có thể chọn nhiều đáp án

o

Check mail

o

Online Facebook

o

Xem phim

o

Đọc báo

o

Chơi games

7


Other:

o

Câu 3: Thời gian bạn sử dụng Internet vào việc học tập và nghiên cứu mỗi
ngày? *
o

< 1 tiếng

o

1-3 tiếng

o

3-5 tiếng

o

> 5 tiếng
Câu 4: Bạn sử dụng lợi ích gì từ internet để phục vụ cho việc học và nghiên cứu
của mình? *
*Có thể chọn nhiều đáp án

o

Download tài liệu, các phần mềm hỗ trợ

o

Tìm kiếm thông tin

o

Học ngoại ngữ trực tuyến

o

Trao đổi với giáo viên qua hệ thống gmail, yahoomail, yahoo
messenger, blog,…
Tham gia thảo luận nhóm, trao đổi thông tin trong các forum về bài

o

học
8


o

Other:
Câu 5: Ngoài học tập, bạn còn sử dụng internet trong những việc gì? *
*Có thể chọn nhiều đáp án

o

Giải trí

o

Nghe nhạc

o

Xem phim

o

Chơi games

o

Chat

o

Other:
Câu 6: Internet có ảnh hưởng tiêu cực nào đến quá trình học tập của bạn? *
*Có thể chọn nhiều đáp án

o

Sao nhãng học hành

o

Mất thời gian cho các hoạt động: chơi game, nghe nhạc, chat,...

o

Là nơi tiếp tay cho tình trạng đạo văn, ăn cắp tài liệu , sao chép bài
vở của người khác…

9


Other:

o

Sau 2 tuần công bố bảng hỏi, nhóm đã thu được 116 kết quả hợp lệ, vượt chỉ tiêu ban đầu
là 100 kết quả. Đa số các bạn đều nhiệt tình giúp đỡ và trả lời một cách khách quan, tạo
điều kiện thuận lợi cho các bước nghiên cứu tiếp theo. Các chỉ số trong anket đều được
quy định chung cho tất cả người tham gia nên rất tiện lợi cho khâu xử lí máy tính.
Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi nhóm cần phải đầu tư nhiều thời gian để soạn ra bộ
câu hỏi một cách khoa học, công phu, phù hợp với đối tượng sinh viên Học viện Ngoại
giao.
2.2.

Phỏng vấn sâu

Sau khi đã có kết quả khảo sát từ bảng hỏi Anket nêu trên, với mong muốn tìm hiểu sâu
hơn những ảnh hưởng của Internet đối với việc học tập và nghiên cứu của sinh viên Học
viện Ngoại Giao, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã quyết định tiếp tục thực hiện phỏng vấn
sâu đối với các bạn sinh viên trong Học viện.
Các sinh viên hiện tại của Học viện Ngoại Giao đều thuộc 4 khóa: K40, K41, K42 và
K43. Do đó, nhóm nghiên cứu đã quyết định chọn ngẫu nhiên 6 bạn sinh để thực hiện
phỏng vấn.
Tất cả đều trả lời theo bảng hỏi sau:
BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA INTERNET ĐẾN VIỆC HỌC TẬP
VÀ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

10


1. Chào bạn, chúng mình đến từ lớp TT41B và chúng mình đang nghiên cứu về ảnh
hưởng của Internet đến việc học tập và nghiên cứu của sinh viên Học viện Ngoại
Giao. Hi vọng bạn sẵn lòng tham gia vào cuộc phỏng vẫn của chúng mình. Bạn có
thể

giới

thiệu

một

chút

về

bản

thân

mình

được

không?

2. Thời gian bạn sử dụng internet trong một ngày? Bạn dùng Internet bao nhiêu tiếng
mỗi ngày cho việc học tập? Thời gian còn lại bạn sử dụng chủ yếu vào việc gì?
3. Việc đầu tiên bạn làm khi truy cập vào internet là gì? Tại sao bạn cho rằng đó là
công việc quan trọng cần phải làm đầu tiên?
4. Bạn sử dụng lợi ích gì từ internet để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của
mình? Ví dụ: Download tài liệu, tìm kiếm thông tin trên mạng, học ngoại ngữ
online, trao đổi với giáo viên qua email hoặc thảo luận nhóm,…
4.1 Cụ thể bạn hay download tài liệu từ những trang web nào? Bạn thấy những nguồn tài
liệu đó hữu ích như thế nào đối với bạn?
4.2 Bạn thường tìm kiếm thông tin từ những trang web nào, thuộc lĩnh vực gì (kinh tế,
chính trị, truyền thông,…)? Tại sao bạn lại lựa chọn những trang web đó?
4.3 Bạn có học ngoại ngữ qua internet không? Nếu có, bạn sử dụng internet cho việc học
tiếng anh như thế nào? Bạn thấy khả năng ngoại ngữ được cải thiện thế nào khi học
online? Nếu không, tại sao bạn không chọn internet để học ngoại ngữ?
4.4 Bạn có sử dụng internet để trao đổi với giáo viên và thảo luận nhóm không? Nếu có,
bạn sử dụng công cụ nào trên internet?
5. Với chương trình học như của Học viện Ngoại Giao, theo bạn mỗi sinh viên

cần

bao nhiêu tiếng mỗi ngày để lên mạng tìm kiếm thông tin, tài liệu phục vụ cho việc
học tập? Tại sao bạn lại đưa ra con số đó?
6. Áp dụng vào bản thân, bạn cho rằng mình đã tận dụng triệt để những lợi ích của
internet đối với học tập, nghiên cứu chưa?
7. Bạn có thường hay bị ảnh hưởng, sao nhãng trong quá trình học tập và nghiên cứu
trên mạng không? Cụ thể của việc sao nhãng như thế nào?

