Tải bản đầy đủ

Đề hsg huyện vật lí 9 năm 2016

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 9 NĂM HỌC 2016 - 2017
Đề thi môn: Vật lí
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm)
Một ô tô chuyển động trên nửa đầu đoạn đường với vận tốc 45km/h. Phần còn lại nó chuyển
động với vận tốc 11km/h trong nửa thời gian đầu và 34km/h trong nửa thời gian sau. Tìm vận tốc
trung bình của ô tô trên cả đoạn đường.
Câu 2: (2 điểm)
Một miếng thép có lỗ hổng ở bên trong. Dùng lực kế đo trọng lượng của miếng thép trong
không khí thấy lực kế chỉ 365N. Nhúng miếng thép vào nước thấy lực kế chỉ 310N. Hãy xác định thể
tích lỗ hổng, biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3, của thép là 78000N/m3.
Câu 3: (2 điểm)
a)Trộn 1 lít nước ở 100oC vào 2 lít nước ở 40oC. Khi cân bằng nhiệt ta được 3 lít nước ở nhiệt
độ bao nhiêu. Xem chỉ nước trao đổi nhiệt cho nhau.
Câu 4: (2 điểm)
Có ba bình dung tích như nhau đều bằng 2 lít chứa đầy nước ở nhiệt độ khác nhau là 20oC,
o
60 C và 100oC và một bình có dung tích 5 lít không chứa gì. Với các dụng cụ đã cho làm thế nào để
tạo ra một lượng nước có nhiệt độ 56oC. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do bình và môi trường.
Câu 5: (2 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện U có hiệu điện thế không
đổi là 16V; R = 6Ω, R1 = 3Ω, bóng đèn có điện trở không đổi RĐ = 6Ω.
P
Vôn kế có điện trở rất lớn và dây nối có điện trở không đáng kể.
a. Khi con chạy C của biến trở ở vị trí chính giữa biến trở, thì vôn
kế chỉ 7V. Tìm giá trị của R2.
b. Xác định giá trị của đoạn biến trở RX (từ M tới C) để đèn tối
nhất.
c. Dịch con chạy C từ M đến N thì độ sáng của đèn thay đổi thế
nào? Giải thích.
------Hết------

Họ và tên thí sinh:………………….………………..…….

U
R1

R2

Đ

N

SBD:…………..

C

R
V

RX

MTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×