Tải bản đầy đủ

nhãn hàng hóa môn bao gói thực phẩm

AN THANH
Sống mãi với thời gian

 Thành phần: tôm (40%), bột Batter (34%), bột Dusting-

Tôm tẩm bột Tempura

 Bảo quản: bảo quản ở nhiệt độ

-18 hoặc trong ngăn đá tủ

VD120, dầu nành, muối, đường.

lạnh.

Phụ gia: theo đúng TT27/2012/TT-BYT. Chất điều vị

Hướng dẫn sử dụng: không cần rã đông, chiên trong dầu ở

monosodium glutamate (621). Phụ gia khác không sử dụng.


nhiệt độ từ 160-170 thời gian khoảng 3-4 phút, đến khi sản

Chỉ tiêu chất lượng:

phẩm có màu vàng sáng.

-

Hàm lượng protid 9,9% khối lượng.

Số XNCB: 2817/2014/YTHCM-XNCB.

Hàm lượng 40 mg/ 100g.

Ngày sản xuất: 25/10/2016
Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

Xuất tại: Công ty TNHH TPXK AN THANH
Số 02 – Nguyễn Đình Chiểu, P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang
ĐT: (84-8) 37800801

Fax: (84-8)37800424

Email: dong@anthanhfood.com

Khối lượng tịnh : 250 gam

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×