Tải bản đầy đủ

Bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn đạt giải chuẩn 2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ….

-------------------

BÀI DỰ THI

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN VÀO
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN
Họ và tên học sinh:
1. Nguyễn Thị Trang
Sinh ngày 01/11/2001
2. Phạm Thị Ngọc Ánh
Sinh ngày 25/01/2001
Học sinh lớp 9B
Trường THCS .....
Địa chỉ: ......
Điện thoại: .....

Lớp 9B
Lớp 9B


….., tháng 11 năm 2015

1


BÀI DỰ THI
Vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết tình huống thực tiễn
Môn: Hóa học – Sinh học
Nội dung: Bao bì ni lông - Sự tiện dụng và hiểm họa
1.Tên tình huống:
Sau khi học xong văn bản “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000” của môn
Ngữ văn cùng những kiến thức tìm hiểu được trên đài, báo về thực trạng sử dụng bao
bì ni lông ở Việt Nam hiện nay, chúng em thấy được bên cạnh sự tiện dụng là hiểm
họa khủng khiếp của bao bì ni lông với sức khỏe và môi trường. Em và bạn Ánh quyết
định viết một bài tuyên truyền giúp mọi người hiểu được tác hại của bao bì ni lông;
đồng thời đề ra những giải pháp hạn chế, thay thế bao bì ni lông bằng các loại bao bì
khác thân thiện với sức khỏe và môi trường, từ đó dần thay đổi thói quen sử dụng bao
bì ni lông tràn lan như hiện nay.
2. Mục tiêu giải quyết tình huống:
Bài viết của chúng em tích hợp kiến thức liên môn nhằm mục tiêu:
- Ứng dụng, hiểu sâu hơn về kiến thức các môn Sinh học, Hóa học, Mĩ thuật,
Địa lí, Vật lí, Giáo dục công dân, Ngữ văn,…từ lý thuyết sách vở vào thực tiễn đời
sống. Qua đó thấy được ý nghĩa của việc học tập.
- Giúp mọi người hiểu được bên cạnh sự tiện dụng là những minh chứng thực
tế, những chứng minh khoa học về tác hại to lớn, lâu dài của bao bì ni lông đối với
sức khỏe con người, với môi trường, với đất đai, với thế giới động vật, thực vật.
- Đưa ra được các giải pháp hạn chế, thay thế bao bì ni lông bằng các loại bao
bì khác thân thiện với sức khỏe và môi trường.
- Tạo thành cuộc tuyên truyền rộng lớn thông qua nhà trường, mạng xã hội,
các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức cho mỗi học sinh chúng
và cộng đồng trong việc giảm thiểu tác hại của bao bì ni lông làm cho cảnh quan,
môi trường ngày càng sạch đẹp.
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống:
* Thành lập nhóm nghiên cứu: gồm 2 thành viên lớp 9B Trường THCS
Chuyên Ngoại: Nguyễn Thị Trang và Phạm Thị Ngọc Ánh.
* Tiến hành nghiên cứu để giải quyết tình huống:
- Tiến hành thu thập thông tin, tư liệu liên quan qua sách báo, mạng xã hội.
- Đưa ra những con số thống kê của các cơ quan chức năng về thực trạng sử
dụng bao bì ni lông ở Việt Nam và thế giới.
- Điều tra thực tế người lớn trong 80 hộ gia đình ở huyện Duy Tiên về nhận

thức và những việc đã làm để hạn chế tác hại của bao bì ni lông.
- Phân tích, đánh giá: Phân tích cụ thể các tác hại của bao bì ni lông.
- Đưa ra các giải pháp hữu hiệu hạn chế, giảm thiểu tác hại của bao bì ni lông
tiến tới thay thế bao bì ni lông bằng bao bì thân thiện với sức khỏe và môi trường.
* Các kiến thức liên môn chúng em vận dụng đó là:
- Môn Lịch sử: Nguồn gốc ra đời của bao bì ni lông.
- Môn Toán học: Dùng số liệu để tính toán tỉ lệ, mức độ sử dụng bao bì ni lông
ở Việt Nam và thế giới, số tiền chi phí tốn kém khi chỉ dùng loại bao bì này một lần.
- Môn Hóa học: Phân tích thành phần cấu tạo của bao bì ni lông, các phản ứng
hoá học gây hại cho sức khoẻ con người khi sử dụng và khi tiêu huỷ.

