Tải bản đầy đủ

WHO – TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (World Health Organization)

WELCOME TO OUR
LECTURE!
WHO – TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI
(World Health Organization)
Nhóm 4:
Giáo viên hướng dẫn:
Trịnh Thị Định

1. Dương Thị Trang
2. Nguyễn Hương Lan
3. Trần Thị Thu Thơm
4. Phan Thị Nhung
5. Nguyễn Thị Thúy
6. Nguyễn Thanh Lam


NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I – Cơ sở pháp lí

II – Thành viên và cấu trúc


III - Nhiệm vụ và ưu tiên của WHO

VI - Quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam – WHO

V – Tổng kết


I – CƠ SỞ PHÁP LÍ

1. Khái niệm
2. Sự thành lập
3. Trụ sở


1. KHÁI NIỆM
Tổ chức Y tế Thế giới viết
tắt WHO (World Health Organization)
hoặc OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) là một cơ quan của Liên Hiệp Quốc,
WHO đóng vai trò thẩm quyền điều phối
các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng trên
bình diện quốc tế.


WHO tham gia giúp đỡ các quốc gia thành viên,

WHO cung cấp những thông tin chính xác, những địa chỉ đáng tin cậy trên
lĩnh vực sức khỏe con người

WHO sẽ đứng ra để giải quyết những vấn đề cấp bách về sức khỏe cộng đồng
và dịch bệnh của con người


2. SỰ THÀNH LẬP

- WHO được Liên Hiệp Quốc thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 1948.

- WHO kế thừa phần nhiều chức trách và tài nguyên từ tổ chức tiền thân của
nó là Tổ chức Sức khoẻ (Organisation de la Santé), một cơ quan của Hội Quốc
Liên trước đây
3. TRỤ SỞ

WHO có trụ sở đặt tại Genève, Thụy Sĩ. Tổng Giám đốc hiện nay là Trần Phùng
Phú Trân (Margaret Chan, Fung Fu-chun), đảm trách từ 2007 và dự kiến đến
tháng 6/2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×