Tải bản đầy đủ

thiết kế mạng máy tính

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT- HẬU CẦN CAND
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

THIẾT KẾ MẠNG MÁY TÍNH
BÁO CÁO

THIẾT KẾ MẠNG LAN CHO CỤC C00
CÓ 350 CÁN BỘ
Lớp: B3D4
Thành viên: Phan Trung Kiệt
Nguyễn Huy Hoàng
Dư Công Thanh


Bắc Ninh, năm 2016

Mục lục

Danh mục hình vẽ


2

Nhóm 12


Chương I. Phân tích yêu cầu thiết kế
1.1. Yêu cầu
Thiết kế mạng LAN cho Cục C00 có 350 cán bộ. Cục này sử dụng 1 toà nhà 5
tầng. Mỗi tầng có diện tích là 40m x 50m.

1.2. Mục tiêu
- Tất cả cán bộ trong cục đều được sử dụng mạng nội bộ và internet( nếu cần).
- Tất cả máy tính trong cục đều thông với nhau.
- Đường truyền phải hợp lý và đảm bảo được băng thông theo yêu cầu.
- Chi phí thi công hợp lý.
- Đảm bảo hợp lý, đi dây gọn, đẹp, tiện lợi…
- Nên bố trí mỗi phòng 1 máy in và có 3 máy chủ 1 máy chủ lưu trữ tài liệu, 1 máy chủ
lưu trữ cơ sở dữ liệu, 1 máy chủ làm web nội bộ. 

Chương II. Phân tích yêu cầu
- Qua yêu cầu thiết kế, ta có thể phân tích yêu cầu như sau:
+ Mô hình mạng hoạt động theo phương thức Client/Server.
+ Mạng mắc dạng hình sao để khi có một thiết bị nào đó ở một nút bị hỏng thì
mạng vẫn hoạt động bình thường.
+ Mạng nội bộ sẽ xử dụng các switch để kết nối các máy tính để server. Trong
đó có 1 switch L3 kết nối thẳng với server, các switch còn lại đều là switch L2 kết nối
với switch L3. Như vậy nhằm đảm bảo dễ quản lý, các thuật toán điều khiển ổn định
và khả năng mở rộng hay thu hẹp mạng thuận lợi.

3

Nhóm 12


+ Giữa các switch có thiết kế đường dây dự phòng khi đường dây chính hỏng
hóc, đảm bảo cho hệ thống luôn được hoạt động ổn định.
+ Cấu hình router DHCP để cấp phát IP tự động; sử dụng kỹ thuật chuyển đổi
địa chỉ NAT để tránh xung đột địa chỉ khi kết nối 2 mạng, cũng như để che giấu địa chỉ
IP khi kết nối ra ngoài Internet.
+ Nhằm duy trì tính bảo mật dữ liệu, cần xây dựng một hệ thống Firewall để

bảo vệ và duy trì hệ thống mạng của cơ quan, ở đây có thể sử dụng Firewall phần mềm
như ISA Server 2006 cài đặt trên máy chủ server, ưu điểm là việc thay đổi và nâng cấp
thiết bị phần cứng là tương đối dễ dàng và nhanh chóng.
+ Cấu hình DNS Server để phân giải tên miền web nội bộ để thuận tiện cho
việc trao đổi thông tin.
+ Mạng nội bộ phải đảm bảo các dịch vụ như chia sẻ tập tin, chia sẻ máy in,..
+ Diện tích mỗi tầng là 40m x 50m thì thích hợp cho 6 phòng mỗi phòng có
diện tích 17m x 16 m. Phòng cuối sẽ chia ra làm 2 phòng nhỏ 17m x 8m. Các diện tích
còn lại sẽ làm hành lang và là lối đi chung cũng như thiết kế các vật dụng trang trí
khác.
+ 5 phòng lớn sẽ thiết kế 14 máy mỗi phòng và mỗi phòng sẽ có 1 máy in và
photo.
+ 2 phòng nhỏ còn lại sẽ thực hiện các chức năng chứa switch,… và các thiết bị
mạng khác. Hoặc sẽ là phòng khách( tầng 1), phòng cục trưởng( tầng 2), phòng phó
cục trưởng( tầng 3),…