11


8. Không thể phủ nhận vai trò thiết yếu của Internet trong xã hội hiện đại ngày nay, tuy
nhiên, cũng không thể không nhắc đến những tác động tiêu cực mà nó mang lại, đặc
biệt là đối với giới trẻ. Vậy theo bạn giữa lợi và hại, yếu tố nào đang chiếm ưu thế
hơn?
Cảm

ơn

bạn

đã

tham

gia

buổi

phỏng

vấn

của

chúng

mình!

Danh sách các bạn sinh viên tham gia phỏng vấn:
(Tên đối tượng tham gia phỏng vấn đã được thay đổi)
ST
T
1

Họ và tên

Lớp

Khoa

K

TT43A

2

T

CT43C

3

S

TA40B

Truyền
thông và
văn hóa đối
ngoại
Quan hệ
Quốc tế và
Ngoại giao
Ngôn ngữ
Anh

4

Đ

TT41B

5

C

CT40A

6

Q

TT42C

Truyền
thông và
Văn hóa đối
ngoại
Quan hệ
Quốc tế và
Ngoại giao
Truyền
thông và
Văn hóa đối
ngoại

Thời gian
phỏng vấn
14 phút 28
giây
6 phút 01
giây
17 phút 10
giây
12 phút 16
giây
9 phút 43
giây
12 phút 27
giây

Quá trình phỏng vấn sâu diễn ra khá thuận lợi do tất cả 6 bạn sinh viên đều thể hiện sự
nhiệt tình và sẵn sàng tham gia khi nhận được lời đề nghị từ nhóm làm nghiên cứu.
Phần lớn các bạn đều đưa ra những quan điểm riêng của mình về lợi ích cũng như tác
hại của việc sử dụng Internet trong quá trình học tập và nghiên cứu. Các câu trả lời rất
phong phú, đa dạng, hỗ trợ đắc lực cho việc phân tích và đánh giá.
12


Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, nhóm nghiên cứu cũng gặp phải một số
khó khăn. Tiêu biểu trong số đó là việc một số bạn chưa hiểu rõ câu hỏi, trả lời còn
chung chung hoặc vòng vo, không đi thẳng vào vấn đề dẫn đến việc cuộc phỏng vấn đôi
khi bị đi chệch hướng và lan man.
3. CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
Sau khi tiến hành thực hiện điều tra bằng bảng hỏi trên 116 đối tượng và phỏng vấn sâu 6
sinh viên Học viện Ngoại giao như đã nêu ở chương II, dựa trên kết quả khảo sát và
phỏng vấn, cùng với đánh giá của nhóm thì sơ bộ có thể nhận thấy được các khía cạnh mà
internet đã ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên Học viện Ngoại giao:
-

Nhu cầu sử dụng internet của sinh viên Ngoại giao
Các tác động tích cực của internet (hay các tiện ích) đến việc học tập, nghiên cứu của
sinh viên Học viện ngoại giao.
Các tác động tiêu cực của internet đến việc học tập, nghiên cứu của sinh viên Học
viện Ngoại giao.

3.1.

Nhu cầu sử dụng internet của sinh viên Học viện Ngoại giao

Để đánh giá nhu cầu sử dụng internet của các bạn sinh viên, tiêu chí đầu tiên mà chúng tôi
chọn ra đó là thời gian sử dụng internet mỗi ngày; với các mốc thời gian cụ thể là: dưới 1
tiếng, từ 1 tiếng đến dưới 3 tiếng, từ 3 tiếng đến 5 tiếng và trên 5 tiếng.
Trả lời cho câu hỏi 1 từ bảng hỏi An-két: “Thời gian bạn sử dụng internet trong một
ngày?”, chúng tôi đã thu được kết quả và thể hiện trên biểu đồ dưới đây.

13


Biểu đồ 1

Theo biểu đồ trên, chỉ có 1 bạn sinh viên sử dụng internet dưới 1 tiếng mỗi ngày và có 10
bạn sử dụng internet trong thời gian từ 1 đến 3 tiếng mỗi ngày. Với thời lượng sử dụng từ
3 tiếng trở lên, số lượng sinh viên cao hơn đáng kể. Có 34 bạn sinh viên sử dụng internet
hàng ngày từ 3 đến 5 tiếng, con số này gấp hơn 3 lần so với tổng số 11 bạn sử dụng dưới
3 tiếng. Số sinh viên sử dụng internet trên 5 tiếng mỗi ngày chiếm số lượng lớn nhất là 35
bạn.
Như vậy, thời lượng sử dụng internet mỗi ngày của sinh viên Học viện Ngoại giao là rất
cao, trong đó có 35/116 sinh viên (tương đương với 30,17%) sử dụng internet với thời
lượng trên 5 tiếng mỗi ngày.
Là một sinh viên tham gia phỏng vấn với thời lượng sử dụng internet khá cao trong một
ngày, bạn S chia sẻ: “Nếu không tính thời gian đi học thì mình dùng tầm 8-10 tiếng/ngày.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đấy mình chỉ dùng 2 tiếng cho học tập vì khi dùng máy
tính mình cảm thấy khá là mệt mỏi. Mình chỉ lên mạng search tài liệu cần thiết thôi. Thời
gian còn lại là chơi game và giải trí. Đối với mình chơi game cũng giống việc học, bởi
mình chơi game nước ngoài và có cơ hội giao tiếp bằng tiếng anh với họ để góp phần cải
thiện kĩ năng và được nói tiếng anh nhiều hơn.”
Cũng trả lời cho câu hỏi về thời gian sử dụng internet trong một ngày, bạn T cho biết:
“Cũng còn tùy thời gian cụ thể để tính được thời gian tôi sử dụng internet trong ngày.
Nếu tôi cần tìm tài liệu phục vụ cho việc học tập thì tôi có thể dành khoảng 7 – 9 tiếng
14


