Tải bản đầy đủ

Bài giảng âm nhạc lớp 5

1


Tiết 31
giọng
Ôn tập Khởi
bài hát:động
Dàn đồng
ca mùa hạ
Nghe nhạci

i

i

í,
a

a

a

à
Hát lĩnh xướng và đồng ca
+ Lĩnh xướng: Chẳng nhìn thấy.... Lá xanh
+ Đồng ca: Tiếng ve...tha thiết
+ Lĩnh xướng: Lời ve...biếc xanh
+ Đồng ca: Dàn đồng ca...ve ve ve


Nghe nhạc
Em đi giữa biển vàng
Nhạc và lời: Bùi Đình Thảo
Lời thơ: Nguyễn Đăng Khoa – Bùi Đình ThảoEm cảm nhận bài hát này như thế nào?
Em thích câu nhạc hoặc đoạn nào nhất? Vì sao?

NTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×