Tải bản đầy đủ

BÁO cáo TRỤC vít BÁNH vít

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ


ĐỀ TÀI: TRỤC VÍT – BÁNH VÍT

GV HD : Ths.HOÀNG TRÍ

NHÓM 5
1) Lê Hoài Xô Viết
2) Nguyễn Văn Thêm
3) Nguyễn Vũ Đăng
4) Nguyễn Ngọc Tuân

TP. Hồ Chí Minh /ngày 12/12/2016


SƠ ĐỒ CÔNG TÁC BẢO TRÌ VÀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ
CƠ CẤU TRỤC VÍT – BÁNH VÍT

BẢO TRÌ


KĨ THUẬT BẢO
TRÌ

CHĂM SÓC BẢO
DƯỠNG

KIỂM TRA HIỆU
CHỈNH

SỮA CHỮA THAY
THẾ

QUẢN LÝ BẢO
TRÌ

SỬA
CHỮA

CHIẾN LƯỢC GIẢI
PHÁP

SỬA CHỮA PHỤC
HỒI

TỔ CHỨC KẾ
HOẠCH

TÀI LIỆU BẢO TRÌ &
KHO BẢO TRÌ


I

II
III
IV
V

VI

VII

• Khái niệm chung.
• Phân loại và cấu tạo
• Nguyên lý hoạt động.
• Ưu và nhược điểm.
• Kiểm tra và lắp đặt.
• Các dạng hư hỏng, sữa chữa, bảo dưỡng cơ bản
• Ứng dụng trong đời sống.


I - Khái niêm :

• Bộ truyền trục vít – bánh vít là cơ cấu
đặc biệt có tỉ số truyền lớn,tự
hãm,làm việc êm,có độ chính xác cơ
học cao.

II - Phân loại và
cấu tạo

• Cơ cấu trục vít – bánh vít được phân
loại theo 3 dạng cơ bản sau :


SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO CƠ CẤU TRỤC VÍT – BÁNH VÍT
Phân loại

Hình dạng mặt
chia trục vít

Hình dạng ren
trục vít

Số mối ren trục
vít

Trục vít trụ

Trục vít
Archimède

Trục vít một
mối ren

Trục vít
Globoid (Trục
vít lõm)

Trục vít
Convolute

Trục vít nhiều
mối ren

Trục vít thân
khai


HÌNH DẠNG MẶT CHIA TRỤC VÍT

TRỤC VÍT TRỤ


Mặt chia trục vít là mặt trụ.

TRỤC VÍT LÕM


Mặt chia trục vít là mặt lõm.


HÌNH DẠNG REN TRỤC VÍT

TRỤC VÍT ARCHIMÈDE

TRỤC VÍT CONVOLUTE

Giao tuyến giữa mặt ren và mặt phẳng Giao tuyến giữa mặt ren và mặt phẳng 
chứa đường tâm trục là đường thẳng. vuông góc với phương ren là đường
Giao tuyến giữa mặt ren và mặt phăng thẳng. Giao tuyến giữa mặt ren và mặt
vuông gócvới đường tâm trục là đường phăng vuông góc với đường tâm trục
xoắn Archimedes.
là đường xoắn Convolute.

TRỤC VÍT THÂN KHAI
Giao tuyến giữa mặt ren và mặt
pháp tuyến với mặt trụ cơ sở là
đường thẳng. Giao tuyến giữa
mặt ren và mặt phăng vuông góc
với đường tâm trục là đường thân
khai.


SỐ MỐI RENTRỤC VÍT

TRỤC VÍT MỘT MỐI REN


Số ren trục vít là 1 ren

TRỤC VÍT NHIỀU MỐI REN


Số ren trục vít nhiều ren.


III-NGUYÊN LÝ
HOẠT ĐỘNG.

• Hoạt động theo nguyên lý ăn khớp
truyền chuyển động và công suất
giữa hai trục chéo nhau.


IV-ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM.
Ưu điểm

Nhược điểm

Tỉ số truyền lớn.

Hiệu suất thấp, sinh nhiệt nhiều.

Làm việc êm, không ồn.

Vật liệu chế tạo bánh vít bằng kim loại
màu để giảm ma sát nên đắt tiền.

Có khả năng tự hãm.
Có độ chính xác động học cao.


V . KIỂM TRA VÀ LẮP ĐẶT.
1- QUY TRÌNH KIỂM TRA
HOẠT ĐỘNG

STT

1

- Kiểm tra các chi tiết các cụm liên quan

2

- Kiểm tra sự ăn khớp bánh vít và trục vít.

Ghi chú

- Kiểm tra trước và sau khi
lắp.

3

4

5

- Dùng các thiết bị đo đạc để kiểm tra các thông số

- Đang trong quá trình tháo

bánh vít trục vít như bước ren và ngõng trục

ráp

- Thay thế trục vít- bánh vít đúng mã số theo tiêu chuẩn -

Sử dụng cataloge cuả nhà

của nhà sản xuất.

sản xuất

- Quan sát hoạt động của cơ cấu trục vít- bánh vít
trước khi lắp vỏ.


2- QUY TRÌNH THÁO VÀ LẮP ĐẶT
1 - CHUẨN BỊ
2 - QUY TRÌNH THÁO
3 - QUY TRÌNH LẮP ĐẶT
4 - HOÀN TẤT BẢO TRÌ


1 - CHUẨN BỊ
sát toàn bộ các cụm máy để xác định chỗ hư
hỏng và xem lại lịch sử bảo trì

1. Quan

2. Trước

khi tháo máy chuẩn bị các chi tiết thay thế và
số lượng người sửa chữa.