cho việc sử dụng internet một ngày. Còn nếu tôi không phải học bài thì tôi sẽ sử dụng
internet để giải trí như xem phim, nghe nhạc, lướt facebook để chat với bạn bè. Thông
thường thời gian tôi sử dụng internet cho mục đích giải trí là khoảng 3 tiếng 1 ngày.”
Tuy nhiên, khi được hỏi về việc sử dụng internet với thời gian bao nhiêu cho việc học là
hợp lý, một số bạn có đề xuất thời lượng sử dụng internet cho việc học chỉ nên từ 1 đến 2
tiếng mỗi ngày.
Bạn K có chia sẻ: “Em nghĩ là khoảng 1 đến 2 tiếng. Em nghĩ con số này khá phù hợp với
đại đa số, nó không chiếm quá nhiều thời gian của một ngày, đồng thời cũng không quá
ngắn nên là khoảng thời gian này vừa đủ để cho não bộ có thể tập trung thu nhận thông
tin. Vì nếu tiếp nhận thông tin quá lâu thì não sẽ bị quá tải, không tiếp nhận và tiếp thu
được hết nên em nghĩ con số này là phù hợp.”
Như vậy, nhu cầu cao trong việc sử dụng internet của sinh viên Học viện Ngoại giao có
rất nhiều nguyên nhân. Nhiều bạn sinh viên sử dụng internet để phục vụ cho việc học tập
như tìm tài liệu trên mạng, học tiếng Anh. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng internet cho việc
giải trí cũng rất cao, các bạn sinh viên truy cập mạng để chơi game, xem phim, nghe nhạc,
truy cập mạng xã hội facebook.

Biểu đồ 2

15


Để làm rõ hơn về nhu cầu sử dụng internet, chúng tôi cũng đã điều tra về việc đầu tiên mà
các bạn sinh viên thực hiện khi truy cập internet. Ở câu hỏi này, chúng tôi đánh giá tầm
quan trọng của các tiện ích internet trong nhận thức của các bạn sinh viên. Và qua câu hỏi
2: “Việc đầu tiên khi bạn truy cập internet là gì?”, chúng tôi thu được kết quả như biểu
đồ trên.
Kết quả thu được có 67,5% số sinh viên tham gia trả lời chọn “online facebook”, 20,2%
chọn “check mail”, “đọc báo” chiếm 4,4%, “xem phim” và “chơi games” mỗi loại đều
chiếm 2,6%, các đáp án còn lại mỗi loại chỉ chiếm 0,9%.
Online facebook chiếm số đông nhất là 67,5%, cao gấp 3 lần so với con số 20,2% của
check mail và gấp 15 lần so với đọc báo. Với kết quả này, ta nhận thấy một bộ phận đông
đảo sinh viên Học viện Ngoại giao coi truy cập facebook là việc cần làm đầu tiên khi sử
dụng internet.
Khi tiến hành phỏng vấn sâu 6 bạn sinh viên về vấn đề trên, chúng tôi đã thu được kết quả
là hầu hết các bạn sinh viên tham gia phỏng vấn sâu đều trả lời rằng facebook là địa chỉ
đầu tiên mà các bạn truy cập khi online.
Theo bạn Đ cho biết: “Mình thường lên Facebook đầu tiên, ở trên facebook có các group
làm bài tập các môn học cũng như group lớp, tại đó các bạn thường chia sẻ các link tài
liệu, những thay đổi về lịch học, deadline,… Sau đó mới bắt đầu tìm kiếm thêm các tài
liệu phục vụ cho các bài tập, tiểu luận,…”
Cũng theo bạn K chia sẻ: “Việc đầu tiên là em truy cập vào facebook ạ. Bởi vì các thông
tin liên qua đến lớp học và các buổi học của bọn em thì lớp trưởng thường đăng lên
facebook đầu tiên. Vì vậy em phải truy cập lên facebook để biết xem là tình hình buổi học
ngày hôm đấy có diễn ra bình thường không hay là lớp được nghỉ.”
Bạn T cũng cho hay: “Việc đầu tiên tôi làm khi truy cập internet là vào facebook. Tôi vào
faceook đầu tiên không phải vì tôi thấy việc này quan trọng mà bởi vì tôi cài ứng dụng
này trên điện thoại. Mỗi lần mở điện thoại là tôi có thể dễ dàng vào facebook cập nhật
thông tin từ bạn bè và 1 số thông tin khác từ các trang fanpage mà tôi theo dõi.”
Cũng theo bạn S: “Việc đầu tiên mình làm khi truy cập vào internet là online facebook
như bao bạn trẻ khác, sau đó bật ứng dụng của game, sau đó inbox hỏi bạn bè hôm nay
có bài gì không. Nếu như không có bài thì mình chơi game, còn có bài mình sẽ tìm tài liệu
trước từ 1-2 tiếng rồi sau đó mình chuyển ra word hoặc tìm link tài liệu rồi sau đó mình
chơi game tiếp.”

