Tải bản đầy đủ

Lich thi b1 new

TRNG I HC BCH KHOA H NI

Lịch thi Tiếng anh B1
Thời gian

Nội dung

Hiệu lệnh (kẻng)

Ghi chú

Thi c v vit (90 phút)

Sáng
7h00

Giám thị có mặt tại Phũng hi ng thi

7h30

Gọi thí sinh vào phòng thi


1 hồi 3 tiếng

7h45

Nhận đề thi

3 tiếng

7h55

Phát đề thi

2 tiếng

8h00

Bắt dầu làm bài

1 tiếng

9h30

Thu bài

1 hồi

Sáng

Thi nghe hiểu

10h10

Phát đề thi

2 tiếng

10h15

Bắt dầu làm bài


1 tiếng

Thu bài
Chiều

Thi nói

13h00

Giám thị có mặt tại Phũng hi ng thi

13h15

Cỏc thớ sinh cú s th t (trong phũng thi) t 1 n 20 cú mt ti phũng thi

15h30

Cỏc thớ sinh cú s th t (trong phũng thi) t 21 cú mt ti phũng thi

L-u ý:
Khi n d thi, hc viờn phi trỡnh th hc viờn, chng minh th;
Thớ sinh s dng bỳt do hi ng thi phỏt;
Hc viờn khụng c mang vo khu vc thi v phũng thi giy than, bỳt xoỏ, cỏc ti liu, v khớ,
cht gõy n, gõy chỏy, bia, ru, in thoi di ng, mỏy tớnh xỏch tay, phng tin k thut
thu, phỏt, truyn tin, ghi õm, ghi hỡnh, thit b cha ng thụng tin cú th li dng lm bi thi
v cỏc vt dng khỏc;
Hc viờn khụng c mang tỳi xỏch, ba lụ,.. vo phũng thi.

-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×