Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4 trường tiểu học Quảng Phương A, Quảng Bình năm 2016 - 2017

Trường Tiểu học Quảng Phương A
Họ và tên:……………………………
Lớp 4….
Điểm

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2016 - 2017
MÔN: KHOA HỌC
LỚP 4
(Thời gian làm bài 40 phút)
GT coi thi
Nhận xét
.......................... ……………………………………………………..
…………………………………………………….
GK chấm thi …………………………………………………..
.........................
Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước những ý trả lời đúng:
Câu 1: (0.5 điểm) Trong quá trình sống, con người lấy từ môi trường những gì và thải

ra môi trường những gì?
A. Lấy thức ăn, nước uống từ môi trường và thải ra nước tiểu.
B. Lấy thức ăn, không khí từ môi trường và thải ra cặn bã.
C. Lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra chất thừa, cặn bã.
D. Lấy thức ăn, nước uống từ môi trường và thải ra mồ hôi và nước tiểu.
Câu 2: (0.5 điểm) Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là:
A. Chất bột đường, chất đạm, chất béo.
B. Vi-ta-min, chất khoáng.
C. Chất bột đường, nước, không khí.
D. Cả ý A và B.
Câu 3: (0.5 điểm) Một số việc làm phòng tránh tai nạn đuối nước:
A. Không chơi gần ao, hồ, sông, suối; giếng nước phải có nắp đậy.
B. Chấp hành tốt các qui định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông
đường thủy.
C. Tập bơi nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 4: (0.5 điểm) Khi đổ nước từ bình ra cốc, ta phải đặt miệng bình cao hơn cốc.
Điều này vận dụng tính chất nào sau đây?
A. Nước không có hình dạng nhất định.

B. Nước có thể thấm qua một số vật.

C. Nước chảy từ cao xuống thấp.

D. Nước có thể hoà tan một số chất.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 1: (3đ) Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay
đổi món ăn?

Câu 2: (3 đ) Những nguyên nhân nào làm nước bị ô nhiễm?

Câu 3: (2đ) Không khí có những tính chất gì? Trong không khí, ngoài khí ô – xi và khí
ni – tơ còn chứa những thành phần nào khác?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTrường Tiểu học Quảng Phương A
Họ và tên:……………………………
Lớp 4….
Điểm

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2016 - 2017
MÔN: KHOA HỌC
LỚP 4
(Thời gian làm bài 40 phút)
GT coi thi
Nhận xét
.......................... ……………………………………………………..
…………………………………………………….
GK chấm thi …………………………………………………..
.........................

Đề số 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Em hãy khoanh tròn chữ cái trước những ý trả lời đúng:
Câu 1: (0.5 điểm) Để có sức khoẻ tốt chúng ta cần ăn:
A. Nhiều loại thức ăn có chất béo.
B. Nhiều loại thức ăn có chất đạm.
C. Phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.
D. Nhiều loại thức ăn có chứa vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ.
Câu 2: (0.5 điểm) Để phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa cần:
A. Giữ vệ sinh ăn uống.
B. Giữ vệ sinh cá nhân.
C. Giữ vệ sinh môi trường.
D. Cả A, B và C.
Câu 3: (0.5 điểm) Tính chất nào sau đây không phải là của nước?
A. Trong suốt.

B. Có hình dạng nhất định.

C. Không mùi.

D. Chảy từ cao xuống thấp.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 4: (0.5 điểm) Không khí gồm những thành phần chính là:
A. Ô - xi và các – bô - níc.

B. Ô – xi và ni - tơ

C. Ô – xi, ni - tơ và hơi nước.

D. Ô – xi, ni tơ, khói, bụi

II. PHẦN TỰ LUẬN:(8 điểm)
Câu 1: (3đ) Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người
ta chia thức ăn thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào?

Câu 2: (3đ) Để bảo vệ nguồn nước, bạn, gia đình và địa phương của bạn nên làm gì?

Câu 3: (2đ) Nước có những tính chất gì? Tại sao, chúng ta cần phải đun sôi nước
trước khi uống?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: KHOA HỌC
Đề số 1
I.

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Câu 1. (0.5 điểm) C. Câu 2. (0.5 điểm) D. Câu 3. (0.5 điểm) D. Câu 4. (0.5 điểm) C.
II.

PHẦN TỰ LUẬN: (8điểm)

Câu 1: (3đ) Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay
đổi món ăn?
Đáp án: Vì không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt
động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức
ăn khác nhau. Để có sức khỏe tốt, chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường
xuyên thay đổi món ăn.
Câu 2: (3đ) Những nguyên nhân nào làm nước bị ô nhiễm?
Đáp án:
- Xả rác, phân, nước thải bừa bãi; vỡ ống nước, lũ lụt,…
- Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải của nhà máy không qua xử lí, xả thẳng
vào sông, hồ,….
- Khói bụi và khí thải từ nhà máy, xe cộ,… làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước mưa.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


- Vỡ đường ống dẫn dầu, tràn dầu,… làm ô nhiễm nước biển.
Câu 3: (2đ) Không khí có những tính chất gì? Trong không khí, ngoài khí ô – xi và khí
ni – tơ còn chứa những thành phần nào khác?
Đáp án: - Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng
nhất định. Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra. (1điểm)
- Trong không khí, ngoài khí ô – xi và khí ni – tơ còn chứa những thành phần khác như khí
cac-bô-nic, hơi nước, bụi, vi khuẩn…(1điểm)
Đề số 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Câu 1. (0.5 điểm) C. Câu 2. (0.5 điểm) D. Câu 3. (0.5 điểm) B. Câu 4. (0.5 điểm) B.
I.

PHẦN TỰ LUẬN:(8 điểm)

Câu 1: (3đ) Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta
chia thức ăn thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào?
Đáp án: Dựa vào lượng dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn
thành 4 nhóm:
- Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường.
- Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm.
- Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo.
- Nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin, chất khoáng.
Ngoài ra, trong nhiều loại thức ăn còn chứa chất xơ và nước.
Câu 2: (3đ) Để bảo vệ nguồn nước, bạn, gia đình và địa phương của bạn nên làm gì?
Đáp án: - Để bảo vệ nguồn nước, cần giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước: giếng
nước, hồ nước, đường ống dẫn nước. Không đục phá ống nước làm cho chất bẩn thấm vào
nguồn nước. Xây dựng nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn để phân không thấm xuống đất
và làm ô nhiễm nguồn nước. Nhà tiêu phải làm xa nguồn nước. (1,5 điểm)
- Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa; xử lí
nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung. (1,5 điểm)
Câu 3: (2 đ) Nước có những tính chất gì? Tại sao, chúng ta cần phải đun sôi nước
trước khi uống?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


- Nước là chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng
nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía; thấm qua một số vật và hòa
tan được một số chất. (1điểm)
- Phải đun sôi nước trước khi uống để diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn

tại trong nước. (1điểm)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×