2


- Môn Sinh học: Tác hại của bao bì ni lông đối với sức khỏe con người, hệ
sinh thái và môi trường, cản trở sự sinh trưởng của thực vật, động vật.
- Môn Vật lí: Tính chất Vật lí của túi ni lông, khó phân hủy nhưng có thể tái sử
dụng vào các mục đích khác.
- Môn Địa lí: Hiện tượng xói mòn đất khi bao bì ni lông lẫn vào đất.
- Môn Ngữ văn: Kiến thức về tác hại của bao bì ni lông ở văn bản “Thông tin
về ngày Trái Đất năm 2000” (Ngữ văn 8). Kĩ năng viết văn nghị luận, thuyết minh:
sử dụng từ ngữ, phương thức biểu đạt mạch lạc, rõ ràng, lập luận chặt chẽ, phù hợp
thuyết phục để giúp mọi người hiểu tác hại của bao bì ni lông, từ đó tuyên truyền đến
mọi người thay đổi thói quen sử dụng nó.
- Môn Giáo dục công dân: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của
người dân về tác hại của bao bì ni lông
- Môn Tin học: Soạn thảo văn bản, tìm kiếm tài liệu trên google.
4. Giải pháp giải quyết tình huống.
Chúng em vận dụng các tri thức khách quan, kiến thức tích hợp liên môn các
môn: môn Hóa học, Sinh Học, Ngữ văn, Tin học, Toán học, Giáo dục công dân, Lịch
sử… và sự hiểu biết của mình về sự tiện dụng, tác hại của bao bì ni lông để tuyên
truyền đến mọi người hiểu:
+ Lịch sử nguồn gốc ra đời của bao bì ni lông.
+ Thành phần cấu tạo của bao bì ni lông khiến nó khó phân hủy.
+ Thực trạng sử dụng bao bì ni lông ở Việt Nam.
+ Những tác hại của bao bì ni lông với sức khỏe con người, môi trường đất,
nước, động thực vật, hệ sinh thái, cảnh quan môi trường.
+ Các giải pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông, thay bao bì ni lông bằng các
bao bì khác thân thiện môi trường.
+ Đề xuất, thực hiện tuyên truyền giúp mọi người nhận thức được tác hại và
thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông.
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống.
* Tiến trình giải quyết tình huống:
Trên cơ sở hiểu biết và nắm chắc các kiến thức liên môn đã được học, chúng
em tiến hành:
Bước 1: Tìm hiểu, thu thập tài liệu từ thực tế cuộc sống, từ sách, báo, phim
ảnh về sự tiện dụng và tác hại của bao bì ni lông. Đưa ra những con số thống kê của
các cơ quan chức năng về thực trạng sử dụng bao bì ni lông ở Việt Nam và thế giới.
Bước 2: Tiến hành khảo sát, điều tra thực tế người lớn trong 80 hộ gia đình ở
huyện Duy Tiên về nhận thức và những việc đã làm để hạn chế tác hại của bao bì ni
lông. Phân tích, đánh giá cụ thể các tác hại của bao bì ni lông. Từ đó đưa ra các giải
pháp hữu hiệu để hạn chế, giảm thiểu tác hại của bao bì ni lông tiến tới thay thế bao
bì ni lông bằng bao bì chất liệu khác thân thiện với sức khỏe và môi trường.
Bước 3: Viết các ý chính rồi chỉnh sửa, viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Bước 4:
- Tuyên truyền, vận động các bạn trong lớp về tác hại của bao ni lông nhất là
đem đựng thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng: có thể gây ung thư...
Bản thân thực hiện, vận động các bạn và người thân nên dùng giỏ, túi xách đi chợ để
giảm việc sử dụng túi ni lông, giặt rồi phơi túi ni lông đã sử dụng để tái sử dụng lại.

