Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 Số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 1 Số 2
Trong nội dung này các em sẽ hoàn thiện 3 bài tập và đáp án phía dưới sẽ giúp các em so sánh kết quả
một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Để học tiếng Anh lớp 1 hiệu quả các em hãy hoàn thành những
bài học và những bài kiểm tra trong các bộ đề thi tiếng Anh cho trẻ em tại VnDoc.com.
Bài 1: Đánh dấu vào đáp án đúng

1.
Draw a picture
Put away your book
2.
It’s a red marker
It’ s a red triangle.

3.
This is a blue rectangle.
This is a white oval.
4.
Let’s make a line
Let’s sit down.

Bài 2: Tích vào câu trả lời đúng
1. How are you?
I’m OK. Thank you.
What’s your name?
2. What’s this?


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
It’s purple.
What color is it?
3. Is this a square?
Yes, it is.
What color is it?
4. Is this a heart?
It’s a circle.
What’s this?
Bài 3: Hoàn thành câu
1. Hello, How _____ you? - I’m fine, thanks.
2. What ________ is this? - It’s black.
3. Is this an oval? - No, it ______ . It’s a star.
4. Please, point the __________
5. Is this a brown desk? - Yes, ________ .
6. What is this? - It’s a __________ .
Đáp án đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 số 2 cho trẻ
Bài 1: Đánh dấu vào đáp án đúng
1. Put away your book
2. It’ s a red triangle
3. This is a blue rectangle
4. Let’s make a line
Bài 2: Tích vào câu hỏi đúng
1. How are you?
2. What’s this?
3. Is this a square?
4. What’s this?
Bài 3: Hoàn thành câu
1. are
2. color
3. isn'tVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. poster
5. it is
6. computer
Với những bài kiểm tra tiếng Anh lớp 1 thì các em có thể ôn tập lại những kiến thức tiếng Anh mà
mình đã học trong các bài học của mình Có rất nhiều chương trình học tiếng Anh lớp 1 phù hợp cho
các em, với những bài học được cập nhật liên tục thì VnDoc.com đang là đơn vị đi đầu trong dạy
tiếng Anh cho trẻ em. Học tiếng Anh cho trẻ em sẽ không còn là một bài toán khó nếu các bạn lựa
chọn cho các em phương pháp học hiệu quả cũng như chương trình học phù hợp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×