Tải bản đầy đủ

CƠ lưu CHẤT TRỘN vật LIỆU rời

CHƯƠNG 17 TRỘN VẬT LIỆU RỜI
I-CƠ SỞ CỦA QUÁ TRÌNH TRỘN
1) Mục đích và ứng dụng
2) Các tính chất của vật liệu ảnh hưởng đến quá trình trộn
Nói chung khi chọn một máy trộn,cần xem xét kỹ các tính chất của vật liệu đem trộn
như sau :
• Sự phân bố cỡ hạt: sự phân bố cỡ hạt quá rộng sẽ ảnh hưởng đến quá trình
trộn. Ví dụ trộn một (kg) chất A và năm (kg) chất B sẽ khó trộn hơn so với
năm (kg) chất A và năm (kg) chất B.
• Khối lượng riêng của vật liệu càng khác biệt nhau càng khó trộn. Ví du: trộn
gạo với đậu xanh thì sẽ khó trộn hơn so với trộn đậu đỏ với đậu xanh
• Hình dạng hạt càng khác biệt nhau về kích thước thì càng khó trộn.Ví dụ: trộn
đường cát vào bột mì để làm bánh sẽ khó trộn hơn so với đem nghiền đường
thành bột rồi đem trộn với bột mì.
• Tính chất bề mặt hạt: hạt có lực tĩnh điện lớn sẽ khó trộn so với hạt có lực
tĩnh điện bé
• Tính dính: có xu hướng kết dính hạt lại với nhau làm cản trở quá trình trộn
• Độ ẩm: vật liệu có độ ẩm càng cao thì trộn càng khó đều
• Khối lượng riêng xốp: trong quá trình trộn nếu khối lượng riêng xốp thay đổi
càng lớn thì càng khó trộn
• Ngoài ra, còn một số tính chất khác mà trong quá trình trộn sẽ làm ảnh

hưởng đến quá trình trộn như: độ dòn, góc ma sát của vật liệu v.v…
3) Phương pháp trộn và chỉ tiêu đánh giá mức độ trộn
Để đánh giá độ đồng đều của hỗn hợp(mức độ trộn) ta dùng đại lượng “độ sai lệch
bình phương trung bình S”, nghĩa là trong thể tích hỗn hợp thực Vi có thành phần chất
A là CiA, chất B là CiB thì độ sai lệch bình phương trung bình của hỗn hợp thực đó là

Kết luận:
Khi SA,SB càng nhỏ thì càng gần với hỗn hợp lý tưởng, nó phụ thuộc vào thời gian trộn,
quan hệ đó biểu diễn trên hình (H17.1)


4) Thời gian trộn

II-PHÂN LOẠI VÀ CẤU TẠO MÁY TRỘN
Ngày nay máy trộn vật liệu hạt được chia làm ba nhóm sau đây:
 Máy trộn thùng quay
 Máy trộn trục vít
 Máy trộn loại cánh
1) Máy trộn thùng quay


2) Máy trộn trục vít


3) Máy trộn cánh
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×