3


- Đề nghị với Ban giám hiệu nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh xây dựng
chương trình để nhóm tuyên truyền về sự nguy hại của bao bì ni lông và có hành
động cụ thể để giảm thiểu về tác hại của bao bì ni lông vào một buổi hoạt động tập
thể. Đồng thời đề nghị các học sinh trong trường cũng là những tuyên truyền viên
đến xã hội và gia đình mình.
- Bản thân và vận động mọi người tích cực tham gia lao động dọn vệ sinh
trường lớp, nhà ở, phân loại rác…
* Tư liệu sử dụng: Sách báo, tạp chí, phim ảnh,…
* Ứng dụng công nghệ thông tin: Tìm kiếm tư liệu trên mạng về thực trạng,
tác hại của bao bì ni lông, viết bài…
* Thuyết minh giải quyết tình huống:
Nếu trước đây nhà bác học Ác-si-mét (Hy Lạp) từng nói: “Nếu cho tôi một
điểm tựa tôi sẽ nâng cả Trái Đất lên” thì ngày nay chúng em có thể nói: “Nếu cho
chúng tôi những chiếc túi ni lông, chúng tôi sẽ đựng được cả Trái Đất”. Với thực
trạng sản xuất và sử dụng túi ni lông như hiện nay thì chữ nếu ấy đã trở thành hiện
thực từng ngày.
Không ai có thể phủ nhận sự tiện dụng của túi ni lông trong cuộc sống hàng
ngày, đặc biệt là đối với các bà nội trợ. Chưa có loại bao bì nào được sử dụng rộng
rãi, phổ biến như bao bì ni lông. Với ưu điểm mỏng, nhẹ, bền chắc, rẻ tiền, không
thấm nước,… nên bao ni lông được sử dụng làm bao bì của rất nhiều mặt hàng từ
thực phẩm cho đến tiêu dùng. Khi mua bất sản phẩm gì, dù sống hay chín, nóng hay
lạnh, hàng khô hay ướt, hàng hóa có giá trị đến những vật dụng thông thường: rau
dưa, mắm muối cho đến cháo dinh dưỡng cho trẻ em,…thì người mua luôn nhận được
túi ni lông để đựng. Thậm chí cả những mặt hàng đã được bao gói bằng bao bì ni
lông: đường, mì chính…thì túi đựng chúng cũng là túi ni lông. Vì sự tiện lợi ấy nên
túi ni lông được dùng phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Theo khảo sát,
mỗi ngày có tới hàng tỉ bao ni lông được tiêu thụ trên thế giới và sử dụng chúng đã
trở thành là thói quen khó bỏ. Thực tế sự có mặt của bao bì ni lông đã làm cho cuộc
sống trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Bên cạnh sự tiện dụng ấy là rất nhiều
những tác hại khủng khiếp của bao bì ni lông mà ít người hiểu rõ.

Bao bì ni lông – Sự tiện ích và hiểm họa

* Nguồn gốc ra đời của bao bì ni lông
Người người, nhà nhà sử dụng bao bì ni lông nhưng mấy ai biết nó ra đời từ
bao giờ, ai là người phát mình ra nó? Bao bì ni lông ra đời cách đây khoảng 150
năm, do nhà hóa học người Anh Alexander Parkes phát minh. Sự ra đời của túi ni
4


lông đã mang lại nhiều tiện lợi, nhất là trong việc bao gói hàng hoá nên nhanh chóng
được sử dụng phổ biến, song với việc sử dụng tràn lan túi ni lông như hiện nay đang
là một vấn nạn môi trường mà nhiều quốc gia đang tìm mọi cách để loại bỏ.
Nguyên liệu để làm ra túi ni lông
là từ dầu mỏ, khí đốt và các chất phụ gia:
chất hóa dẻo, phẩm màu, kim loại nặng,
… là những chất cực kì nguy hiểm tới
sức khỏe và môi trường sống của con
người. Trong quá trình sản xuất ra túi ni
lông sẽ sản sinh ra khí Co2 làm tăng hiệu
ứng nhà kính làm ô nhiễm môi trường,
phá hủy tầng ozon, làm biến đổi khí hậu
toàn cầu. Ước tính Mỹ là nước sản xuất,
tiêu thụ túi ni lông lớn nhất thế giới. Mỗi
Quy trình sản xuất bao bì ni lông
năm nước Mỹ tiêu tốn 12 triệu thùng dầu thô để sản xuất khoảng 100 tỉ túi ni lông.
Khi túi ni lông mới được phát minh và sử dụng rộng rãi, con người ta coi đây
là một phát minh vĩ đại vì nó là loại vật liệu không thấm nước, bền vững trong tự
nhiên. Nhưng chính ưu điểm bền vững ấy lại khiến cho túi ni lông rất khó phân hủy,
trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với sức khoẻ và môi trường.
* Thực trạng sử dụng bao bì ni lông ở Việt Nam.
Sự tiện dụng đã khiến bao bì ni lông len lỏi trong từng ngóc ngách của đời
sống kinh tế, văn hoá, giải trí. Việc sử dụng bao ni lông ở Việt Nam rất phổ biến,
khảo sát cho thấy tới 100% người dân sử dụng hoặc liên quan đến sử dụng bao ni
lông. Mỗi ngày có tới hàng triệu túi ni lông được tiêu thụ. Từ chốn chợ quê cho đến
những siêu thị, trung tâm thương mại lớn túi ni lông đựng hàng là không thể thiếu.

