Tải bản đầy đủ

THAM LUẬN ĐẠI HỘI CHI BỘ

BẢN THAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
CỦA MỖI GIÁO VIÊN
Kính thưa đoàn chủ tịch!
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể đại hội!
Trước hết tôi nhất trí cao với báo cáo tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và phương
hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Bí thư Chi bộ vừa trình bày
trước Đại hội.
Sau đây tôi xin trình bày tham luận về biện pháp nâng cao chất lượng dạy học của
mỗi giáo viên trường THPT Lý Nhân Tông đóng góp vào bản phương hướng hoạt động
của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.
Kính thưa đại hội !
Đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu và rất quan trọng trong mỗi nhà trường.
Có thầy giỏi thì mới mong có trò giỏi. Năng lực chuyên môn của mỗi giáo viên có ảnh
hưởng rất to lớn đến chất lượng giáo dục của nhà trường và làm nên thương hiệu cho nhà
trường. Vì vậy mà các nhà quản lý phải có trách nhiệm phát huy tiềm năng của mỗi giáo
viên, phải làm sao khơi dậy, phát huy được ưu điểm của những giáo viên (giàu kiến thức ,
nhiệt tình, trách nhiệm, khát khao tự khẳng định giá trị bản thân…) đồng thời khắc phục
những hạn chế chủ quan lẫn khách quan của những giáo viên ( có kinh nghiệm còn hạn
chế, tự ti, làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu khoa học…)
Sau đây tôi xin đưa ra bốn giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học của mỗi giáo viên.

Thứ nhất: cần tăng cường nâng cao nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm của giáo
viên trong công việc
Việc nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho giáo viên nhằm tạo ra sự nhạy bén và
khả năng thích ứng về mặt xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Những phẩm
chất đó sẽ tạo nên sức mạnh, niềm tin, lý tưởng cho từng giáo viên.
Giáo viên trên dưới một lòng đoàn kết, gắn bó trách nhiệm với nhau trong công việc
cũng như trong cuộc sống thì các nhiệm vụ của nhà trường mới được thực hiện tốt và hiệu
quả chuyên môn của nhà trường sẽ được nhân lên bằng sức mạnh của tập thể.
Thứ hai: Đôn đốc mạnh mẽ việc thực hiện bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo
viên


Đây là biện pháp thúc đẩy giáo viên tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết xã
hội, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Qua đó giáo viên có khả năng đáp ứng được
các yêu cầu công việc của nhà trường.
Yêu cầu giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các lớp học bồi dưỡng do Sở
Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Giáo viên đi học bồi dưỡng về phải báo cáo kết quả, nội dung
tập huấn cho Ban Giám hiệu để nhà trường còn nắm được tinh thần chỉ đạo chuyên môn của
cấp trên, đồng thời để quản lý, giám sát tinh thần, thái độ của giáo viên khi tham gia học
tập.
Thứ ba: tăng cường quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn giáo viên thông
qua công tác kiểm tra, đánh giá.
Thông qua kiểm tra, đánh giá, mỗi giáo viên sẽ tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.
Đồng thời, thông qua kiểm tra người cán bộ quản lý sẽ chủ động phát hiện những thiếu sót
của giáo viên, từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời và như vậy hiệu quả dạy
học và giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao.
Nhà trường cũng tăng cường nhiều kênh thông tin để nắm bắt kịp thời các hoạt động
dạy và học của giáo viên và học sinh . Mỗi một học kì nhà trường đều tiến hành điều tra ý
kiến học sinh về hoạt động dạy học của giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm, từ đó có
biện pháp điều chỉnh kịp thời.
Thứ tư: chú trọng công tác thi đua, khen thưởng.
Việc khen thưởng cần diễn ra kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng lúc để khích lệ,
động viên các phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường.
Bên cạnh việc khen thưởng các giáo viên có thành tích cao trong việc nâng cao chất
lượng chuyên môn, Ban Giám hiệu còn phải có những hình thức xử lý phù hợp đối với
những giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, và luôn tạo ra cơ hội cho họ được sửa sai.
Kính thưa đại hội !
Trên đây là một số giải pháp về nâng cao chất lượng dạy học của mỗi giáo viên trong
trường THPT lý Nhân Tông đóng góp vào phương hướng hoạt động của Chi bộ trong nhiệm
kỳ tới, rất mong được các đồng chí quan tâm và đóng góp thêm.

Cuối cùng tôi xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các đồng chí trong đại hội.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×