Tải bản đầy đủ

123doc org document 2734204 cau hoi trac nghiem co dap an bo

Tài liệu

Trang chủ

Giáo Dục - Đào Tạo

Tìm kiếm ...

Cao đẳng - Đại học

NẠP TIỀN

Y - Dược

TẢI LÊN

Đăng ký

Đăng nhập

Nhi khoa


Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ môn nhi khoa tập 1

Facebook®
Account Sign Up

45

0

Take And Share Photos
And Videos. Create Your
Free Account Today!

+

facebook.com

113

5,507

7

HỌC,HỌC NỮA,HỌC MÃI KHÔNG CHÁN

Gửi tin nhắn

Báo tài liệu vi phạm

TẢI XUỐNG

7

Upload tăng doanh thu

Tải lên: 12,011 tài liệu

CHƯƠNG1 : NHI KHOA ĐẠI CƯƠNG
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU (CSSKBĐ )Thời gian giảng : 2 tiết
Đối tượng : Sinh viên Y6 đa khoa.
Người biên soạn: PGS.TS.Nguyễn Khắc Sơn
Mục tiêu:
1. Trình bày được định nghĩa sức khoẻ của tổ chức y tế thế giới (TCYTTG) và khái niệm về
CSSKBĐ
2. Kể tên 8 biện pháp CSSKBĐ đã được nêu trong tuyên ngôn Alma – Ata năm 1978 và 2 biện
pháp của Việt Nam.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

GỢI Ý TÀI LIỆU LIÊN QUAN CHO BẠN

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ
môn nhi khoa tập 1
113

5,378

7

pdfcrowd.com


pháp của Việt Nam.
3. Kể đủ 7 biện pháp ưu tiên trong nhi khoa.
4. Trình bày được khái quát tình hình sức khoẻ và bệnh tật cho trẻ em nước ta hiện nay.
A. Trình bày được khái quát bối cảnh của chiến lược CSSKBĐ cho trẻ em.
B. Nêu được mục tiêu chủ yếu về sức khoẻ vào năm 2010 và 2020 ở nước ta.
C. Trình bày được các biện pháp giáo dục sức khoẻ cho các bà mẹ ở cộng đồng.
Test Blueprint:
Số TT
Mục tiêu
Tỉ lệ test(%)
Số lượng test
Tổng
MCQ
Đúng/Sai
Ngỏ ngắn
1
Mục tiêu 1
10
2
1
3
2
Mục tiêu 2
10
2
1
3
3
Mục tiêu 3
10
2
1
3
4
Mục tiêu 4
20
4
1
1
6
5
Mục tiêu 5
20
4
1
1
6
6
Mục tiêu 6
13
3
1
4
7
Mục tiêu 7
17
4
1
5
Tổng
100%
21
5
4
30
I. CÂU HỎI LỰA CHỌN
1. Định nghĩa sức khoẻ của tổ chức y tế thế giới:
a. Sức khoẻ là tình trạng không có bệnh tật
b. Sức khoẻ là sự cân bằng giữa cơ thể và môi trường sống
c. Sức khoẻ là trạng thái sung mãn về thể chất và tâm hồn.
d. Sức khoẻ là trạng thái thoả mái về thể chất và tâm hồn và xã hội, không chỉ là
không có bệnh tật.@
2. Triết lý về chăm sóc sức khoẻ ban đầu của TCYTTG là.
a. Tư tưởng bình đẳng .
b.Công bằng xã hội.@
c. Nhân đạo.
d. Hoà hợp dân tộc.
3. Chăm sóc sức khoẻ là trách nhiệm của:
a. Gia đình .
b. Cuả ngành y tế
c. Của xã hội
d.Của tất cả 3 yếu tố trên@
4. Nội dung cơ bản của chiến lược CSSKBĐ là:
a. Phân bố nhiều tài nguyên hơn cho y tế cơ sở
b. Sử dụng kỹ thuật thích hợp, phối hợp liên ngành
c. Sự tham gia của cộng đồng , của từng cá nhân và gia đình

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ
môn nhi khoa tập 2
109

mô học Pháp luật đại cương, đại…
80

873

1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
môn sinh học
39

564

1

Bộ câu hỏi trác nghiệm có đáp an
Giải phẫu thần kinh
50

466

0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
GIẢI PHẨU - Phần II Chương Chi…
54

998

4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
GIẢI PHẨU –y dược Thái Nguyên -…
35

679

1

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ
ĐÁP ÁN SINH HỌC
40

383

0

Câu hỏi trác nghiệm có đáp án môn
kinh tế vi mô
13

946

0

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án bộ
đề thi sinh học 2011 pdf
153

187

0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
GIẢI PHẨU - Phần I. Chương Đại…
10