Túi ni lông được sử dụng để đựng mọi mặt hàng

Chúng em có một buổi khảo sát thực tế tìm hiểu thực trạng sử dụng túi ni lông
ở chợ huyện Duy Tiên (Hà Nam), thấy 100% người bán và mua hàng sử dụng bao bì
ni lông để đựng. Trong gần 10 phút quan sát một sạp bán cá, số túi nilông dùng đựng
hàng cho mỗi khách tối thiểu là hai chiếc, một đựng cá và một chiếc túi khác khô ráo
bọc bên ngoài tránh rách, nước nhỏ ra. Đôi khi số túi nilông có thể còn nhiều hơn.
Đứng tại một quầy bán rau củ khác chỉ trong khoảng năm phút đã có hơn 10 túi
nilông được sử dụng để đựng hàng cho khách. Một khách hàng nữ lúc ghé vào tay
không, nhưng khi rời sạp trên tay có đến năm túi nilông: một đựng bó cải xanh, một
đựng vài quả dưa leo, một đựng vài quả cà chua, một đựng ít nấm rơm với mớ rau
5


mùi và một túi to hơn đựng cả bốn chiếc cho tiện cầm. Hơn một giờ có mặt tại chợ,
chúng em chỉ đếm được ba người già và trung niên mang theo làn nhựa, còn lại đều
bước vào chợ với tay không. Nhưng bên trong những làn nhựa này cũng là những túi
ni lông nhỏ đựng các sản phẩm đã mua.
Rời chợ, chúng em đi một vòng quanh các cửa hàng bán lẻ dọc đường, những
gánh hàng rong, quà vặt hay các siêu thị, tình trạng lạm dụng túi nilông cũng diễn ra
tương tự, hàng hóa, thức ăn đều được đựng bằng túi nilông.
Trong các siêu thị, phần lớn hàng hóa được đóng gói bằng túi nilông và lại
luôn có túi ni lông để đựng những gói hàng đó và khi ra tính tiền lại được nhân viên
siêu thị “cẩn thận” bọc tất cả bằng một túi ni lông khác.

Túi ni lông sử dụng gói hàng ở siêu thị và cửa hàng thuốc bắc

Ngay cả ở những tiệm thuốc tây, thuốc bắc, cửa hàng quần áo, giày dép…thói
quen sử dụng túi nilông cũng phổ biến. Chỉ mua vài viên thuốc tây, vài gói thuốc
bắc, đôi dép, chiếc áo… người bán cũng đựng vào túi nilông cho khách.
Theo một số liệu thống kê của các cơ quan môi trường gần đây cho thấy: Mỗi
phút trên thế giới có khoảng hơn 1 triệu túi ni lông được sử dụng. Trung bình mỗi gia
đình Việt Nam dùng khoảng 5 túi ni lông một ngày. Mỗi ngày cả nước ta thải ra môi
trường trên 800 tấn nhựa và túi ni lông, con số này đang không ngừng tăng lên.
Những số liệu sơ bộ này cho thấy thực trạng về nhu cầu sử dụng túi ni lông ở trên thế
giới và nước ta hiện nay là rất lớn. Nó đã trở thành một thói quen thường nhật trong
đời sống của con người.
* Những tác hại của bao bì ni lông:
Bên cạnh tiện dụng đem lại thì bao bì ni lông cũng để lại những tác hại vô
cùng to lớn, lâu dài với sức khỏe con người và môi trường. Thậm chí người ta đã
phải gọi túi ni-lông là “ô nhiễm trắng”.
Tác hại với sức khỏe của con người
Thói quen sử dụng túi ni lông để đựng thức ăn chế biến sẵn, nhất là những loại
thực phẩm nóng là vô cùng nguy hại cho sức khỏe. Trong hóa học, một trong những
điều kiện xúc tác đẩy nhanh quá trình phản ứng đó là nhiệt độ. Nếu đựng thực phẩm
nóng ở nhiệt độ từ 70-100 độ C thì những chất phụ gia có trong túi ni lông: chất hóa
dẻo, phẩm màu, kim loại nặng… sẽ phản ứng tạo ra chất độc ngấm vào thực phẩm
ngấm ngầm gây hại cho con người. Trong đó chất phụ gia hóa dẻo TOCP có thể làm
tổn thương và thoái hóa thần kinh ngoại biên và tủy sống; chất BBP có thể gây độc
cho tinh hoàn và gây một số dị tật bẩm sinh nếu thường xuyên tiếp xúc với nó. Việc
6


