Tải bản đầy đủ

Bài 44: Sinh sản vo tính ở động vật

TRƯỜNG THPT THUẬN AN NGÀY.........THÁNG...........NĂM 2008
LỚP:.............. TIẾT:...............
G.Sinh: NGUYỄN SỸ HIỂN
GIÁO ÁN SỐ :
BÀI 44: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
I.Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức.
-Trình bày được khái niệm sinh sản vô tính ở động vật và các hình thức
sinh sản vô tính ở động vật.
-Phân tích được những ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính ở động
vật.
-Trình bày được những ứng dụng của sinh sản vô tính ở động vật trong y
học và chăn nuôi.
2. Kỹ năng.
-Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích tranh vẽ, sơ đồ.
-Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập với SGK
3.Thái độ.
-Qua bài học giúp học sinh củng cố niềm tin vào khoa học
-Có thái độ đúng đắn với khoa học, đặc biệt là lĩnh vực y học mới dựa
trên những ứng dụng của sinh sản vô tính.
II.Nội dung trọng tâm của bài:

-Sinh sản vô tính của động vật dựa trên nguyên phân tạo ra thế hệ con cái
giống mẹ và thích nghi tốt với môi trường sống ổn định
III. phương pháp dạy học:
-Hỏi đáp - tìm tòi bộ phận
-Quan sát tranh - tìm tòi bộ phận
IV. Phương tiện dạy học:
-Tranh vẽ hình 44.1,44.2 sách giáo khoa, phiếu học tập, sơ đồ.
V. Tiến trình bài giảng:
1.Ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ:
Gv: Sinh sản vô tính là gì? Ở thực vật có những hình thức sinh sản vô
tính nào?
Hs: Trả lời
3.Dạy bài mới
ĐẶT VẤN ĐỀ:
Chúng ta đã biết ở thực vật có hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính.
Cũng giống như thực vật thì ở động vật cũng có hai hình thức sinh sản vô
tính và hữu tính, sự sinh sản ở động vật khác gì so với ở thực vật? Chúng ta
sẽ lần lượt nghiên cứu từng hình thức sinh sản của động vật. Trong đời sống
khoa học, chúng ta thấy có rất nhiều thành tựu nổi bật như tạo ra cừu Dolly
từ một tế bào của cơ thể mẹ, hay hiện tượng con ong chúa đẻ trứng ra mà
không được thụ tinh vẫn nở thành ong con...Các hiện tượng này được giải
thích như thế nào? dựa trên cơ sở khoa học nào? Để hiểu rõ vấn đề chúng ta
cùng nghiên cứu bài "Sinh sản vô tính ở động vật"
DẠY BÀI MỚI
T
G
HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG
۩ HOẠT ĐỘNG 1:
Sinh sản vô tính là
gig?
-Gv: Cho Hs lấy một
số ví dụ về sự sinh
sản ở động vật bậc
cao và bậc thấp.
-Gv: Yêu cầu Hs
nhận xét về sự sinh
sản của các loài nói
trên
(Gv: Bổ sung hoàn


chỉnh câu trả lời)
-Gv: Qua các ví dụ
trên và căn cứ vào
SGK hãy cho biết
sinh sản vô tính ở
động vật là gì?
-Gv: Tại sao trong
sinh sản vô tính con
cái sinh ra lại giống
nhau và giống mẹ?

۩ HOẠT ĐỘNG 2:
Các hình thức sinh
sản vô tính ở động
vật.
-Gv: phát phiếu học
tập số 1 cho học sinh
trả lời trong vòng 7
phút.
(Gv bổ sung và hoàn
thành phiếu)
-Gv: Hiện tượng
thằn lằn bị đứt đuôi,
tôm, cua bị gãy chân
càng sau đó tái sinh
lại có phải là sinh
sản vô tính không?
Tại sao?
-Gv: Ở giun dẹp
hoặc 1 số loài khác
khi cắt cơ thể thành
nhiều đoạn, mỗi
đoạn phát triển thành
-Hs: giun dẹp; ong;
trùng biến hình;
chim; cá; bọt biển...
-Hs: Trả lời
-Hs: Trả lời
-Hs: Vì cá thể con
nhận được bộ gen
giống hệt cá thể mẹ
nên chúng giống hệt
nhau và giống mẹ
-Hs: Hoàn thành
phiếu học tập
-Hs: Không, vì nó
không tạo ra cơ thể
mới
I.Sinh sản vô tính là gì?
-Sinh sản vô tính là kiểu
sinh sản mà một cá thể
sinh ra một hoặc nhiều cá
thể mới giống hệt mình,
không có sự kết hợp giữa
tinh trùng và tế bào trứng
II.Các hình thức sinh
sản vô tính ở động vật
1.Ở động vật bậc thấp
-Gồm các hình thức:
+Phân đôi
+Nảy chồi Phiếu
+Phân mảnh học
+Trinh sinh tập
4. Củng cố :
- Cho HS đọc phần in nghiêng trong khung SGK, trả lời câu hỏi: Tại
sao cá thể con trong SSVT giống hệt cá thể gốc?
- Cho HS nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình
thức SSVT ở động vật.
- Câu hỏi trắc nghiệm:
Nhận định nào sau đây là đúng:
a. Các hình thức SSVT ở động vật là: Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh
sản.
b. Trinh sản là hiện tượng trứng không qua thụ tinh phát triển thành các cơ
thể có bộ NST lưỡng bội.
c. SSVT có ưu điểm là: Tạo ra cá thể mới đa dạng về mặt di truyền.
d. Sự SSVT ở động vật bậc cao rất phổ biến.
5. Dặn dò :
Trả lời câu hỏi SGK và xem bài mới phần II ( Các hình thức thụ tinh trong
SSHT )
PHIẾU HỌC TẬP I
Bảng 1: Các hình thức SSVT ở động vật
Động vật ĐV đa bào bậc thấp
(Các hình thức sinh sản vô tính)
ĐV đa bào bậc cao
Phân
đôi
Nảy
chồi
Phân
mảnh
Trinh sản
Trùng roi
Thủy tức
Hải quỳ
Sán lông
Trai sông
Ong
Đặc điểm
Tính phổ
biến


Bảng 2: Phân biệt nuôi cấy mô và nhân bản vô tính
Hiện tượng
nuôi cấy mô
Cách tiến hành Ví dụ Ý nghĩa
Nuôi mô sống
Ghép mô tách
rời vào cơ thể
Các dạng cấy
ghép mô
Hiện tượng
nhân bản vô
tính
TỜ NGUỒN
Bảng 1: Phân biệt nuôi cấy mô và nhân bản vô tính
Hiện tượng
nuôi cấy mô
Cách tiến hành Ví dụ Ý nghĩa
Nuôi mô sống Tách mô từ cơ thể
động vật và nuôi
trong môi trường đủ
dinh dưỡng và nhiệt
độ thích hợp.
- Nuôi da
- Nuôi máu
- Nuôi thận
Ghép mô tách
rời vào cơ thể
Ghép mô, cơ quan
tách rời vào cơ thể
nhận.
- Ghép da
- Ghép thận
- Truyền máu
Các dạng cấy
ghép mô
-Tự ghép: Trên cùng
một cơ thể.
-Đồng ghép: Giữa 2
cơ thể có tương đồng
về mặt di truyền
Hiện tượng Là hiện tượng chuyển - Cừu Doly

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×