Tải bản đầy đủ

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 1: Luyện tập chung
Chương 3. Luyện tập chung – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 114
SGK Toán lớp 1
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Điền số dưới mỗi vạch của tia số

Hướng dẫn giải
Điền dưới mỗi vạch của tia số lần lượt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Điền dưới mỗi vạch của tia số lần lượt: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Trả lời câu hỏi:
Số liền sau của 7 là số nào?
Số liền sau của 9 là số nào?
Số liền sau của 10 là số nào?
Số liền sau của 19 là số nào?
Mẫu: Số liền sau của 7 là 8.
Hướng dẫn giải
Số liền sau của 9 là 10.
Số liền sau của 10 là 11.
Số liền sau của 19 là 20.
Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Trả lời các câu hỏi:
Số liền trước của 8 là số nào?
Số liền trước của 10 là số nào?
Số liền trước của 11 là số nào?
Số liền trước của 1 là số nào?
Mẫu: Số liền trước của 8 là 7.
Hướng dẫn giải
Số liền trước của 8 là 7.
Số liền trước của 10 là 9.
Số liền trước của 11 là 10.
Số liền trước của 1 là 0.
Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Đặt tính rồi tính:
12 + 3 =

14 + 5 =

11 + 7 =

15 – 3 =

19 – 5 =

18 – 7 =

Hướng dẫn giải
12 + 3 = 15

14 + 5 = 19

11 + 7 = 18

15 – 3 = 12

19 – 5 = 14


18 – 7 = 11

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Tính:
11 + 2 + 3 =

15 + 1 – 6 =

17 – 5 – 1 =

12 + 3 + 4 =

16 + 3 – 9 =

17 – 1 – 5 =

Hướng dẫn giải
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


11 + 2 + 3 = 16

15 + 1 – 6 = 10

17 – 5 – 1 = 11

12 + 3 + 4 = 19

16 + 3 – 9 = 10

17 – 1 – 5 = 11

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×