nhiều người vì tiện dụng đã sẵn sàng lấy túi ni lông để đựng khi mua cháo hay phở,
bún, cơm canh nóng rồi mang về vô tư ăn uống là rất nguy hiểm.
Một cảnh báo nữa của các nhà khoa học là hiện nhiều người vẫn đựng muối
dưa, cà, mơ muối bằng túi nhựa, hộp nhựa. Nếu sử dụng túi ni lông, hộ nhựa để đựng
các thực phẩm chua có tính a-xít như dưa
muối, cà muối các chất hóa dẻo trong túi
ni lông sẽ tách khỏi thành phần nhựa và
gây độc cho thực phẩm.Khi ngấm vào
dưa chua, a-xít lactic ở trong dưa, cà sẽ
hòa tan một số kim loại thành muối thủy
ngân có thể gây ung thư. Đây cũng là
thói quen đặc biệt nguy hại cho sức khoẻ.
Vậy vì sao túi ni lông lại độc hại cho
sức khỏe con người? Theo phân tích của
các chuyên gia Viện Công nghệ hóa học
Việt Nam thì túi ni lông được làm từ nhựa
Túi ni lông đựng dưa muối chua
PE không độc hại nhưng các chất phụ gia thêm vào để túi ni lông có màu, thêm bền,
dẻo dai lại vô cùng độc hại.
Túi ni-lông gồm có hai loại: Loại thứ nhất được sản xuất từ 100% các hạt nhựa
PE, PV và PP nguyên sinh. Loại thứ hai là túi ni-lông tái chế từ nhiều nhựa khác nhau
như PP, HDPE, LDPE, ABS, PVC. Chúng có thể được tái chế từ nhiều sản phẩm nhựa
khác nhau trong đó thậm chí có cả hộp thùng sơn, lọ tẩy bồn cầu,nhựa ở bãi rác...
Trong quá trình tái chế, nhựa thủ công sẽ hấp thu các kim lọại nặng như cadimi, chì…
Bản thân các hạt nhựa PE, PV, PP khi đun nóng chảy thành màng, không có
các màu như chúng ta vẫn thường thấy. Để tạo màu, các hạt nhựa lại được qua công
đoạn nhuộm bằng chất hóa học chuyên dụng. Túi ni-lông trắng thì qua công đoạn
tẩy. Để đúc khuôn tạo dáng cho các bao bì này người ta phải thêm chất hóa dẻo
(plasticizer) là các hóa chất có cấu trúc tương tự tạo thành nhóm gọi là các dẫn chất
phtalat như monobutyl phtalat (MBP), dibutyl phtalat (DBP), benzylbutyl phtalat
(BZBP),... Các dẫn chất phtalat này bị cấm dùng trong thực phẩm và dược phẩm.
Vậy nên những túi ni lông có màu dùng đựng thực phẩm sẽ gây độc hại cho thực
phẩm do túi chứa kim loại như ca-đi-mi, chì, những chất gây tác hại cho bộ não và là
nguyên nhân chính gây ung thư.
Túi ni lông càng nguy hiểm khi đốt vì
túi ni lông chứa 2 chất PE và PP, khi đốt sẽ
tạo thành khí cacbonic, mê tan và khí dioxin
cực độc, hít vào gây ngộ độc, nôn ra máu,
ảnh hưởng tuyến nội tiết, gây ung thư, giảm
khả năng miễn dịch, rối loạn tiêu hoa, các dị
tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ,……Đặc biệt, trong
một số loại túi ni lông có lẫn lưu huỳnh, dầu
hoả nguyên chất khi đốt gặp hơi nước sẽ tạo
thành axit sunfuric dưới dạng mưa axit có hại
cho phổi khi hô hấp, gây viêm phổi, tắc
Đốt rác thải ni lông
nghẽn đường hô hấp, ho lao…
Tác hại đối với môi trường sinh thái:
7


Thực tế quan sát ở những bãi rác thải, phần nhiều là rác từ bao bì ni lông. Túi
ni lông sử dụng xong được tiện tay vứt bỏ ở mọi nơi từ nơi linh thiêng như đền chùa,
miếu đến những nơi tưởng như phải sạch nhất là bệnh viện, khu vui chơi giải trí.
Theo các nhà khoa học, túi ni lông được làm từ những chất khó phân huỷ, khi thải ra
môi trường phải mất từ 100 đến 1000 năm mới bị phân huỷ hoàn toàn. Bao bì ni lông
khi vùi trong đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loại thực vật, sự phát triển
của cây cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn đất đai, làm cho đất bạc màu, không tơi xốp,
không giữ được nước, không giàu ôxi kém chất dinh dưỡng, từ đó làm cho cây trồng
chậm tăng trưởng…ảnh hưởng đến sự phát triển hệ sinh thái.
Túi ni lông thải ra môi trường bừa bãi làm làm mất mĩ quan môi trường, còn là
nơi để chuột, muỗi, gián…trú ngụ, sinh sản, nguy cơ dẫn tới các ổ dịch gây bệnh.
Thực tế nhiều ổ dịch sốt xuất huyết đã bùng phát từ đó. Không chỉ dừng lại ở đó, khi
rơi xuống cống rãnh, hồ đập thoát nước, ứ đọng nước thải gây hôi thối. Nó còn làm
tắc nghẽn đường ống dẫn nước, tăng khả năng ngập lụt của các đô thị vào mùa mưa.

