Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 10 LẮNG

CHƯƠNG 10
LẮNG


Huyền phù:Nhũ tươngHệ bọtHệ bụiHệ sương mù


I)

LẮNG TRONG MÔI TRƯỜNG TRỌNG LỰC
I.1) Cân bằng vật chất trong quá trình lắng

Có thể cân bằng theo khối lượng (kg) hoặc thể tích(m 3)


I.2) Tính vận tốc lắng trọng lực


II) GiỚI THIỆU BỊ LẮNG TRỌNG LỰC THÔNG DỤNG
II.2) Thiết bị lắng hệ khí:
II.1.1)Buồng lắng bụiTính diện tích buồng lắng

II.1.2 Thiết bị lắng nhiều ngăn (tầng)


II.2)Thiết bị lắng hệ lỏng

II.2.1) Thùng lắng


II.2.2) Thiết bị lắng tấm nghiêng


II.2.3)Thiết bị lắng hình nón


II.2.4) Thiết bị lắng kiểu hố ga


II.2.5 ) Thiết bị lắng kiểu răng cào bãII.2.6) Các thiết bị lẳng tuyển nổi
• Thiết bị tuyển nổi cấp khí bằng phương pháp cơ học


• Thiết bị tuyển nổi cấp khí bằng đầu khuếch tán
III) LẮNG TRONG MÔI TRƯỜNG LY TÂM

III.1) Cyclon đơn
III.1.1) Cấu tạo và nguyên lý làm việc của cyclon


III.2) Cyclon tổng hợp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×