Chương III. Thiết kế mô hình
3.1. Thiết kế mô hình
3.1.1. Mô hình logic
- Qua những yêu cầu thiết kế, những phân tích yêu cầu như trên, ta có thể mô tả mô
hình logic mạng nội bộ của cục C00 như sau:

4

Nhóm 12


Hình Mô hình Logic
3.1.2. Mô hình vật lý
- Dựa vào sơ đồ thiết kế của tòa nhà cho cục C00 ta có thể thiết kế sơ đồ vật lý mạng
nội bộ của tòa nhà 5 tầng như sau:

5

Nhóm 12


Hình Mô hình Vật lý

6

Nhóm 12


7

Hình Tầng 2

Nhóm 12


Hình Tầng 3
8

Nhóm 12


Hình Tầng 4

Hình Tầng 5
9

Nhóm 12


3.2. Công nghệ sử dụng
- Với diện tích của một tòa nhà như yêu cầu thì ta sẽ chọn loại mạng cần thiết kế là
mạng LAN.
- Từ mô hình logic ở trên thì ta chọn mô hình mạng thiết kế là mạng hình sao do
- Ưu điểm:
+ Tốc độ nhanh.
+ Dễ thêm một thiết bị vào hệ thống.
+ Quản lý kiểm soát mạng tập trung.
+ Nếu xảy ra sự cố thì sẽ không ảnh hưởng đến các máy trong hệ thống.
+ Khi có lỗi mạng thì dễ dàng kiểm tra và sửa chữa.
- Nhược điểm:
+ Chi phí đi dây mạng và thiết bị trung gian tốn kém hơn.
+ Nếu thiết bị trung tâm hỏng thì dẫn đến gián đoạn toàn bộ hệ thống.

Chương IV. Các thiết bị và ứng dụng dự kiến
4.1. Danh mục các trang thiết bị
4.1.1. Thiết bị phần cứng
- 1 Switch L3 16 port( SRW2016 (SG300-20)).
- 1 Switch L2 8 port( Cisco SG200-08).
10

Nhóm 12


- 10 Switch L2 48 port( SF500-48).
- 27 máy in – photo( BROTHER ĐA NĂNG MFC-7340).
- Cáp quang nối giữa các switch.
- Cáp UTP nối từ Switch ra các máy.
- Đầu nối RJ45.
4.1.2. Máy tính
- Máy Server: 4 máy:
+ 3 Máy chủ sever để cài DNS sever, ISA sever, Database sever, ( IBM X3650
M5 E5-2620V3).
+ 1 tủ đĩa lưu trữ dữ liệu(IBM System Storage EXP3524).
- Máy Client: 352 máy tính(Hp Workstation Z400 Xeon Six core W3680 ).
4.1.3. Hệ điều hành cài đặt
- Máy Server sử dụng hệ điều hành Microsoft Window Server 2012
- Máy Client sử dụng hệ điều hành Window 10

Chương V. Dự trù kinh phí
STT Tên thiết bị
1.

Số lượng

Đơn giá(VNĐ)

Đơn vị

Thành tiền

43.980.000

Cái

131.940.000

48.410.000

Cái

48.410.000

1

7.550.000

Cái

7.550.000

SG200- 1

2.480.000

Cái

2.480.000

13.250.000

Cái

132.500.000

Máy chủ server
IBM X3650 M5 3
E5-2620V3

2.

Máy chủ IBM
System Storage 1
EXP3524

3.

1 sw L3 16 port
SRW2016
(SG300-20)

4.

1 sw L2 8 port
Cisco
08

5.

10 sw 48 port
SF500-48
11

10

Nhóm 12


6.

Cáp mạng
T-link Cat 6E. 40 (thùng) 790.000
UTP

7.