Bao bì ni lông bị vứt bỏ bừa bãi làm ảnh hưởng môi trường và mĩ quan

Bao bì ni lông gây ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước ngọt trong khi
thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt trầm trọng.
Bao bì ni lông ngày càng được thải ra nhiều hơn ở các thành phố lớn, các công
viên khu vui chơi giải trí cùng với sự xử lí không phù hợp gây mất mĩ quan nơi công
cộng, Nhiều du khách nước ngoài ngán ngẩm khi chứng kiến việc bao bì ni lông xả
thải vô ý thức của nhiều người Việt Nam.
Bao bì ni lông còn hủy hoại sinh vật khi bị trôi xuống hồ, biển. Nhiều động vật
đã chết do ăn phải những túi nhựa đựng thức ăn thừa của khách tham quan vứt bừa
bãi. Khi chết sẽ nổi lênh đênh trên mặt nước cũng sẽ gây ô nhiễm nguồn nước.

Rác thải ni lông trôi ra biển

Một chú rùa biển ăn phải rác ni lông

8


Hơn nữa túi ni lông chủ yếu chỉ sử dụng một lần rồi bị thải ra môi trường.
Việc này không chỉ gây lãng phí về kinh tế mà còn là hiểm họa cho sức khỏe, môi
trường. Thực tế quan sát ở những bãi rác thải, phần nhiều là rác từ bao bì ni lông.
Ươc tính với giá trị khoảng 200 đồng/túi nilon, mỗi ngày khoảng hơn 1 tỉ túi được sử
dụng, xã hội đã lãng phí tới 288 tỷ đồng/ngày vì sản phẩm độc hại này. Nếu không
có túi nilon, số tiền đó hoàn toàn đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho khoảng 1 tỷ
người thiếu lương thực kinh niên trên toàn cầu.
* Những giải pháp để giảm thiểu tác hại của bao bì ni lông:
Trước những tác hại vô cùng lớn của bao bì ni lông, mỗi chúng ta cần làm gì
để giảm thiểu những tác hại đó? Thực tế đã có nhiều giải pháp đề ra để giảm thiểu
tiến tới loại bỏ túi ni lông ra khỏi cuộc sống nhưng dường như những biện pháp đó
đều chưa hiệu quả, túi ni lông vẫn được sử dụng tràn lan và bị vứt bỏ bừa bãi ở khắp
mọi nơi. Để đưa ra các giải pháp hữu hiệu, nhóm chúng em đã làm phiếu tiến hành
thảo sát thực tiễn người lớn trong 80 hộ gia đình ở huyện Duy Tiên về nhận thức và
những việc đã làm để hạn chế tác hại của bao bì ni lông. Kết quả như sau:
- Có 47 gia đình (chiếm 58,7%) biết về tác hại của bao ni lông nhưng chưa có
biện pháp gì giảm thiểu trong việc dùng nó.
- Có 25 gia đình (chiếm 31 %) có biết nhưng còn mơ hồ nghĩ là dùng túi sạch,
túi màu trắng sẽ không có hại.
- Có 8 gia đình (chiếm 10,3%) hoàn toàn không biết về tác hại của túi ni lông .
Từ những con số điều tra trên, chúng em đã phân tích và đưa ra những giải
pháp đồng bộ hiệu quả, thực tế như sau:
* Đối với các ngành chức năng và toàn xã hội:
Trước hết cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại to lớn của bao bì
ni lông đối với sức khỏe con người cũng như với môi trường, sinh vật. Từ đó có
những biện pháp hạn chế sử dụng túi nilon. Để làm được điều này thì cơ quan truyền
thông đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến thành công của các giải
pháp giảm thiểu sử dụng túi ni lông khác. Các chương trình tuyên truyền cần tổ chức
thường xuyên và định kỳ dưới các chiến dịch vận động và sau mỗi đợt cần phải có
đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm để điều chỉnh lại nội dung tuyên truyền phù
hợp. Đề nghị các ngành chức năng thông qua các cơ quan truyền thông viết bài, làm
phóng sự… tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen của người tiêu dùng khi sử dụng
túi ni lông. Các đối tượng hướng đến bao gồm:
Trước hết là người tiêu dùng trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền đến chị em
phụ nữ - những bà nội trợ. Bởi phụ nữ chính là khách hàng lớn nhất của các chợ, nhà
bán lẻ về sử dụng bao bì ni lông. Nếu chị em phụ nữ thay đổi thói quen sử dụng túi ni
lông sẽ làm thay đổi việc sử dụng tràn lan túi ni lông hiện nay. Tiếp đến là các nhà
bán lẻ, phân phối. Nhà sản xuất túi ni lông…
Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở tác hại của túi ni lông đối với kinh
tế-xã hội, môi trường, sức khỏe con người mà cần định hướng người tiêu dùng chuyển
sang sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường cùng các biện pháp giảm sử dụng,
tái sử dụng túi ni lông trong đời sống hàng ngày. Thực tế việc sử dụng bao bì thay thế
túi ni lông đã có ở một vài siêu thị, trung tâm thương mại nhưng còn chưa nhiều do giá
thành còn cao. Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ những doanh nghiệp sản xuất túi
giấy, túi dễ phân hủy và thân thiện với môi trường để việc sử dụng được rộng rãi.

