Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 trường tiểu học Thạch Trụ, Mộ Đức năm 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT MỘ ĐỨC
TRƯỜNG TH THẠCH TRỤ

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
Thời gian: 40 phút
Họ và tên học sinh:………………………………………. Lớp: …………….
Điểm bài kiểm tra

Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Phần I : Lý Thuyết 7 điểm (0,5 điểm/ câu)
A.Trắc nghiệm: Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất
Câu 1: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào thế kỉ nào?
A. XIX
B. XX
C. XXI
D. XIIX

Câu 2: Chương trình máy tính được lưu ở đâu?
A. Đĩa cứng
B. Đĩa CD
C. Thiết bị nhớ flash

D. Cả 3 đáp án A, B, C

Câu 3: Đĩa cứng nằm ở bộ phận nào của máy tính?
A. Thân máy
B. Màn hình
C. Chuột

D. Bàn phím

Câu 4: Để vẽ hình vuông, em nhấn phím nào trong khi kéo thả chuột
A. Alt
B. Ctrl
C. Shift
D. Enter
Câu 5: Hãy chỉ ra công cụ dùng để chọn một phần hình vẽ trong các công cụ
dưới đây?
A.

B.

C.

D. Cả A; B

Câu 6: Có các kiểu vẽ hình e-líp nào?
A. Chỉ vẽ đường biên
B. Vẽ đường biên và tô màu bên trong
C. Chỉ tô màu bên trong, chỉ vẽ đường biên
D. Vẽ đường biên và tô màu bên trong, Chỉ tô màu bên trong, chỉ vẽ đường biên
Câu 7: Muốn thực hiện thao tác sao chép hình , em nhấn giữ……:
A. Phím Shift
B. Phím Alt
C. Phím Ctrl
D. Phím Tab
Câu 8: Để lưu hình vẽ em nhấn tổ hợp phím nào sau đây:

A. Nhấn giữ phím Ctrl và nhấn phím S
B. Nhấn giữ phím Shift và nhấn phím S
C. Nhấn giữ phím Enter và nhấn phím S
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 9: Công cụ nào là công cụ vẽ hình chữ nhật tròn góc?
A.

B.

C.

Câu 10: Phím Shift:
A. Dùng để viết các kí tự trên
C. Do ngón út phụ trách

D.
B. Dùng để viết chữ hoa
D. Tất cả đều đúng

Câu 11: Muốn thoát máy tính em thực hiện như thế nào?
A. Start/ Turn off computer/ Turn off
B. Start/ Turn off computer/ Restart
C. Start/ Turn off computer/ Cancel
Câu 12: Hai phím Shift nằm ở:
A. Hàng trên
B. Hàng dưới

C. Hàng cơ sở

Câu 13: Hãy chọn những câu trả lời đúng:
A. Dùng công cụ

để chọn vùng có dạng hình chữ nhật.

B. Dùng công cụ

để chọn vùng có dạng tùy ý.

C. Dùng công cụ

để chọn vùng có dạng tùy ý bao quanh vùng cần chọn.

D. Cả hai công cụđều chỉ có thể chọn vùng có dạng hình chữ nhật

Câu 14: Các phím N, M, V, C thuộc hàng phím nào?
A. Hàng cơ sở
B. Hàng dưới
C. Hàng Trên

D. Hàng số

B. Tự luận (3 điểm):
Câu 15 (1 điểm): Điền từ còn thiếu vào chổ trống (...)
Ngón út vươn ra nhấn giữ phím..........., đồng thời gõ phím chính .
Nếu cần gõ phím chính bằng tay phải thì ngón út.................nhấn giữ phím Shift.
Ngược lại, nếu cần gõ phím chính bằng tay trái thì ngón út tay phải nhấn giữ phím
Shift.
Câu 16 (1 điểm): Nối nội dung luyện gõ trong cột bên phải với các mục chọn
đúng trong phần mềm Mario được cho ở cột bên trái trong bảng dưới đây:
Add Top Row
Add Numbers
Add Bottom Row
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Home Row Only
1. Luyện gõ các phím ở hàng cơ sở
2. Luyện gõ thêm các phím ở hàng trên
3. Luyện gõ thêm các phím ở hàng dưới
4. Luyện gõ thêm các phím số
Câu 17: Hãy điền từ đúng vào chỗ trống trong các câu sau: (1 điểm)
A, Nhấn phím Delete để xóa một chữ ....................................... con trỏ soạn thảo
B, Nhấn phím Backspace để xóa một chữ .................................. con trỏ soạn thảo

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x