Thùng
(305
mét)

31.600.000

Cáp
quang
singlemode 24 150
sợi

12.000

m

1.800.000

8.

Nẹp
mạng
1000
vuông 2P5 Asia

7.700

m

7.700.000

9.

Đầu nối RJ45 25
JPLink

190.000

10.

Hp Workstation
Z400 Xeon Six
352
core W3680

11.

MÁY
IN
BROTHER ĐA
NĂNG MFC- 27
7340

Hộp
(100 cái)

4.750.000

10.000.000

Cái

3.520.000.000

2.500.000

Cái

67.500.000

Tổng cộng:

3.956.230.000

Chương VI. Triển khai thi công
6.1. Lắp đặt
- Theo mô hình vật lý thì ta có thể lắp đặt như sau:
+ Phòng cục trưởng lắp đặt: 01 pc, 01 máy in.
+ Phòng phó cục trưởng lắp đặt: 01 pc, 01 máy in.
12

Nhóm 12


+ Các phòng còn lại lắp đặt 15 pc,01 máy in- photo.
+ Phòng Server ở tầng 4 lắp đặt 4 server.
- Tiến hành đi dây cho tất cả các máy đảm bảo thẩm mỹ và gọn gàng.
- Cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows Server 2012 Standar cho máy Server.
- Cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows 10 cho tất cả các máy tính khác.
6.2. Thiết kế quản lý
- Quản lý File Server:
+ Do đặc điểm của cục có nhiều tài liệu cần thiết cho việc trao đổi , lưu trữ
cũng như truy xuất lúc cần thiết vì vậy các tài liệu chung được đưa lên File Server.
- Cấp quyền Read cho các User.
- Quản lý web server:
+ Mục đích là tất cả các cán bộ ở các phòng của các tầng đều có thể truy cập
được thông qua địa chỉ của máy Web Server.
+ Tại máy web server xây dưng một web site đăng tải thông tin nội bộ cục C00.
+ Cấu hình trang mặc định và các đường dẫn dùng để truy cập Web.
+ Cấp quyền Read cho các User.
- Quản lý Database Server:
+ Máy chủ cơ sở dữ liệu là máy chủ mà trên đó có cài đặt phần mềm hệ quản trị
cơ sở dữ liệu.
- Ứng dụng chia làm 2 phần: một phần chạy trên máy khác và phần còn lại chạy trên
máy chủ cơ sở dữ liệu, nơi có nhiệm vụ kết nối, xử lý và lưu trữ dữ liệu.
- Dịch vụ:
+ Xây dựng một DHCP server để cấp phát IP động
+ Xây dựng một DNS server để phân giải tên miền
+ Xây dựng một ISA server để bảo mật cho hệ thống mạng

13

Nhóm 12


6.3. Kiểm tra việc cài đặt và cấu hình
- Sau khi cài đặt xong hệ thống, ta tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống.
- Đặt IP động, tiến hành release và renew IP, kểm tra IP của DHCP cấp.
- Từ các máy tính kiểm tra xem đã liên lạc được với nhau và với Server chưa.
- Tất cả các máy trong hệ thống đã truy cập được Internet chưa.
- Các máy in đã hoạt động ổn định trong mạng chưa.
- Sau quá trình kiểm tra toàn bộ hệ thống ta tiến hành bàn giao công việc vận hành hệ
thống lại cho ban quản lý và nhân viên kỹ thuật của cục C00.
6.4. Nâng cấp. bảo trì hệ thống mạng trong tương lai
- Các switch được lắp đặt có thể tăng thêm số lượt máy tham gia hệ thống mạng. Đảm
bảo về số cổng và sức tải.
- 3 máy chủ đảm bảo cho thông tin được quản lý và lưu trữ trong một thời gian dài.
- Hướng dẫn nhân viên kỹ thuật của cục C00 khắc phục những sự cố nhỏ và bảo trì hệ
thống.

14

Nhóm 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×