9


Sử dụng túi thân thiện với môi trường

Để việc tuyên truyền hiệu quả cũng cần đưa chủ đề sử dụng túi ni lông vào các
buổi hội họp của mọi tầng lớp thuộc ở địa phương theo từng tổ chức đoàn thể nhằm
giúp toàn xã hội thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông.
Bên cạnh tuyên truyền cần có những biện pháp cụ thể, thiết thực vận động toàn
dân sử dụng bao bì thay thế bằng các chất liệu không gây độc hại: bao bì bằng giấy,
bằng vải, túi ni lông sinh học…dễ phân huỷ trong môi trường mà không ảnh hưởng
cho sức khỏe. Đặc biệt chú ý khi gói thức ăn chín thì sử dụng các loại lá gói gói truyền
thống của người Việt xưa: như lá chuối, lá sen, lá dong thân thiện môi trường.

Lá sen, lá chuối gói thức ăn chín

Vận động các cửa hàng, nhà máy, siêu thị, cửa hàng đi đầu trong việc hạn chế
dùng túi ni lông tạo ra sức lan truyền rộng tới người tiêu dùng và khách hàng.
Vận động và tạo điều kiện cho mọi người phân loại rác, tái sử dụng ni lông, đổi bao
ni lông (đã giặt sạch) lấy túi thân thiện với môi trường, qua đó hạn chế túi ni-lông
thải ra môi trường bên ngoài. Ta cứ hình dung mỗi gia đình mỗi ngày thường dùng
5 đến 10 túi nilon mà biết dùng lại 3 đến 5 chiếc thì một năm cả nước sẽ tiết kiệm
được gần 32 tỉ đồng mua 450 000 tấn bao ni lông. Một số tiền không nhỏ rất cần cho
những người đang sống trong cảnh ngộ khó khăn mà phải chịu tốn kém tiền chữa
bệnh vì nhiễm chất độc từ bao nilon. Làm được như vậy sẽ giảm thiểu nhiều nguy cơ
bệnh tật cho con người và cũng đỡ tốn kém cho việc xử lí loại rác khó phân hủy này.
Cần có chính sách yêu cầu người mua hàng trả tiền túi nilon để tạo nguồn tài
chính cải tạo môi trường, khuyến khích người dân tái sử dụng túi nilon hoặc sử dụng
các loại túi thân thiện với môi trường nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực
đối với sức khỏe, môi trường. Đánh thuế môi trường đối với túi ni lông. Tăng giá túi
ni lông để giảm sử dụng.
Cũng cần tổ chức lễ kí cam kết hạn chế sử dụng túi ni lông trước hết ở những
cơ quan bảo vệ môi trường để làm gương. Đồng thời đặt thêm nhiều thùng rác ở nơi
10


công cộng, các khu giải trí vui chơi đông người để giảm thiểu xả rác bừa bãi. Tuyên
truyền để mọi có thói quen phân loại rác thải. Rác thải nhựa, ni lông để riêng một
thùng tiện cho thu gom, tái chế.
Có quy đinh xử phạt nặng những người sử dụng bao bì ni lông kinh doanh
thực phẩm mà gây ngộ độc do thiếu ý thức và hiểu biết. Thưởng cho những người
phát hiện hành vi vi phạm.
Nên có nhiều hơn các pa nô, áp pích, khẩu hiệu tuyên truyền về tác hại, các
biện pháp giảm thiểu tác hại bao bì ni lông ở những nơi công cộng.

