Tải bản đầy đủ

CAU hỏi THI PBGDPL THPT

SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
CÂU HỎI
CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG
CẤP THPT NĂM 2016
Câu 1. (10 điểm)
Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 28/11/2013 có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Quy định nào của Hiến
pháp 2013 ghi nhận về quyền sống của con người, quyền bất khả xâm phạm về thân thể
của công dân và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
Câu 2. (10 điểm)
Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình hiện hành: Những trường hợp nào
được kết hôn, những trường hợp nào cấm kết hôn? Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được
quy định như thế nào?
Câu 3. (10 điểm)
Những quy định: Bình đẳng giới về chính trị, giáo dục và đào tạo, bình đẳng giới
trong gia đình được quy định tại Luật bình đẳng giới? Ở địa phương hoặc trường học của
anh (chị) việc thực hiện bình đẳng giới như thế nào ?
Câu 4. (10 điểm)
Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các
loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông
đường bộ bị xử phạt từ mức thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất đến 14 triệu đồng trong

những trường hợp nào?
Câu 5. (10 điểm)
Các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới bị xử
phạt như thế nào?
Câu 6. (10 điểm)
Những hành vi nào được coi là hành vi bạo lực gia đình? Quyền và nghĩa vụ của
nạn nhân bạo lực gia đình? Những hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Luật phòng,
chống bạo lực gia đình?
Câu 7. (10 điểm)
Các hành vi bị nghiêm cấm, quyền và nghĩa vụ của nạn nhân được quy định như thế
nào trong Luật phòng, chống mua bán người? Anh (chị) cần làm gì để tự bảo vệ mình và
người thân khỏi bị mua bán?
Câu 8. (10 điểm)
Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống ma túy? Người nghiện ma túy bị
buộc phải vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc trong những trường hợp nào?
Câu 9. (5,0 điểm)
Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân được quy định như thế nào trong Luật giáo dục?
Câu 10. (15 điểm)
“Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật…..” (trích Điều 46 Hiến
pháp năm 2013). Theo anh (chị) mỗi người dân có trách nhiệm làm gì và làm như thế nào
để thực hiện tốt nghĩa vụ trên?
(Trả lời câu hỏi viết tối thiểu 500 từ, tối đa không quá 1500 từ)

-------------------------Hết-------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×