1,235

3

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án GIẢI
PHẨU Phần III Chương Chi Dưới

1

847

3

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án GIẢI
PHẨU Phần V Chương Giác Quan
14

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

43

open in browser PRO version

1,877

558

1

pdfcrowd.com


558

1

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về
Thị Giác
11

372

0

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC
NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN HỌC K…
152

551

3

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

d.Bao gồm cả 4 yếu tố trên@
5. Kỹ thuật thích hợp bao gồm các yếu tố sau
a. Sử dụng tài nguyên sẵn có ở địa phương
b. Được cộng đồng chấp nhận
c. Với giá thành có thể chấp nhận được
d. Có tính dân tộc khoa học và đại chúng@
6. Nhận thức đúng về CSSKBĐ của sinh viên y khoa.
a. CSSKBĐ là công việc của mỗi cá nhân
b. CSSKBĐ chỉ là công việc của y tế cơ sở.
c. CSSKBĐ là phục vụ bằng các kỹ thuật thô sơ rẻ tiền.
d. CSSKBĐ là đào tạo hướng về cộng đồng.@
7. Biện pháp CSSKBĐ của TCYTTG là (tìm 1 biện pháp đúng nhất)
a. Vệ sinh cá nhân
b. Thực hiện sinh đẻ kế hoạch@
c. Ăn tăng đạm, mỡ , đường
d. Thực hiện tiêm phòng chó dại sau khi bị chó cắn.
8. Mội ưu tiên cho chăm sóc sức khoẻ trẻ em là:
a. Ăn nhiều thịt.
b. Uống sữa bò
c. Bù nước bằng đường uống@
d. Ăn thêm hoa quả để tăng lượng vitamin
9. Các biện pháp ưu tiên trong CSSKBĐ ở trẻ em ngoại trừ.
a. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng .
b. Đảm bảo cho trẻ được uống sữa mẹ@.
c. Tiêm chủng .
d. Kế hoạch hoá gia đình
10. Nguyên nhân tử vong chính ở trẻ em Việt Nam ngoại trừ.
a. Suy dinh dưỡng.
b. Tự sát@.
c. Viêm phổi
d. Tai nạn giao thông, ỉa chảy cấp.
11. Dưới đây là các chương trình quốc gia về CSSK trẻ em ngoại trừ:
a. ARI.
b. Chương trình phòng chống LCK.@
c. CDD.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Khám và chẩn đoán phù
6

217

2

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP
ÁN PHẦN ĐÁI MÁU
4

591

11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP
ÁN PHẦN ĐAU LƯNG
3

423

4

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP
ÁN PHẦN ĐAU NGỰC
3

560

12

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP
ÁN PHẦN ĐIỆN GIẬT
3

632

3

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

cau hoi trac nghiem co dap an lien
quan toi ngan sach nha nuoc mon tai
chinh tien te
tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp
án về vai trò quản trị nguồn nhân lực
câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn
quan hệ công chúng pr
câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn
đường lối
cau hoi trac nghiem co dap an tin hoc

pdfcrowd.com


c. CDD.
d. Phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình tiêm chủng mở rộng.
12. Theo kế hoạch hoá gia đình mỗi gia đình chỉ nên có :
a. Có 1 con.
b.Có 1 đén 2 con.@
c. Có 2 con.
d. Có 3 con.
13. Tuổi phụ nữ có con nên bắt đầu từ.
a. 18 tuổi
b. 20 tuổi
c. 21 tuổi
d. 22 tuổi @
14. Nên đẻ thưa cách nhau từ
a. 2 đén 3 năm.
b. 1 đén 2 năm

van phong
câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn
quản trị học
tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp
án về quản trị nguồn nhân lực
tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm có đáp
án môn quản trị nhân lực
câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn
đường lối cách mạng của đảng cộng
sản pot
câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn

2

đường lối cách mạng của đảng cộng
sản
câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn
tư tưởng hồ chí minh
câu hỏi trác nghiệm có đáp án môn
kinh tế vi mô
câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn
hóa thực phẩm
câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về
protein
câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn
công nghệ kim loại
hệ thống phân loại rừng
mục đích yêu cầu thành quả
2 6 sản lượng xuất khẩu một số mặt

c. 3 đến 5 năm@
d. 2 đến 4 năm
15. Trong thời gian có thai người mẹ phảI được ăn uống đầy đủ đẻ mẹ được tăng cân thích hợp, cho
thai phát triển tốt, để sinh con đủ cân , khoẻ mạnh . Số cân mẹ tăng thích hợp là.
a. 8 kg
b. 9 kg

