Tải bản đầy đủ

sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy

1

2

3

4

5

6

7

8

PASS BOX X6-28

PASS BOX PHẾ LIỆU

A

SPCĐG

ĐÓNG CHAI
PASS BOX X6-25
PB13

PB12

ĐÓNG NANG

PB14 PASS BOX X6-26
ÉP GÓI 1

PB11

TĐ NỮ
TĐ05

TĐ NAM
TĐ06

KHU ĐÓNG GÓI CẤP II

ALPB04

ALPB03

LỐI RA THÀNH PHẨM

PB16

THOÁT HIỂM

HL03

HL01

HL02

PASS BOX X6-24SPTG

BB.SẠCH CẤP I
PB01

PB15

HL03

PB09

PASS BOX X6-27

ÉP VỈ

IPC
PB10

SẤY LẠNH
PB07

PHA CHẾ ƯỚT

TRỘN LẬP
PHƯƠNG
PB08

PB06

PB03

ALPB01
SÀN RỬA

P. CÂN

PB02

PB04

PB05

ALPB02

TỦ SẤY

TỦ SẤY

ASPB01

HÀNH LANG

DỤNG CỤ SẠCH

VP

BB.ĐÓNG GÓI CẤP II
PB17

TĐ NAM
TĐ04

TĐ03
TĐ NAM L2

TĐ NỮ L2
TĐ02
TĐ NỮ L1
TĐ01

TIỂU

XÍ BỆT

TIỂU

XÍ BỆT

ĐƯỜNG CÔNG NHÂN TỪ BÊN NGOÀI VÀO
ĐƯỜNG CÔNG NHÂN VÀO KHU E

LAVABO

-10.0
XÍ BỆT

GHI CHÚ:

XÍ BỆT

B

WC NỮ

WC NAM

LAVABO

ĐƯỜNG CÔNG NHÂN VÀO KHU D
ĐƯỜNG ĐI NGUYÊN LIỆU, NHÔM, PVC, CHAI LỌ
ĐƯỜNG ĐI SP TRUNG GIAN / CHỜ ĐÓNG GÓI
ĐƯỜNG ĐI BAO BÌ ĐÓNG GÓI VÀO KHU E
XUẤT THÀNH PHẨM

ĐƯỜNG THOÁT HIỂM
TỔ XÂ Y DỰNG

PASS BOX

NHÀ SẢN XUẤT MEN VI SINH

CTy DƯC HẬU GIANG

ĐƯỜNG ĐI PHẾ LIỆU

THÁNG 06/2008

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

P. QL CHẤT LƯNG

TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN

THS.LÊ CHÁNH ĐẠO

HÀ MỸ DUNG

PHẠM VIỆT THẮNG

QUẢN ĐỐC XƯỞNG 6

VÕ THANH HÙNG

BẢN VẼ

EM 05

T. SỐ

1/1

TỔ XDCB

NGUYỄN PHI HÙNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×