3. Vệ

sinh và dọn dẹp chỗ lắp đặt .

4. Lập

phiếu sửa chữa và báo cáo cho cấp trên.

5. Trước

khi tháo ráp phải cắt mạch điện và treo biển
cảnh báo.

6. Phân

công cho nhân viện tháo ráp.


2 – QUY TRÌNH THÁO

Bước 1 : Đánh dấu
từng cụm máy để tránh
nhầm lẫn.
Bước 2 : Tháo vỏ nắp
che và các tấm bảo vệ
ra khỏi cụm máy.
Bước 3 : Tháo ổ bi trục
vít,bulong ,long đền,

Bước 4 : Tháo trục vít
Bước 5 : Tháo ổ bi
bánh vít
Bước 6 : Tháo bánh vít


QUY TRÌNH THÁO VÀ LẮP ĐẶT
3 - QUY TRÌNH LẮP ĐẶT


Khi lắp đặt thì làm ngược lại quá
trình tháo.

4 - HOÀN TẤT BẢO TRÌ


Sau khi hoàn tất viêc sửa chữa thì
ta có những công việc như sau:


Don dẹp va vệ sinh nơi làm
việc.Ghi chép đầy đủ tình trạng máy
móc trước và sau khi bảo trì.Báo cáo cho cấp trên và lưu trữ
vật tư và hồ sơ máy móc.Hoàn tất việc bảo trì.


CÁC DẠNG HƯ HỎNG, SỮA CHỮA, BẢO DƯỠNG CƠ BẢN.
STT

HIỆN TƯỢNG

NGUYÊN NHÂN

SỬA CHỮA

KHẮC PHỤC

1

- Dính xước bề mặt
- Mạt ren bị sần sùi.
-Mặt ren bánh vít bị cào xước.

-Bề mặt ren trục vít có dính
các hạt kim loại,bức ra từ
trục vít
-Do ứng suất làm việc lớn
-Chọn vật liệu bánh vít chưa
phù hợp

- Phun mạ rồi gia
công lại.

-Chọn vật liệu bánh
vít mềm hơn vật liệu
trục vít
-Bôi trơn đầy đủ

2

-Mòn ren bánh vít và ren trục
vít
-Sây sát mặt răng bánh
vít,mòn lỗ bánh vít
-Mòn ngõng trục vít

-Do vận tốc trượt lớn
-Bôi trơn không đầy đủ.

- Phun mạ rồi gia
công lại.
- Hàn đắp rồi gua
công lại.

- Giảm tải trọng
- Bôi trơn đầy đủ

3

-Biến dạng mặt răng bánh vít
-gãy răng bánh vít

-ứng suất trên bề mặt tiếp
xúc lớn và vận tốc làm việc
thấp.
-Do quá tải ,bị mỏi

-Thay thế.

giảm tải trọng
- Bôi trơn đầy đủ

4

-Tróc rỗ mặt răng bánh vít –
trục vít

-Vật liệu bánh vít làm bằng
đồng thanh.

- Phun mạ rồi gia
công lại.
- Hàn đắp rồi gua
công lại.

-Thay đổi vật liệu và
kích thước phù hợp
với tải trọng

5

-Kẹt ổ,tăng tải trọng phụ

-Nhiệt độ làm việc vượt quá
giới hạn cho phép
-trục dãn dài

-

Thay thế.
Gia công lại.

-Giảm tải trọng phụ


CÁC DẠNG HƯ HỎNG, SỮA CHỮA, BẢO DƯỠNG CƠ BẢN.
STT
1

2

3

4

5

HÌNH ẢNH


VI - CÁC DẠNG HƯ HỎNG, SỮA CHỮA, BẢO DƯỠNG CƠ BẢN.
STT

6

HIỆN TƯỢNG

- Trục vít bị uống cong

NGUYÊN NHÂN

- Gia công trục vít – bánh vít
không phù hợp
- Kết cấu và vật liệu không phù
hợp .

SỬA CHỮA

-Thay thế

KHẮC PHỤC

- Thay đổi vật liệu và
kích thước phù hợp với
tải trọng


VI - CÁC DẠNG HƯ HỎNG, SỮA CHỮA, BẢO DƯỠNG CƠ BẢN.
QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG CƠ BẢN
STT

NỘI DUNG

Bước 1

- Kiểm tra tình trạng làm việc của các cơ cấu liên quan đến cụm trục vít bánh vít. (Kiểm
tra sự ăn khớp trục vít- bánh vít)

Bước 2

- Làm sạch máy.Kiểm tra tình trạng làm việc trục vít bánh vít và sửa chữa các thiết bị
che chắn.

Bước 3

- Cho dầu mỡ bôi trơn định kỳ

Bước 4

- Vận hành và điều chỉnh ( để giảm tải trọng ) cho máy theo đúng quy trình sử dụng.

Bước 5

- Ghi chép đầy đủ các khi bảo dưỡng và lưu trữ thiết bị dự trữ.

Bước 6

- Lập kế hoạch bảo dưỡng và bảo dưỡng định kì.


VII - ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG

BĂNG TẢI NÂNG HẠ

HỘP SỐ


VII - ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG

HÌNH THỰC TẾ BĂNG TẢI NÂNG HẠ

HÌNH THIẾT KẾ BĂNG TẢI NÂNG HẠ


VII - ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG


VII - ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG


VII - ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG
LÀM QUAY LỒNG QUẠT MÁYTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×