Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 15 NGHIỀN ĐẬP

CHƯƠNG 15
NGHIỀN, ĐẬP
I) KHÁI NIỆM
I.1) Phân loại quá trình nghiền, đập


I.2) Bậc nghiền ( còn gọi là mức độ nghiền)


I.3) Cấu trúc vật liệu
II ) ĐỊNH LUẬT VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG NGHIỀN

II.1) Thuyết bề mặt của Rittinger

II.2) Thuyết thể tích của Kick
Nhận xét : Nhìn chung, thuyết của Rittinger sử dụng tốt cho
nghiền mịn đặc biệt là máy nghiền bi, còn thuyết của Kick thì
sử dụng tốt cho quá trình nghiền thô
II.3) Định luật Bond

Tóm lại công suất tính theo Bond là
III) CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN , ĐẬP

Muốn chọn một trong bốn phương pháp trên thì dựa vào hai yếu tố sau
• Kích thước sau khi nghiền thuộc loại nào: thô, trung bình hay mịn?
• Xét ứng suất nội( độ cứng) của vật liệu đem nghiền:
+ Vật liệu mềm có giới hạn bền σ < 107 N/m2


IV) GIỚI THIỆU MÁY NGHIỀN
IV.1) Máy nghiền thô
IV.1.1) Máy đập má


IV.1.2) Máy nghiền nón


IV.2) Máy nghiền trung bình
IV.2.1) Máy nghiền trục


IV.2.2) Máy nghiền búa


IV.3) Máy nghiền mịn
IV.3.1) Máy nghiền răng


IV.3.2) Máy nghiền biTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×