16


Và theo bạn Q: “Mình toàn tiện tay vào facebook ngay thôi. Vì giờ mọi người liên lạc với
nhau qua FB hết, có thông báo gì là post lên đó hết. Một giờ không lên Facebook là có
thể lỡ nhiều thông tin qua trọng lắm.”
Kết quả phỏng vấn sâu thu được nêu trên đã chỉ ra được lý do tại sao facebook lại được
phần lớn các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao truy cập đầu tiên khi sử dụng internet.
Theo các bạn sinh viên, facebook là một trong những công cụ quan trọng hàng đầu khi
online. Thứ nhất, facebook là một trang mạng xã hội với rất nhiều tiện ích, điều đó khiến
cho facebook có một lượng người sử dụng vô cùng lớn. Với mạng lưới người dùng dày
đặc, việc dùng facebook để liên lạc, thông báo tin tức quan trọng trong trường lớp trở
thành một xu thế rất phổ biến trong môi trường học tập hiện đại. Thứ hai, các nhà sản
xuất cũng luôn bắt kịp xu hướng thời đại, phát triển facebook dưới dạng các ứng dụng
(apps) trên điện thoại di động và được cập nhật, nâng cấp định kỳ hàng tháng. Chỉ với các
thao tác ấn, lướt rất đơn giản trên màn hình cảm ứng, người sử dụng đã có thể truy cập
facebook và cập nhật thông tin vô cùng nhanh chóng với lượng thông tin là vô cùng
nhiều. Chính vì tính tiện lợi ấy, truy cập facebook đã trở thành một thói quen trong cuộc
sống hàng ngày nói chung và trong việc học tập, nghiên cứu nói riêng của sinh viên học
viện Ngoại giao.
3.2.

Tác động tích cực của internet trong học tập

Đối với việc học tập, nghiên cứu của sinh viên Học viện Ngoại giao, internet có rất nhiều
ảnh hưởng, bao gồm những mặt tích cực và những tác động tiêu cực. Trong phần này,
nhóm nghiên cứu tìm hiểu về những tác động tích cực của internet, hay nói cách khác, các
sinh viên đã sử dụng các tiện ích có trên internet để phục vụ cho việc học tập và nghiên
cứu như thế nào.
Trả lời câu hỏi: “Bạn sử dụng lợi ích gì từ internet để phục vụ cho việc học tập và nghiên
cứu của mình?”. Nhóm nghiên cứu đã thu được kết quả và trình bày trong biểu đồ dưới
đây:

Biểu đồ 3

Theo kết quả thu được, phần lớn các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao sử dụng internet
nhằm download tài liệu và tìm kiếm thông tin phục vụ cho học tập, với kết quả tương ứng
lần lượt là 102/116 (tương đương với 87,93%) và 100/116 (tương đương với 86,21%).
Những con số này gần như gấp đôi so với số sinh viên sử dụng internet cho việc học
ngoại ngữ là 54/116 bạn, và đây là hạng mục đạt kết quả thấp nhất trong số 5 hạng mục
xét đến.
17


Để tìm hiểu cụ thể hơn về những tiện ích internet mà các bạn sinh viên đã sử dụng phục
vụ cho việc học tập, nhóm nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn sâu và thu được một số kết
quả đáng chú ý.
3.2.1. Download tài liệu và tìm kiếm thông tin qua internet
Về vấn đề này, bạn Đ chia sẻ: “Mình thường vào các trang web như tailieu.vn,
doc.edu.vn để tải tài liệu. Ngoài ra, mình còn hay vào các trang như bbc.co.uk,
voalearningenglish.voanews.com để luyện kỹ năng nghe tiếng Anh. Trên các fanpage của
các trung tâm tiếng Anh cũng thường xuyên share những tài liệu luyện thi Ielts, rất có ích
cho việc học tiếng Anh tại trường mình. Các bài tập nhóm thầy cô thường hay thu lại bản
mềm qua email hoặc google drive. Khi muốn hỏi bài mình cũng có thể email trực tiếp cho
thầy cô và nhận được những câu trả lời rõ ràng, chi tiết. Các tài liệu liên quan đến môn
học cũng được gửi đến mail lớp để mình tải về.”
Bạn S cho biết: “Bản thân mình học Ngôn ngữ anh nhưng vẫn phải đọc thêm rất nhiều
tài liệu liên quan đến Chính trị, ví dụ như môn reading của mình, một bài đọc liên quan
đến Iraq quá lỗi thời, các thầy cô sẽ hỏi thêm chúng mình: “Tình hình Iraq hiện giờ thế
nào?”. Như vậy trong những lúc đó chính mình cần phải tìm kiếm thêm thông tin ở
Google để giải đáp câu hỏi của thầy cô. Với mình, nếu không có internet dường như mình
bị mất kết nối với thế giới bên ngoài. Ngoài việc tìm kiếm thông tin và đọc tin tức,
internet là nơi trao đổi kiến thức với các bạn cùng trang lứa hoặc giáo viên. Đặc biệt với
giáo viên, mình có thể viết email, inbox facebook, tập hợp các câu hỏi hoặc vấn đề khó
khăn gửi thầy cô để thầy cô giải đáp thắc mắc giúp mình.”
Bạn C cũng chia sẻ về việc học: “Mình sử dụng khá nhiều lợi ích từ internet để phục vụ
cho việc học tập và nghiên cứu ở trường. Là một sinh viên Học viện ngoại giao, mình
nhận thấy việc học tiếng anh vô cùng quan trọng. Mình thường sử dụng internet để nghe
những bản tin tiếng anh trên BBC hoặc VOA, ngoài ra mình cũng đọc thêm các bài báo
nước ngoài để tăng vốn từ vựng cho bản thân. Khi có bài kiểm tra hoặc thi học kì thì
mình sử dụng tính năng download tài liệu và tìm kiếm thông tin trên mạng là chủ yếu.
Internet quả thực phục vụ cho nhu cầu học tập của mình rất tốt.”
Theo như bạn Q: “Mình thường tìm kiếm thông tin cho bài tập trên lớp hoặc khi cần
nghiên cứu thị trường cho việc làm thêm của mình. Còn tất nhiên thảo luận với nhóm thì
lúc nào cũng sử dụng Facebook rồi.”
Theo các bạn sinh viên tham gia cuộc điều tra của nhóm nghiên cứu, nhu cầu download
tài liệu qua internet là rất cao; bởi internet là nguồn tài liệu phong phú, dễ dàng và tiện
lợi. Các bạn có đề xuất rất nhiều các trang web có thể phục vụ việc download tài liệu cho
học tập như:
18


