Tải bản đầy đủ

BÁO cáo THAM LUẬN hội NGHỊ TỔNG kết 5 năm THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN dân đoàn kết xây DỰNG đời SỐNG văn hóa

BÁO CÁO THAM LUẬN
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO
TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khải . sinh ngày 04/12/1952
Dân tộc: kinh
Nơi ở hiện nay: Thôn Phú Xuân – Xã Tam Đa – huyện Sơn Dương – tỉnh
Tuyên Quang.
Hiện nay gia đình tôi có 6 khẩu : con trai làm công Nhân mỏ than Đông
Chiều Quảng Ninh – con dâu làm nông nghiệp tại nhà, cùng hai lao động phụ là
Bố Mẹ. Còn hai cháu nội đang theo học trường THCS Tam Đa: Gia đình tôi hiện
đang sống chung 4 thế hệ.
Kính thưa các vị đại biểu
Kính thưa: Đại hội
Tôi rất vui mừng được về dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” huyện Sơn Dương. Trước hết tôi xin gửi
tới quý vị đại biểu và hội nghị lời chúc sức khỏe hạnh phúc – chúc hội nghị thành
công tốt đẹp.
Kính thưa hội nghị : Sau 5 năm thực hiện phong trào: Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa. Giai đoạn 2010 – 2015. Gia đình tôi luôn luôn gương
mẫu đi đầu trong việc thực hiện chủ chương chính sách của Đảng – pháp luật của
Nhà Nước. Phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Xây dựng gia đình văn hóa –

hòa thuận - ấm no – hạnh phúc. Bản thân và gia đình tích cực hưởng ứng các
phong trào thi đua do huyện, xã phát động. Đặc biệt là cuộc vận động toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư : Bản thân tôi xác định gia đình
là tế bào của xã hội – gia đình có ấm no – hạnh phúc lành mạnh tiến bộ thì xã hội
mới phát triển phồn vinh. Từ nhận thức đó tôi thường xuyên động viên gia đình vợ
con. Tích cực lao động sản xuất, cải tiến phương pháp lao động, tích cực áp dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng
vật nuôi cho phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng để tăng năng xuất lao
1


động. Nâng cao đời sống sinh hoạt cho gia đình kết hợp trồng trọt với chăn nuôi
nâng cao hệ số sử dụng đất.
Với diện tích 1ha đất trồng nguyên liệu mía , 0,5 ha diện tích đất trồng lúa 2
vụ. 0,5 ha diện tích ao đập chăn nuôi cá. Kết hợp với chăn nuôi trâu sinh sản. Nuôi
lợn nái sinh sản và gà vịt . Hàng năm gia đình từ sản xuất nông nghiệp thu được
55 triệu đồng , thu nhập từ chăn nuôi được 50 triệu đồng ; thu từ các khoản khác ,
lương của bản thân và con trai là 84 triệu đồng . Tổng thu nhập của gia đình là 315
triệu đồng/năm trừ chi phí còn lại : 217 triệu đồng / năm.
Bình quân thu nhập của gia đình tôi đạt 1.800.000đ/người / tháng ngoài việc
tích cực phát triển kinh tế gia đình bản thân tôi luôn luôn gần gũi thân thiện, cởi
mỏ với mọi người phổ biến những kinh nghiệm trong sản xuất chăn nuôi vận động
bà con thôn xóm cùng xây dựng mô hình chăn nuôi, gia súc gia cầm đảm bảo kỹ
thuật hợp vệ sinh, kỹ thuật chọn giống cây trồng, vật nuôi đã được nhiều người
tham gia và làm theo. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, gia
đình tôi rất coi trọng việc giáo dục con cháu biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ , lễ
phép với mọi người. Tạo điều kiện cho con cháu được học tập, phấn đấu và trưởng
thành hai cháu nội đang theo học tại trường trung học cơ sở Tam Đa từ tiểu học
đến trung học năm nào hai cháu cũng đạt học sinh tiên tiến và giỏi của trường.
Với những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế làm giàu chính đáng
cũng như những đóng góp của gia đình trong thực hiện phong trào : toàn dân đoàn
kết thực hiện xây dựng đời sống văn hóa. Trong suốt 5 năm gia đình tôi đều được
trong thôn, xã bình xét đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Với lòng nhiệt tình và ý
thức gương mẫu trong thực hiện chủ chương chính sách của Đảng – pháp luật của
Nhà nước và những ý thức trong phát triển kinh tế gia đình. Tôi được bầu vào
BCH hội cựu chiến binh xã và ban liên lạc hưu trí xã. Trong 5 năm qua làm công
tác cùng các đồng chí trong ban chấp hành hội hưu trí xã – Hội cựu chiến binh xã
bản thân luôn đem nhiệt tình, năng lực của bản thân xây dựng hội, thông qua sinh
hoạt vận động hội viên thực hiện đường lối chủ chương của Đảng pháp luật của
Nhà Nước. Vận động anh em hội viên phấn đấu trở thành hội viên cựu chiến binh,


cán bộ hưu trí đi đầu trong mọi phong trào, nhiều mô hình hội viên hội cựu chiến
2


binh – gia đình hộ cán bộ hưu trí xã làm kinh tế giỏi đạt danh hiệu gia đình văn
hóa đã xuất hiện ở hầu khắp 18 thôn bản trong xã qua hàng năm hội cựu chiến
binh xã đều được xét là hội cựu chiến binh có thành tích xuất sắc trong sạch vững
mạnh.
Kính thưa :hội nghị : với những cơ chế, chính sách phù hợp của Đảng và
Nhà Nước để tạo điều kiện cho gia đình tôi và những gia đình nông dân khác phấn
đấu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng đã góp phần

quan trọng cho sự phát

triển kinh tế xã hội ở địa phương. Làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhiều hộ nông
dân đã khá giả đời sống nhân dân ngày một ổn định bền vững, đề nghị ban chỉ đạo
phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các cấp dành ra nguồn
kinh phí thích hợp để đầu tư hỗ trợ về vật chất, về nội dung – kế hoạch và các
trang thiết bị cho cơ sở để tổ chức thực hiện tốt phong trào : Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa đồng thời thực hiện tốt đúng chính sách khen thưởng
động viên kịp thời các đơn vị, cá nhân , hộ gia đình có cách làm hay , làm tốt, chủ
động sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện phong trào : Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa trong những năm tiếp theo . Để có nhiều cá nhân, đơn vị,
hộ gia đình làm kinh tế giỏi . Đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiên tiến góp phần
xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội công bằng – dân chủ
văn minh.
Trên đây là báo cáo tham luận của bản thân tôi trong 5 năm qua về thực
hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Xin cảm hội nghị đã chú ý lắng nghe !
Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe – hạnh phúc
Chúc hội nghị thành công tốt đẹp .

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×