Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 12 MÁY LY TÂM


I) KHÁI NIỆM
II) PHÂN LOẠI VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM
III) MÁY LY TÂM THƯỜNG
III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( bằng tay)


III.2) Máy ly tâm treo


III.3) Máy ly tâm tháo bã bằng dao


III.4) Máy ly tâm tháo bã bằng piston


III.5) Tính công suất máy ly tâm thường

- Tính toán công suất của máy ly tâm thường , ta chỉ chọn một giá trị lớn nhất
trong ba giá trị sau
• Công suất mở máy

: NM= NR + N1 + N2 ; kW

• Công suất nhập liệu

: Nnl= Nh + N1 + N2 ; kW

• Công suất tháo bã

: Ntb= Nb + N1 + N2 ; kW

IV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐCIV.1) Máy phân ly loại ống


IV.2) Máy phân ly loại ngăn


IV.3) Máy phân ly loại đĩa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×