-

Tailieu.vn
Doc.edu.vn
Luanvan.net
Google.com.vn

Chia sẻ về kinh nghiệm tra cứu tài liệu trên internet, bạn C có cho biết: “Mình thường
download tài liệu ở những trang web chính thống .gov, .vn,…Những thông tin được đăng
tải trên các trang web này đều đã qua thẩm định và đây là những nguồn thông tin đáng
tin cậy, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của mình tại trường. Ngoài ra những
trang web chuyên về download tài liệu như tailieu.vn, luanvan.net cũng là những trang
web mình thường xuyên sử dung. Với mình, những thông tin đó vô cùng hữu ích, đặc biệt
đối với chuyên ngành học của mình. Quan hệ quốc tế thay đổi không ngừng, điều này đòi
hỏi người học cần tìm kiếm, cập nhật thông tin liên tục và kịp thời. Những thông tin trong
sách vở không đáp ứng được điều đó, vì vậy mình thường tìm kiếm những thông tin và tài
liệu trên mạng internet để phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập tại HV Ngoại giao.”
Cũng trả lời cho vấn đề này, bạn S chia sẻ: “Mình thường được các thầy cô recommend
trang CNN hoặc BBC, ngoài ra còn có một trang khá phổ thông là VOA News. Bên cạnh
đó mình cũng cần đọc thêm tin tức của Việt Nam. Mình thường lên Dân trí, VNExpress
hay đơn giản là xem thời sự. Hôm nào có tin tức hay mình muốn xem lại có thể xem ở
VTV.go.vn. Ngoài ra mình hay dùng google để đánh keyword cần thiết, sau đó tìm trang
web tin cậy như .org, .gov, .vn,… mình thường chọn lọc tin tức trước khi sử dụng. Những
trang web đó với mình khá hữu ích, bởi đôi khi đọc sách những từ chuyên ngành rất khó
hiểu. Lên internet chỉ cần gõ keyword là rất nhiều bài viết được hiện lên và dễ dàng tìm
kiếm, thu thập thông tin đơn giản, hữu ích từ đó.”
Như vậy, ngoài các trang web đã được đề cập trên, các bạn sinh viên cũng đã đề xuất
những trang web “chính thống” với độ tin cậy cao, mà dấu hiệu nhận biết là “.org”,
“.gov”, “.vn”,… Hay thậm chí là những trang tin tức quốc tế như CNN, BBC, VOA News
mà các bạn được thầy cô đề xuất.
Nhu cầu sử dụng internet để download tài liệu xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Hầu
hết các bạn sinh viên đều đồng ý rằng những thông tin trên internet là vô cùng hữu ích.
Rất nhiều loại thông tin cần phải có tính mới, hay nói cách khác thông tin liên tục thay đổi
hay được cập nhật. Đôi khi, sách vở, giáo trình trong giảng đường không thể kịp thời thay
đổi để bắt kịp với sự phát triển của xã hội hiện đại. Vì vậy, nhu cầu download tài liệu và
tìm kiếm thông tin qua mạng internet là một nhu cầu tất yếu trong học tập và nghiên cứu.
Một số bạn sinh viên cho rằng trong giáo trình đôi khi có nhiều từ ngữ chuyên ngành khó
hiểu, buộc các bạn phải tra cứu thông tin trên mạng để có thể hiểu cặn kẽ các vấn đề được
đề cập đến trong giáo trình.
19