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

hàng nông sản chủ yếu
giáo dục mầm non và phổ thông
thị trường và cửa khẩu xuất khẩu

pdfcrowd.com


b. 9 kg
c. 10 kg
d. 12 kg.@
16. Mục tiêu sức khoẻ trẻ em từ nay đến năm 2010 là.
a. Tỉ lệ SDD ở trẻ em< 5 tuổi giảm xuống dưới 40 %
b. Tỉ lệ SDD ở trẻ em< 5 tuổi giảm xuống dưới 30 %
c. Tỉ lệ SDD ở trẻ em< 5 tuổi giảm xuống dưới 25 %
d. Tỉ lệ SDD ở trẻ em< 5 tuổi giảm xuống dưới 20 %@
17. Tỉ lệ tử vong trẻ em < 1 tuổi ở các nước kém phát triển còn rất cao (WHO. 1997):
a. 90‰
b. 100‰
c. 109‰@
d. 150‰
18. Tỉ lệ tử vong ở trẻ em < 1 tuổi ở các nước công nghiệp rất thấp( WHO. 1997):
a. 5%
b. 6%
c. 7%@
d. 8%
19. Nguyên nhân tử vong chủ yếu ở trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển là:
a. Suy dinh dưỡng và các bệnh nhiễm khuẩn.@
b. Tai nạn giao thông.
c. Ung thư
d. Các bệnh tim mạch.
20. Giáo dục sức khoẻ cho các bà mẹ trong cộng đồng.
a. Giảm được 1/3 số bà mẹ bị thiếu máu thiếu sắt.@
b. Giảm được 1/4 số bà mẹ bị thiếu máu thiếu sắt.
c. Giảm được 1/5 số bà mẹ bị thiếu máu thiếu sắt.
d. Giảm được 1/6 số bà mẹ bị thiếu máu thiếu sắt.
21. Giáo dục sức khoẻ cho các cho các bà mẹ trong cộng đồng nhằm mục tiêu về dinh dưỡng là:
a. Thực hiện cho tất cả trẻ được bú mẹ 3-4 tháng đầu, cho ăn thêm đầy đủ
b. Thực hiện cho tất cả trẻ được bú mẹ 4-6 tháng đầu, cho ăn thêm đầy đủ@
c. Thực hiện cho tất cả trẻ được bú mẹ 6-7 tháng đầu, cho ăn thêm đầy đủ
d. Thực hiện cho tất cả trẻ được bú mẹ 7-8 tháng đầu, cho ăn thêm đầy đủ.
II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI
1.
Có thể hạ thất tỷ lệ tử vong cho trẻ em dưới năm tuổi nhờ thực hiện tốt tiêm chủng
Đ
S
phòng bệnh
2.
Muốn tiếp cận tốt các dịch vụ y tế cần phải hợp lý hoá với lồng ghép chăm sóc
Đ
S
sức khoẻ ban đầu
3.
Cung cấp thực phẩm và dinh dưỡng hợp lý là một rtong 7 biện pháp ưu tiên trong
Đ
S
chiến lược CSSKBĐ cho trẻ em
4.
Mục tiêu sức khoẻ trẻ em từ nay đén năm 2000 và 2020 là thanh toán rối loạn do
Đ
S
Iốt vào năm 2006
5.
Thực hiện kế hoạch hoá gia đình là một trong 7 biện pháp ưu tiên trong chiến lược Đ
S

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

đầu tư giáo dục đào tạo từ nguồn thu
học phí
chất lượng và khả năng cạnh tranh
tình hình chế biến các mặt hàng nông
sản
2 1 số lượng mô hình sản xuất phân
theo địa phương
2 2 sản phẩm hàng hóa chủ lực của
hà tĩnh

pdfcrowd.com


3

Xem thêm ...

THÀNH VIÊN THƯỜNG XEM THÊM

Câu hỏi trắc nghiệm về
bệnh nhiễm trùng sơ si…
sớm ở trẻ

open in browser PRO version

Tả cây xà cừ

ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG
HỌC KỲ I NĂM HỌC…
2012-2013 TRƯỜNG

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Đề tài nâng cao hiệu quả
của công tác thu chi qu…
bảo hiểm xã hội luận văn,

pdfcrowd.com


6

609

7

Quy luật đấu tranh giai
cấp
13

252

0

Tả cây cam

1

7

1

7

8

5

Câu hỏi trắc nghiệm có
đáp án bộ môn nhi khoa…
tập 2
109

1

4

260

13

ĐỀ THI HẾT MÔN BỘ
MÔN NHI ( ĐẠI HỌC Y…
HN)
23

451

1

27

201

0

Đề thi tuyển sinh vào lớp
10 môn Tiếng Pháp - Đ…
dự bị pot
7

885

25

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP
PHÉP KHAI THÁC…
KHOÁNG SẢN potx
7