Đặc biệt chú ý tuyên truyền để người dân không đốt túi nilon làm ô nhiễm
không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Xây dựng chế tài xử phạt thật nặng các
hành vi thải bỏ túi ni lông không đúng nơi quy định hoặc tự ý đốt, chôn lấp bừa bãi.
* Đối với nhà trường:
Nhóm chúng em đề xuất với Ban giám hiệu, Đội TNTPHCM, các thày cô để
thực hiện các nội dung sau:
Đưa đưa chủ đề “Bao bì ni lông - sự tiện dụng và hiểm họa” vào trong hoạt
động thi tìm hiểu của Đội TNTPHCM để nâng cao ý thức, hành động của mỗi học
sinh về vấn đề này. Từ đó giáo dục cho học sinh cách sống và hành động vì cộng
đồng, thông qua thói quen của học sinh tác động đến hành vi của người lớn.
Tổ chức thực hiện khẩu hiệu: “Một ngày không sử dụng bao bì ni lông”, “Hãy
cùng nhau giảm thiểu tác hại của bao bì ni lông”,… cho học sinh toàn trường để mỗi
học sinh cũng là một truyên tuyền viên nhỏ tuổi đến gia đình mình và những người
xung quanh để mọi người đều biết tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông nhất là
trong việc đựng thực phẩm.
Phát động cuộc thi vẽ tranh, sáng tác thơ văn cổ động, tuyên truyền cho mọi
người về ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là về hiểm họa của bao bì ni lông.
Phát động học sinh làm “Kế hoạch nhỏ” thu gom bao ni lông sạch (đã dùng
còn sạch hoặc giặt phơi khô) phân loại, Đội THTP của trường liên hệ bán cho những
người kinh doanh các mặt hàng dùng bao ni lon không liên quan đến thực phẩm: điện
dân dụng, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc… hoặc bán cho cơ sở tái chế.
Đưa bài viết của nhóm chúng em lên website của nhà trường nhằm tuyên
tuyền rộng rãi đến mọi người.
Xây dựng phong trào tích cực tham gia lao động dọn vệ sinh trường lớp và
phân loại rác vào ngày thứ 7 sau tiết sinh hoạt hàng tuần.
Tuy nhiên nếu chỉ riêng những nỗ lực của các tổ chức, cá nhân riêng thôi chưa
đủ sức mạnh để giảm thiểu tác hại do túi ni lông gây ra. Điều quan trọng nhất là thái
độ và hành động của cả cộng đồng. Trong khi chưa có những chính sách pháp luật cụ
11


thể và các loại túi thay thế để hạn chế việc sử dụng túi ni lông còn chưa nhiều, giá lại
cao thì mỗi người dân chúng ta cần có những hành động thiết thực và cụ thể để hạn
chế đến mức thấp nhất tác hại do túi ni lông gây ra cho sức khoẻ và môi trường sống
Trong bối cảnh Trái đất đang ngày một nóng lên, khí hậu biến đổi bất thường
chỉ cần một hành động nhỏ như thay đổi thói quen dùng túi ni lông một cách tiết
kiệm, hợp lý, sử dụng nhiều lần… cũng đã làm cho môi trường giảm đi được rất
nhiều ô nhiễm. Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
6/ Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
“Bao bì ni lông – Sự tiện dụng và hiểm họa” là một vấn đề được nhắc tới nhiều
nhưng khó loại bỏ nó hoàn toàn ra khỏi cuộc sống mà chỉ giảm thiểu, hạn chế sử
dụng. Khi thực hiện những giải pháp trên, chúng ta sẽ nâng cao ý thức của mọi người
trong việc sử dụng với bao nilon để góp phần giảm ô nhiễm môi trường,bảo vệ sức
khoẻ của chính bản thân, gia đình và xã hội.
Các cơ quan có thẩm quyền thuộc các cấp của nhà nước giải quyết tình huống
bằng các giải pháp nêu trên thì mọi người, mọilứa tuổi, mọi ngành nghề ở mọi vùng
miền sẽ hiểu sâu hơn về tác hại của bao bì ni lông để có ý thức giảm thiểu tác hại của
nó. Môi trường sẽ sach đẹp hơn.
Với bài viết trên, chúng em hiểu sâu hơn kiến thức các môn khác và rèn kỹ
năng vận dụng các kiến thức từ sách vở vào thực tế đời sống, thấy ý nghĩa của việc
học. Giúp chúng em có kĩ năng sống: hợp tác, đoàn kết, trình bày, ra quyết định, chia
sẻ và trở thành những tuyên truyền viên cho các vấn đề của xã hội. Đồng thời qua đó
chúng em biết ứng dụng công nghệ thông tin mạng vào đời sống một cách thiết thực,
hiệu quả. Việc làm này sẽ tạo nên tác động lớn đến nhận thức của tất cả mọi người
để từ đó biến nhận thức thành hành động cụ thể hạn chế tác hại của bao bì ni lông.
Hạn chế sử dụng bao bì nilon chính là chúng ta đang góp phần bảo vệ môi
trường sống, sức khỏe cộng đồng và cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam và
thế giới xanh- sạch- đẹp. Hãy cùng chúng em hành động vì môi trường!

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×