Thông tin trên internet là một nguồn vô cùng phong phú, đa dạng, bao trùm các vấn đề,
khía cạnh trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong thế giới thông tin rộng lớn như vậy, các bạn
sinh viên cũng thường có những sự chọn lọc nhất định để phục vụ cho việc học tập. Đó là
những vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội,…
Trả lời cho vấn đề này, bạn Đ chia sẻ: “Mình quan tâm nhiều đến lĩnh vực chính trị và
các vấn đề thời sự, đang được mọi người chú ý. Các thông tin chính trị thường có ở các
tờ báo điện tử như Dân trí, Vnexpress,… Các thông tin giải trí, showbiz thì mình thường
xem trên kenh14.vn. Gần đây mình cũng ít vào trang web này mà thường vào facebook cá
nhân hoặc fanpage của các nghệ sĩ mình yêu thích để update thông tin. Cá nhân mình
thấy các trang web như Dân trí hay Vnexpress khá đáng tin cậy và thường có những phân
tích đúng đắn về các vấn đề nóng hổi đang diễn ra.”
Bạn T cũng cho hay: “Tôi thường vào google gõ thông tin cần tìm và sau đó gg sẽ đưa ra
các trang web có chứa thông tin đó. Thông tin tôi tìm kiến thuộc nhiều lĩnh vực khác
nhau tùy thộc vào môn tôi học. Kỳ vừa rồi tôi học môn quan hệ kinh tế quốc tế nên thông
tin tôi tìm kiếm nhiều là về kinh tế. Còn kỳ này thì tôi tìm kiếm thông tin liên quan đến
lĩnh vực chính trị nhiều hơn.”
Theo như bạn S: “Mình thường tìm những bài báo, bài viết, review về game và lĩnh vực
công nghệ thông tin. Thường con trai quan tâm đến những vấn đề đấy và mình cũng
không ngoại lệ. Bên cạnh đó mình cũng đọc thêm những thay đổi về tiêu chí sản xuất và
sản phẩm mới về công nghệ ví dụ như Note 7 mình biết là nổ vì sao thay vì nhiều bạn chỉ
biết tin là nổ thôi. Đơn giản mình có thể search thông tin: “vì sao Note 7 lại nổ?”…”
Cũng theo như bạn C cho biết: “Mình thường tìm kiếm thông tin trong lĩnh vực chính trị
đúng với ngành học của mình. Những trang web “ruột” của mình là VOA, BBC, CNN,…
Ngoài ra, mình cũng tìm kiếm thêm những thông tin về kinh tế bởi mình cũng thích công
việc marketing.”
Và theo bạn Q: “Về lĩnh vực truyền thông – ngành học của mình và thời trang – thứ mình
quan tâm nhất theo sở thích.”
Như vậy, môi trường học là Học viện Ngoại giao Việt Nam và chuyên ngành học (quan
hệ quốc tế, truyền thông quốc tế, kinh tế quốc tế,…), môn học trong học kỳ quyết định rất
nhiều đến lĩnh vực thông tin mà các bạn quan tâm. Các thông tin mà các bạn tra cứu có
liên quan đến các vấn đề như chính trị, kinh tế hay truyền thông, gần gũi với ngành học
mà các bạn đang theo đuổi.
3.2.2. Học ngoại ngữ qua internet

20


Qua quá trình khảo sát, nhóm nghiên cứu nhận thấy xu hướng sử dụng internet để phục vụ
cho việc học ngoại ngữ là rất rõ rệt, bên cạnh việc download tài liệu và tìm kiếm thông tin
như đã đề cập ở phần trước. Vì vậy, ở phần này nhóm nghiên cứu chúng tôi đi sâu vào
vấn đề học ngoại ngữ qua internet.
Qua quá trình phỏng vấn sâu các bạn sinh viên, chúng tôi đã thu nhận được nhiều kết quả.
Một vài bạn sinh viên coi internet là một công cụ hữu hiệu nhằm phục vụ cho việc học
tiếng Anh; vì theo như các bạn, việc học tiếng Anh qua internet rất nhanh chóng, tiện lợi,
được cập nhật liên tục, giúp các bạn cải thiện được khả năng ngoại ngữ một cách đáng kể,
trong đó có khả năng phát âm.
Một số trang web được các bạn đề cập đến như một công cụ học ngoại ngữ phải kể đến đó
là Youtube, VOA, BBC hay CNN.
Bạn K chia sẻ về việc học ngoại ngữ: “Em thường lên mạng Internet và tìm kiếm những
video hướng dẫn học tập phát âm. Em thường lên youtube và tìm các video hướng dẫn
học tập. Đối với một số video, em thấy thông tin được đưa ra cô đọng, hướng thẳng tới
mục đích của người xem thế nên nó giúp mình học nhanh chóng, tiện lợi. Em thấy được
sự cải thiện của mình qua việc học qua Internet. Em thấy phát âm của mình tốt hơn khi
mình tiếp cận được với video do chính người bản ngữ người ta dạy về cách phát âm nên
em thấy âm của mình phát âm tốt hơn.”
Theo bạn C: “Mình rất thích học ngoại ngữ qua internet, chủ yếu mình tìm các bài nghe
trên VOA hoặc BBC bởi các bài nghe này khá sát với đề thi tại Học viện Ngoại giao.
Ngoài ra, mình còn tìm các bài báo hàng ngày trên BBC hoặc CNN để cập nhật tin tức
thế giới kịp thời và tăng vốn từ vựng tiếng anh. Khả năng ngoại ngữ của mình cải thiện
đáng kể từ khi mình vào Học viện nhờ việc sử dụng, áp dụng internet vào việc học ngoại
ngữ.”
Tuy nhiên, với một số bạn khác thì internet vẫn chưa thực sự là một công cụ hiệu quả
trong việc học ngoại ngữ.
Theo bạn T cho biết: “Về học ngoại ngữ, tôi thỉnh thoảng dùng internet để luyện kỹ năng
nghe và download tài liệu cho kỹ năng đọc. Vì thời gian tôi dùng internet cho việc học
tiếng anh không nhiều nên tôi thấy sự tiến bộ là không nhiều.”
Cũng theo bạn S chia sẻ về việc học ngoại ngữ: “Là sv khoa ngôn ngữ anh nhưng mình ít
khi học tiếng anh qua internet bởi thường những bài học khá lỗi thời nên mình sẽ học qua
phương thức khác như thu thập các bài học thêm ở ngoài, trao đổi cùng bạn bè về các tin
tức update. Còn mình chủ yếu học ngoại ngữ qua chơi game và giao tiếp với người nước
ngoài, xem phim,…”
21