2

193

0

THÔNG TIN TÀI LIỆU
Ngày đăng: 15/05/2015, 12:14
1 CHƯƠNG1 : NHI KHOA ĐẠI CƯƠNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU (CSSKBĐ ) Thời gian giảng : 2 tiết Đối tượng : Sinh viên Y6 đa khoa. Người
biên soạn: PGS.TS.Nguyễn Khắc Sơn Mục tiêu: 1. Trình bày được định nghĩa sức khoẻ của tổ chức y tế thế giới (TCYTTG) và khái niệm về CSSKBĐ 2.
Kể tên 8 biện pháp CSSKBĐ đã được nêu trong tuyên ngôn Alma – Ata năm 1978 và 2 biện pháp của Việt Nam. 3. Kể đủ 7 biện pháp ưu tiên trong nhi
khoa. 4. Trình bày được khái quát tình hình sức khoẻ và bệnh tật cho trẻ em nước ta hiện nay. A. Trình bày được khái quát bối cảnh của chiến …


open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com


- Xem thêm Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ môn nhi khoa tập 1, Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ môn nhi khoa tập 1, Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ
môn nhi khoa tập 1

1 Comment

Sort by Top

Add a comment...

Hà Cô Cô · Works at Nghi Lộc Hospital
sao em nạp 50000đ mà không tải được tài liệu vậy Addmin
Like · Reply · Apr 21, 2016 6:30am

Mai Bui · Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
bài này có giá 100k cơ b ạ
Like · Reply · Dec 14, 2016 6:06am
Facebook Comments Plugin

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Giáo án sinh học lớp 8 theo chuẩn (3)
218

0

0

Giáo án sinh học lớp 8 theo chuẩn (2)
12

0

0

Giáo án sinh học lớp 8 theo chuẩn (1)
209

0

0

Thuyết minh Thực tập kỹ thuật và công nghệ
33

0

0

ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA MÔN TOÁN (Chuyên ĐHSP Hà Nội)
4

0

0

Bai tap ky thuat giao thong 57CD1
4

0

0

Số liệu 58CD5 đồ án nền móng

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com


7

0

0

Kết quả thông qua đồ án nền móng
1

0

0

TÀI LIỆU MỚI BÁN
Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài số 43)
9

0

0

giáo án bàn tay nặn bột
45

0

0

Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài số 42)
10

0

0

english nhat ban hanami
36

0

0

ISLAM IN SOUTHEAST ASIA
9

0

0

EngLish hue festival
19

0

0

CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA XÃ HỘI ASEAN (ASCC)
32

0

0

Một số Bài tập tự luận Địa Lí 11
19

0

0

Chủ đề tìm kiếm
tiểu luận quản lý giáo dục
lời m ở đầu tiểu luận

Tai lieu

Mục lục

m iny

Bài viết

Quốc học

tiểu luận tình huống chuyên viên chính

tiểu luận triết học cao học

Tìm kiếm m ới

cach lam bai tieu luan

tiểu luận tình huống

info@123doc.org

open in browser PRO version

Yahoo

Tài liệu m ới

tiểu luận kinh tế lượng

luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

bìa tiểu luận đẹp

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Luận Văn

tiểu luận chuyên viên chính

Chủ đề tài liệu m ới đăng

m ẫu tiểu luận

luận văn thạc sĩ kinh tế

đề cương luận văn thạc sĩ

luận án tiến sĩ kinh tế

bài tham luận m ẫu

tiểu luận tình huống quản lý nhà nước

cách làm tiểu luận
luận án tiến sĩ

m ẫu bìa tiểu luận

GIÚP ĐỠ

GIỚI THIỆU

Câu hỏi thường gặp

123doc là gì?

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

luận văn kế toán

pdfcrowd.com


Yahoo

Điều khoản sử dụng

Video giới thiệu

Skype

Quy định chính sách bán tài liệu

Facebook

Hướng dẫn thanh toán

Google+

Giới thiệu | Hướng dẫn | Quy chế hoạt động | Chính sách bảo mật thông tin | Cơ chế giải quyết tranh chấp |
Quyền và nghĩa vụ của sàn giao dịch TMĐT 123doc.org | Các trường hợp miễn trách nhiệm của sàn giao dịch TMĐT 123doc.org
Công ty TNHH Colombo. Mã số doanh nghiệp: 0107431023, cấp ngày 12/05/2016. Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 3, số 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.

1 / 113 trang

open in browser PRO version

Copyright © 2010-2015 123Doc. Design by 123DOC

Tải Xuống

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

7 (113 trang)

Lịch sử tải xuống

pdfcrowd.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×