Bạn Q cho biết: “Mình hay sử dụng youtube để nghe video bằng tiếng anh hoặc xem
phim để luyện nghe, còn mình không tham gia gói học online nào cả. Mình thấy chỉ cải
thiện được một phần, coi như một cách để giải trí vừa học thôi, còn không thực sự hiểu
quả nếu mình chỉ học tiếng anh trên Internet.”
Nói đến việc học ngoại ngữ qua internet, hiện nay có nhiều cách học khác nhau như tham
gia khóa học online, học qua phim ảnh, âm nhạc, video, các trang báo chí và tin tức quốc
tế. Tuy nhiên, vẫn có một số bạn mặc định việc học tiếng Anh qua internet chỉ đơn thuần
là qua khóa học online hoặc bằng hình thức giải trí. Đối với nhóm đối tượng này, học
tiếng Anh qua internet chưa thực sự được khai thác một cách có hiệu quả.

3.2.3. Trao đổi với giảng viên và thảo luận nhóm qua internet
Bên cạnh các lợi ích được đề cập ở trên thì việc trao đổi liên lạc với giảng viên, sinh viên
trong trường lớp cũng là một nhu cầu thiết yếu của các bạn sinh viên. Trong thời đại bùng
nổ của công nghệ thông tin ngày nay, internet được sử dụng như một trong những công cụ
hiệu quả hỗ trợ cho việc liên lạc, trao đổi ấy. Ở phần này, chúng tôi đi vào tìm hiểu nhu
cầu sử dụng internet của sinh viên trong việc trao đổi với giảng viên và thảo luận nhóm.
Qua phỏng vấn sâu, nhóm nghiên cứu thu được kết quả là đa số các bạn tham gia phỏng
vấn đều sử dụng Gmail và Facebook là hai phương tiện thường xuyên để trao đổi với
giảng viên và thảo luận nhóm.
Về vấn đề này, T chia sẻ: “Để trao đổi với giáo viên thì tôi dùng gmail là chính, còn để
thảo luận nhóm thì tôi dùng facebook.”
Bạn S cũng cho biết: “Mình dùng gmail gửi thầy cô. Trước đó mình sẽ tập hợp các câu
hỏi và soạn mail cẩn thận để gửi thầy cô. Bởi thầy cô check mail nhiều hơn, check được
bài cũng như những câu hỏi của mình. Còn mình sẽ sử dụng facebook để hỏi bài bạn bè,
bởi sinh viên bây giờ dùng facebook rất nhiều; chỉ cần lên mạng thôi là rất nhiều người
để hỏi; hơn nữa bạn bè mình cũng không cần dùng phương thức lịch sự nào cả.”
Theo như bạn C: “Mình thường sử dụng email để trao đổi bài tập và công việc với giao
viên; bởi thầy cô ở trường chủ yếu sử dụng email để làm phương tiện liên lạc với sinh
viên. Facebook là lựa chọn của mình khi trao đổi và thảo luận nhóm với bạn bè, bởi ngày
nay mạng xã hội rất phổ biến và đây là cách thức nhanh nhất giúp mình có thể dễ dàng
liên lạc và trao đổi nhóm.”

22


Và theo bạn Q: “Mình sử dụng Gmail và Facebook Messenger để trao đổi với giáo viên
và nhóm học.”
Các bạn sinh viên cho biết, để trao đổi với giảng viên thì các bạn chủ yếu sử dụng Gmail,
bởi lẽ trong môi trường học tập thì nhà trường, thầy cô sử dụng Gmail làm phương tiện
liên lạc với sinh viên. Còn đối với việc thảo luận nhóm, trao đổi bài vở với bạn bè, sinh
viên ưu tiên dùng facebook hơn, vì thời đại ngày nay hầu hết sinh viên đều có facebook;
và đây là phương tiện phổ biến nhất, nhanh nhất và thoải mái nhất đối với môi trường của
các bạn sinh viên nói riêng.

3.3.

Tác động tiêu cực của internet trong học tập

Bên cạnh các tiện ích của internet phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, internet vẫn tồn
tại nhiều tác dụng phụ hoặc thậm chí những ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập của sinh
viên Học viện Ngoại giao.
Trước hết, nhóm nghiên cứu tiến hành điều tra bằng bảng hỏi An-két về những tiện ích
khác mà internet mang lại, không kể tiện ích về học tập. Vấn đề này được trình bày ở câu
hỏi 5: “Ngoài học tập, bạn còn sử dụng internet trong những việc gì?”

Biểu đồ 4

Kết quả thu được cho thấy nghe nhạc, xem phim và chat là 3 việc được nhiều người làm
nhất khi sử dụng internet ngoài mục đích học tập. Cụ thể là 90 bạn (tức 78.3%) dùng
23


internet vào việc xem phim, 89 bạn (tức 77.4%) nghe nhạc và con số giống vậy đối với
việc chat. Chỉ có 32 bạn (tức 27.8%) sử dụng internet vào việc chơi game ngoài việc học
tập.
Đa số các bạn sinh viên tham gia phỏng vấn sâu đều đồng tình rằng internet có quá nhiều
tiện ích và các bạn vẫn chưa tận dụng được triệt để và phân bố thời lượng sử dụng một
cách hợp lý.
Khi được hỏi về vấn đề này, bạn K cho biết: “Em thấy mình đã áp dụng được phần nào
thôi chứ chưa triệt để hết. Vì internet là công cụ hữu ích, nó có thể giúp mình lĩnh hội
được rất nhiều thứ. Tuy nhiên vì sự lan tỏa lớn mạnh của internet thì em còn dễ bị cuốn
vào các trang mạng xã hội nên thời gian dành cho học tập chưa được thật sự triệt để và
hiệu quả vì đôi khi vẫn bị sao nhãng bởi các trang web khác ý ạ.”
Bạn S cũng chia sẻ: “Mình biết là chưa triệt để nhưng với mình, những gì mình đã làm
thì triệt để rồi. Còn kho tàng nghiên cứu và học tập qua internet rất lớn, khó có thể nói
rằng mình đã tận dụng được hết hay chưa.”
Theo bạn T: “Tôi thấy mình chưa tận dụng được triệt dể những lợi ích của internet đối
với học tập.”
Bên cạnh các tiện ích, internet vẫn còn nhiều tác động tiêu cực đến việc học tập. Qua
bảng hỏi An-két, câu hỏi 6: “Internet có ảnh hưởng tiêu cực nào đến quá trình học tập
của bạn?”, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã thu được kết quả và thể hiện trên biểu đồ dưới
đây.

24


Biểu đồ 5

64/116 sinh viên trả lời rằng họ bị sao nhãng việc học hành (tương đương với 55.7% ) và
63/116 bạn cho rằng internet làm mất thời gian cho các hoạt động giải trí như xem phim,
chơi game, nghe nhạc, chat…(tương đương với 54.8%). Chỉ có 20/116 bạn (tương đương
với 17.4%) nói rằng internet là nơi tiếp tay cho tình trạng đạo văn, ăn cắp tài liệu , sao
chép bài vở của người khác….
Để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu các bạn sinh viên về
ảnh hưởng tiêu cực của internet. Kết quả chúng tôi nhận được là đa số các bạn sinh viên
tham gia phỏng vấn sâu đều thừa nhận internet có những tác động tiêu cực.
Khi được hỏi về vấn đề này, Đ chia sẻ: “Tất nhiên đó là điều không tránh khỏi, ví dụ khi
đang tìm tài liệu mà thấy những thông báo từ các trang mạng xã hội, mình thường click
vào xem ngay, hoặc đang làm nhưng nghĩ đến một bài hát lại mở ra nghe, rồi trả lời tin
nhắn của bạn bè, rất nhiều việc có thể chi phối sự tập trung của mình khi sử dụng
internet để tìm kiếm tài liệu.”
Bạn K cho biết: “Thường thì em sẽ không tập trung hoàn toàn được vào việc học trên
internet bởi khi lên Internet thì em thường bật các tab khác liên quan đến các trang mạng
xã hội nên là khi có thông báo đến thì em lại lướt qua để em xem nên là việc lướt qua xem
như vậy sẽ gây gián đoạn cho việc học tập của mình.”
Bạn T cũng chia sẻ: “... Trong khi tôi tìm tài liệu cho bài học tôi cũng đồng thời sử dụng
facebook để trao đổi với thành viên trong nhóm. Thỉnh thoảng chúng tôi không nói
chuyện liên quan đến bài tập hoặc tôi sẽ xem newfeed để xem các bạn của mình chia sẻ
những gì.”
Theo như bạn S: “... Việc xao nhãng của mình diễn ra khá nhiều, đôi khi khá bất cập.
Nhưng khi mình nhận thức được mình phải học thì mình rất tập trung. Cần xác định rõ
mục tiêu trước khi sử dụng internet.”
Và theo bạn Q: “Có chứ. Sao nhãng vì lướt facebook, đọc báo và xem phim. Tất nhiên là
vì quá tiện để giải trí rồi.”
Lý giải cho những thực trạng tiêu cực tồn tại trong việc sử dụng internet, hầu hết các bạn
sinh viên đều nhận thấy ngoài phục vụ học tập, internet còn phục vụ cho việc giải trí, liên
lạc, trò chuyện với bạn bè, người thân. Những tiện ích này như những con dao hai lưỡi,
một mặt chúng giúp các bạn sinh viên giải trí, thư giãn sau những giờ làm việc căng
thẳng, tuy nhiên việc sử dụng thiếu cân nhắc hợp lý dẫn đến tình trạng quá sa đà vào các
tiện ích giải trí mà quên mất nhiệm vụ chính của các bạn là học tập và nghiên cứu.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×